RSS

Tag Archives: FocusGroup

น่าสนใจ! เช้าวันเสาร์นี้กสทช.จัดFocus Group แนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

น่าสนใจ! เช้านี้ กสทช.จัดFocus Group แนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

image

30 มิ.ย.55- วันนี้ สำนักงาน กสทช.จัดเวทีกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม(Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

09.00-09.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน
09.30-09.45 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ประชาชน
09.45-10.30 น. ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
15.45-16.15 น. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
16.15-16.30 น. ประธานกล่าวปิดประชุม

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , ,