RSS

Tag Archives: 3G

ลุ้น! พรุ่งนี้ ศาลปกครอง อ่านคำพิพากษา”อีริคสัน”ฟ้อง #TOT ตัดสิทธิ์ ประกวดราคา 3G

๑๑ ก.ค.๒๕๕๕- วันพรุ่งนี้ เวลา 13:30 น. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๔/๒๕๕๔ คดีบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด  ฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งไม่ผ่านให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ณ ห้องพิจารณาคดี ๖ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

คดีนี้  บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ว่า คณะกรรมการประกวดราคาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (3G) ตามโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำสั่ง ตามหนังสือที่ รช./๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่าขาดส่งเอกสารด้านเทคนิค ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ให้กิจการร่วมค้าอีริคสัน ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากสาเหตุไม่เสนอรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบสถานีฐานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เสนอได้หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

จะทำให้โครงสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศเกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและสาธารณะ จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 11, 2012 in ทั่วไป

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

เสียงแตก! กสทช.เข็นงบปี55 ผ่านแล้วกว่า 3,500 พันลบ. 14สาขาต่างจังหวัด ได้แค่ร้อยกว่าล้านต่อปี

การจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระ อย่างกสทช. นั้น แต่เดิมได้ตั้งงบประมาณประจำปีไว้ 5,883 ล้านบาท แต่ถูกบอร์ดสั่งให้กลับไปทบทวนใหม่ ซึ่งล่าสุดได้อนุมัติให้ผ่านแล้วด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ จำนวน 3,500 ล้านบาท และมีหลายโครงการที่ถูกลดงบประมาณ 

16พ.ค.2555- ที่ประชุมกรรมการกสทช. อนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2555 ที่จะใช้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555  รวมทั้งสิ้น 3,518 ล้านบาท ซึ่งถูกตัดทิ้งไปมากถึงร้อยละ 40 จากงบประมาณที่เสนอมาครั้งแรก 5,883 ล้านบาท

pj7cc.jpg

การพิจารณางบประมาณขององค์กรอิสระแห่งนี้ มีเพียงกรรมการ 11 คนอนุมัติเท่านั้น แตกต่างจากงบประมาณหน่วยงานราชการทั่วไป ที่รัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ และกสทช.เป็นองค์กรอิสระแห่งเดียว ที่สามารถหารายได้เข้าองค์กรได้ หากเปรียบเทียบกับองค์กรอิสระอีก 14 แห่ง

 

619sz.jpg

สำหรับภารกิจงานด้านโทรคมนาคม แม้ถูกหั่นงบเหลือ 768 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 56  จากที่ขอไว้ 1,769 ล้าน แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในปีนี้ โดยเฉพาะการจัดประมูลใบอนุญาต 3จี บนคลื่น 2.1 MHz ในช่วงไตรมาส 3  และกิจการโทรคม จะเป็นฟากเดียวที่มีรายได้เข้าองค์กร โดยปีนี้ตั้งเป้าไว้กว่า 3,600 ล้านบาท จากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้อยละ 2 ตามกฎหมายกำหนด, ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมกิจการโทรคมนาคม

gqzfw.jpg

90686432.jpg

 

ส่วนโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือ การจัดหารถโมบายตรวจคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และรีโมทควบคุม ของ กทค. จำนวน 10 คัน มูลค่า 1,200 ล้านบาท ก็ถูกหั่นเหลือจำนวน 5 คัน มูลค่า  170 ล้านบาท

ส่วนคลิปนี้ “ฐากร”ชี้แจง เรื่องการปรับงบประมาณบางส่วน นอกเหนือจากที่เขียน ที่เกี่ยวกับการจับงบประเมินคลื่นความถี่ เพื่อเตรียมสำหรับการประมูล 3G

https://www.youtube.com/watch?v=4yVwFHrKMCw

 

ขณะที่ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง ในปีแรกนี้ จะยังไม่มีรายได้ เพราะอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ และออกใบอนุญาตสถานีวิทยุ และเคเบิ้ลทีวี  แต่ก็ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 770 ล้านบาท ลดลงจากที่ขอไว้ร้อยละ 38.7


แต่ก็มีประเด็นน่าสังเกตว่า โครงการสำคัญ เช่น การจัดหาเครื่องมือตรวจสอบวิทยุชุมชน และทำห้องทดสอบอุปกรณ์ 14 สาขาทั่วประเทศ ถูกปรับลดงบฯ เหลือ 26 ล้านบาท จากที่ขอไป 133 ล้านบาท รวมถึงโครงการทดลองระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล จาก 180 ล้านบาท ถูกลดเหลือ 36 ล้านบาท

ส่วนงบประมาณสำหรับบริหารสำนักงานกสทช.ได้มา 481 แม้ถูกหั่นไปกว่าร้อยละ 54 และมีบางโครงการ ที่บอร์ดไม่อนุมัติงบให้เลย เช่น งบสร้างอาคารกสทช.แห่งใหม่ ที่แครราย มูลค่า 500 ล้านบาท แต่อนุมัติแค่งบฯว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบอาคาร 75 ล้านบาท และงบสร้างพิพิธภัณฑ์การสื่อสารแห่งชาติ ที่แคราย 60 ล้านบาท

 

สำหรับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนโหวต 9:2  ซึ่ง คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เป็น 2 เสียงข้างน้อย ที่โหวตให้งบฯครั้งนี้ ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากเห็นว่า งบประมาณที่สำนักงานได้ 1,756 ล้านบาทนั้น กระจุกอยู่แต่ส่วนกลางมากไป ไม่กระจายไปตามต่างจังหวัดที่มีสำนักงานอีก 14 แห่ง ที่ได้รับงบฯทั้งปี เพียง 137 ล้านบาท และทำให้ทั้ง 2 คน เตรียมทำคำสงวนเหตุผลเพื่อชี้แจง ซึ่งนางสาวสุภิญญานั้น ได้ชี้แจงเหตุผ่านทางทวิตเตอร์ @Supinya หลังเสร็จสิ้นประชุมบอร์ดวันที่ 16 พ.ค.55 (นำมาให้ดูบางทวีต)

kz9sl.jpg

jwmrp.jpg

dw8ze.jpg

9nili.jpg

rbphl.jpg

 

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณกสทช.นั้น นับว่ามีผลทันที และจะมีการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้  ซึ่งงบวันนี้ อนุมัติเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บท  โดยมีแนวโน้มว่า จะไม่เหลือเงินส่งคืนคลัง เพราะจะทำให้รายรับเท่ากับรายจ่าย

(คลิป “ฐากร”แถลงประเมินการส่งเงินคืนรัฐ) 

https://www.youtube.com/watch?v=X2_vUTeR-4A&feature=relmfu

นี่ยังไม่นับถึงพฤติกรรมที่ องค์กรนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยมาตลอด และเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้สังคมช่วยกันตรวจสอบ ทั้งเรื่องงบเดือนทางต่างประเทศของกรรมการ / งบบริจาคให้หน่วยงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ / งบประชาสัมพันธ์และซื้อสื่อเพื่อโฆษณาผลงาน รวมถึงงบจัดงานอีเว้นท์ที่มักว่าจ้าง บริษัทจากหน่วยงานนอกนอกเหนือจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร มาจัดงาน ด้วยวงเงินที่มีราคาสูง แต่ผลงานกลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

 

ส่วนการเก็บเงินเข้ากองทุนสาธารณะ (USO) ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ จากเดิมที่เก็บร้อยละ 4 เปลี่ยนเป็นเก็บในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.75 ซึ่งรวมถึงผู้รับใบอนุญาตทุกประเภท

(คลิป 1 เก็บเงิน USO)  https://www.youtube.com/watch?v=Br-Prc1d504

(คลิป2 เรียกเก็บผู้ประกอบการ) https://www.youtube.com/watch?v=J-of_xwpnus

ทิ้งทาย..นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณแล้ว

บอร์ดยังมีมติให้ เปิดรับสมัคร สรรหาตำแหน่ง”รองเลขาธิการกสทช.” จำนวน 4 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดลิ้งข้างล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=o6nI_MVC34o&feature=youtube_gdata_player

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , ,

ประมูล 3Gทั่วโลก! ไม่มีรูปแบบใดดีที่สุด-ป้องกันฮั้วไม่ได้ แล้วกสทช.จะทำอย่างไร?

12 พ.ค.2555 เมื่อวานนี้ กสทช.จัดเวทีให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าวสายไอที โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การจัดประมูลอุตสาหกรรมโทรคมจากต่างประเทศมาให้ความรู้กันจริงจัง งานนี้..จัดที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

wktiot.jpg

พันเอกเศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ กสทช. บอกว่า  องค์ความรู้ด้านการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศไทย แทบไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่เกิดขึ้นครั้งนึงแล้ว แต่ก็มีการฟ้องร้องจนล้มประมูลไปก่อน  แต่ครั้งนี้ กสทช.จัดเวทีให้ความรู้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้เข้าใจ เพราะการประมูลมีกระบวนการซับซ้อน ซึ่งการรับฟังผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตของประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2555

 

นายพัชรสุทธิ์ สุริตตานนท์ หรือ ดร.ป๊อป ผู้เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำการออกแบบการประมูล วัย 29 ปี จากบริษัท Cramton Associates ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและให้คำแนะนำการออกแบบการประมูลให้หลายประเทศมาแล้ว โดยดร.ป๊อป ผ่านประสบการณ์ด้านการประมูลมาแล้วหลายประเทศ เช่น อังกฤษ แคนนาดา ออสเตเรีย และในส่วนของ ดร.ป๊อป ก็ได้เป็นที่ปรึกษาการออกแบบการประมูลให้บริษัทที่จัดการประมูลใน สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส และเยอรมันนีด้วย

เพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้ เพื่อรับภารกิจจากกสทช.ที่มอบหมายให้มาถ่ายทอดกระบวนการประมูล 3 จีด้านโทรคม ให้กลุ่มผู้สื่อข่าว

ดร.ป๊อบ  ทำเอกสารประกอบเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ ดังนี้นะคะ

การจัดประมูล ไม่ว่าประเทศไหนๆ ในโลก การให้ความสำคัญกับ”วัตถุประสงค์” จะเป็นประเด็นหลักว่า ..เราจะจัดประมูล 3 จี หรือ 4 จี เพื่อเหตุผลใดเป็นอันดับแรก ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการแข่งขันในตลาด และประสิทธิภาพในการจัดสรร มากถึง90%

x9kky.jpg

ลักษณะสำคัญของคลื่นความถี่ในเชิงเศรษฐศาสตร์

m96ua.jpg

มาถึงหัวข้อ “การออกแบบประมูลคลื่นความถี่” นายพัชรสุทธิ์ เห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นประมูลยื่นระหว่างล็อตได้ เช่น ยื่นล็อตเอไปแล้ว ก็ควรมีโอกาสเปลี่ยนสวิสไปล็อตบีได้ ถ้าเห็นว่าเอแพงเกินไป

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ควรประมูลคลื่นความถี่พร้อมกันหลายใบ แทนจะทำทีละใบ

ljlea.jpg

การออกแบบการประมูล โดยกำหนดขนาดใบอนุญาตแบบตายตัว และหลายๆ ล็อตรวมกัน

q5rnl.jpg

อันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบ

v1gnq.jpg

ตัวอย่างที่ผู้ประมูล ตั้งใจทำให้ราคาประมูลสุดท้ายต่ำลง

nk4i.jpg

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

o4mvyz.jpg

e0bky.jpg

uadpo.jpg

caxtu.jpg

ประเด็นจากนี้.. เข้าสู่”รูปแบบการประมูล” ซึ่งจะเป็น 3 แนวทางที่กสทช. จะนำมาใช้จัดการประมูล 3 จี บนคลื่น 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ต ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 โดยในวันที่15 พฤษภาคมนี้ บอร์ดโทรคม หรือ กทค. จะสรุปว่าจะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมกับการจัดประมูลของไทยมากที่สุด 

p3ruv.jpg

รูปแบบแรก

– ประมูลคลื่นพร้อมกันทุกล็อต

– ผู้ประมูลสามารถเสนอราคา ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าการประมูลจะสิ้นสุด

– การประมูล จะสิ้นสุด เมื่อไม่มีผู้เสนอราคา

– ผู้ร่วมประมูลต้องยื่นประมูลในแต่ละรอบเพื่อรักษาสิทธิในการประมูลในรอบถัดไป

ข้อดี ทำให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพถ้าผู้ประมูลมี Unit Demand  และมีการนำไปใช้กับหลายประเทศ

ส่วนข้อเสีย คือ Demand reduction และ exposure risk ถ้าผู้ประมูลไม่มี Unit demand

ส่วนแบบ 2 คือ

n6hbb.jpg

ตัวอย่าง รูปแบบการประมูลแบบ2

swfuw.jpg

ซึ่งเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง ผู้ชนะมีสิทธิ์ จะเจาะจงคลื่นความถี่ที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขคือ คลื่นความถี่ของแต่ละล็อตที่จะเลือกตั้งติดกันหมด

โดยวิธีการมีหลายประเภท

– ผู้ชนะเป็นมูลค่ารวมสูงสุด มีโอกาสเลือกก่อน

– ใช้ Sealed-bid auction ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด มีโอกาสเลือกความถี่ก่อน

–  Sealed-bid auction  เพื่อประมูลความถี่ที่ต้องการ

ข้อดี สำหรับรูปแบบนี้ คือ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้เข้าประมูลมี Unit demand

ส่วนข้อเสีย คือ Demand reduction และexposure risk ถ้าผู้ประมูลไม่มี Unit demand

ช๋วงนี้..พักชมภาพบรรยากาศระหว่างผู้สอน และผู้เรียนกันสักครู่ ก่อนจะเข้าสู่”รูปแบบที่3″ ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ กสทช.หมายตาว่า จะใช้รูปแบบนี้มาประมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2555

cfiog.jpg

n3haze.jpg

(นักข่าว..วันนี้แปลงร่างเป็นนักเรียน กำลังกวดวิชา”การประมูล 3จี”)

brmrs.jpg

(พ.อ.เศรษฐพงค์ สวมบทเป็นนักเรียนหลังห้องด้วย..และหลายครั้ง ก็ยกมือถามประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับการจัดประมูลเหมือนกัน)

เข้าเนื้อหาต่อ…

สำหรับรูปแบบการประมูลแบบที่ 3 เป็นดังนี้

ho0no.jpg

ijipy.jpg

q0uesw.jpg

ส่วนชิ้นนี้ คือ ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการประมูลทั้ง 3 รูปแบบ แต่ของไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะใช้แบบสุดท้ายของตาราง

zpecll.jpg

การแข่งขันในการประมูลของไทย

2vthk.jpg

แนวทางอื่น ในการส่งเสริมการแข่งขันในการประมูล และเพิ่มรายได้จากการประมูล

4aiaei.jpg

ราคาตั้งต้น

8vpex.jpg

d5qcs.jpg

การกระตุ้นเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่

mwhaw.jpg

สำหรับประเด็น”นอมินี” หรือการฮั้วประมูลทั้งภายนอก และระหว่างการประมูลนั้น อาจป้องกันยากเพื่อป้องกันการฮั้ว เพราะทั่วโลกก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน แต่หนัก-เบาต่างกันไป ซึ่งการป้องกันการฮั้วสำหรับประเทศไทยนั้น เห็นว่าขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายหรือระเบียบที่กสทช.จะกำหนด  แต่อีกมุมก็เห็นว่าแม้ว่ากฎหมายจะออกมาอย่างไร ก็อาจมีคนใช้เล่ห์เหลี่ยมให้เกิดการฮั้วประมูลได้เช่นกัน

“สิ่งที่กสทช.ต้องเฝ่าระวัง คือการฮั้วกัน ซี่งมี 2 แบบ คือการฮั้วกันนอกการประมูลโดยใช้นอมินี และการฮั้วในการประมูล ซี่งการป้องกันนั้น อาจทำได้ด้วยการออกแบบวรูปแบบการประมูลให้ดี ซึ่งไทยอาจใช้ตัวอย่างในประเทศที่เคยผ่านการประมูลและเกิดปัญหามาศึกษาได้ เช่น อเมริกา เยอรมัน ซี่งไทยควรมีการเตรียมตัวที่ดีและป้องกันได้“นายพัชรสุทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า ไม่มีการประมูลใดที่สามารถสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งประชาชนในฐานะผู้เสียภาษี จะได้ประโยชน์จากรายได้จากการประมูล ในฐานะผู้บริโภค จะได้ประโยชน์จากากรแข่งขันในตลาด ขณะที่ผู้ประกอบการรายเดิมได้ประโยชน์จากราคาประมูลที่ต่ำ และการกีดกันการเข้าสู่ตลาด

ทั้งนี้ การเน้นกระตุ้นการแข่งขันในตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับตลาดในระยะยาว

หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้รูปแบบการประมูล พ.อ.เศรษฐพงค์ บอกว่า การประมูลครั้งนี้ จะพยายามทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และทำให้ตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เกิดการแข่งขันในระยะยาว เพราะฉนั้นกสทช.ต้องสร้างสมดุลในด้านการแข่งขันในการประมูล และการแข่งขันในตลาดให้เกิดความสมดุลกัน ซึ่งกสทช.จะให้ความสำคัญและน้ำหนักที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากกว่า แต่ก็จะไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์  ซึ่งหากกสทช.จัดสรรคลื่นความถี่ถูกไปก็คงไม่ได้ ก็คงต้องคำนวนราคาเริ่มต้นการประมูล (รีเซิร์จ ไพร์ส) ไม่ใช่ถูกหรือแพงเกินไปจนเกิดความเสียหาย

“การป้องกันการฮั้วประมูลนั้น กสทช.จะดูแลและทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ของประเทศไทย จะพยายามทำให้เกิดการฮั้วประมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถามว่าการฮั้วประมูลมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้หรือไม่ ก็จะเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในต่างประเทศที่เป็นอุสาหกรรมโทรคมนาคม แต่สำหรับไทยคิดว่าจะมีการลดความเสี่ยงน้อยมาก และตั้งใจว่าจะไม่ทำให้เกิดขึ้น” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

ในวัน 15 พ.ค.2555 กรรมการ กทค. จะสรุปวิธีการประมูล เช่น จะประมูลด้วยการกำหนดช่องความถี่ที่เป็นแบบบังคับ หรือแบ่งเป็นสล็อตๆ จำนวน 9 สล็อตหรือไม่ ก็จะพิจารณาว่าเทคนิคแบบไหนจะทำให้เกิดการแข่งขันได้มากที่สุด และเกิดการฮั้วประมูลได้น้อยที่สุด

หลังจากวันที่15 พฤษภาคมแล้ว จะนำเสนอบอร์ดกสทช.ชุดใหญ่ เพื่อขอมติอนุมัติจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จากนั้นประมาณ 2 เดือนจะนำเสนอสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเข้าสู่ขขั้นตอนการประมูล ซี่งคาดว่าไม่น่าเกินเดือนตุลาคม ขึ้นอยู่กับว่าการรับฟังความเห็นสาธารณะมีการแก้ไขมากน้อยเพียงใด

สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดประมูล 3 จีในขณะนี้ คือการทำความเข้าใจกับโอเปอร์เรเตอร์ เพราะวิธีการประมูล ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนมาก และเพื่อให้โอเปอเรเตอร์เข้าใจมากที่สุด ก็ต้องกำหนดวันเพื่อจำลองการประมูลเสมือนจริง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการ ก่อนถึงวันประมูลจริง

ส่วนการโรดโชว์นั้น พ.อ.เศรษฐพงค์ เห็นว่า นักลงทุนต่างประเทศน่าจะรับทราบดีอยู่แล้ว เพราะสังเกตจากการขอเข้าพบของนักลงทุน ซึ่งจะสอบถามว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งการประมูล 3 จีของไทย เป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลก

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตนั้น เป็นคลื่นความถี่ 3 จี เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในย่านคลื่นความถี่นี้ แต่สำหรับ 4 จี จะเป็นย่านความถี่ 1,800 เมกกะเฮิร์ต ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2556 โดยกสทช.คาดว่าจะมีการประมูลคลื่น 4 จี ได้ในช่วงต้นปีหน้า หลังเสร็จสิ้นการประมูลคลื่นความถี่  3 จี เพื่อจะหาผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมาแทนที่จะหมดสัมปทาน 2 ราย

“ส่วนการประมูล 3 จี ครั้งนี้ กสทช.ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมูล 3 จีมากน้อยเพียงใด แต่จะพยายามให้เกิดการแข่งขันหรือผู้ประกอบการรายใหม่ ในสิ่งที่กสทช.พยายามจะทำประมูลก็เพื่อต้องการให้เกิดรายใหม่ โดยต้องกำหนดวิธีการประมูล หากมีการจำกัดให้มีใบอนุญาตจำนวนที่น้อยหรือมากเกินไป ก็อาจมีคนเข้ามาร่วมน้อย หรืออาจมีวิธีการให้เลือกระหว่างขนาดกลาง หรือ ใหญ่ อาจมีการตั้งสเปคตรัม เพื่อให้เกิดความหลากหลาย เป็นไปได้ว่าอาจมีรายที่ 4 เข้ามาสู่ตลาดก็เป็นไปได้” พ.อ.เศรษฐพงค์

ในส่วนแนวคิดที่จะให้ผู้เข้าร่วมประมูลทำสัตยาบรรณร่วมกันนั้น ทางกสทช.จะต้องขอหารือในที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ก่อน

(หมายเหตุ..โปรดชมคลิปสัมภาาณ์ ดร.ป๊อบ และพ.อ.เศรษฐพงค์ ได้ที่นี่ ในช่วงค่ำวันเสาร์)

..ทิ้งท้าย บรรยากาศโดยรอบพื้นที่เรียนรู้การประมูล 3 จีครั้งนี้..

y8kfs.jpg

44683679.jpg

 

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

“ดีแทค”งานเข้า! กสทช.สั่งแจงด่วน 17.30น.วันนี้ หลังสัญญาณล่ม 8จังหวัดภาคเหนือเมื่อเช้า

“ดีแทค”งานเข้า! กสทช.สั่งแจงด่วน 17.30น.วันนี้ หลังสัญญาณล่ม 8จังหวัดภาคเหนือเมื่อเช้า

4 พ.ค.2555- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลาประมาณ ๑๐.๒๐ น. ปรากฏว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายดีแทคในเขตพื้นที่ให้บริการภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้  สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน ชี้แจงว่า การขัดข้องมีสาเหตุจากสายเคเบิ้ลใยแก้ว ๒ เส้นของถูกตัดขาดในเขตพื้นที่ให้บริการดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ และได้แก้ไขให้สามารถใช้บริการได้เป็นปกติเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

โดยที่ปรากฏว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือข่ายดีแทคได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นหลายครั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว เห็นว่า  เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริการประชาชนที่ต้องได้รับการบริการระบบโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ตามที่ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  และประกาศ  กทช.  เรื่อง  เงื่อนไขมาตรฐานการให้บริการสำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กำหนด  ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและเยียวยา โดยด่วนที่สุด

ประกอบกับปัญหาในทำนองเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว  ดังนั้น เพื่อกำกับการบริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  สำนักงาน กสทช. จึงได้มีคำสั่งเรียกให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่สำนักงาน กสทช. โดยด่วน    ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยมีนายพิทยาพล  จันทนะสาโร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้กำกับดูแลการให้บริการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป  และจะได้รายงานให้ กทค. และ กสทช. ทราบโดยด่วนต่อไป

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

#3G #AIS “ล่ม..เคียงข้างคุณ” ทนมานานแล้ว เรื่องมันมีอยู่ว่า..

#3G #AIS ล่มเคียงข้างคุณ ข้ออ้างง่ายๆอัพระบบ เรื่องมีอยู่ว่า.. 

2 พฤษภาคม2555- วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญหา 3G ค่าย AIS  เล่าสู่กันฟังนะคะ

ช่วงนี้มีปัญหาสัญญาณติดขัดมาก ถึงมากที่สุด เพิ่งสังเกตว่ามีปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณมาราว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แล้ว แต่ยังไม่คิดอะไรมากไปกว่าคนคงใช้กันเยอะ แต่บางครั้งเริ่มเอะใจว่าช่วงตี 2-4 ก็เป็นในบางคืน โดยช่วงที่มีปัญหาทั้งกลางวันหรือกลางคืน..มีอาการดังนี้

– เปิดเชื่อมต่อสัญญาณ แต่ดีเลย์ 5-7 วิ กว่าสัญญาณเชื่อมต่อจะขึ้นให้เห็น

– เชื่อมต่อสัญญาณได้ แต่โหลดอะไรไม่ขึ้นสักอย่าง แต่ปรากฎสัญญลักษณ์  3G 

– หลายครั้งที่ ส่งข้อความแล้วดีเลย์มาก เช่น วอทแอป หรือ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้บ่อยครั้งในช่วงสัปดาห์นี้

– เปิด-ปิดเครื่อง / ปิด-เปิดสัญญาณเชื่อมต่อเกือบทุก 10 นาที ก็ยังไม่สำเร็จเสร็จ

– วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆ ปิดเครื่องทิ้งไว้ 1 ชม เปิดเครื่องมา เชื่อมเน็ตได้ แต่โหลดไม่ไป

หมุนติ้วๆๆ อยู่อย่างนั้น

– ยิ่งช่วงสัปดาห์นี้ สัญญาณหมุนติ้วๆๆๆ ถี่ขึ้นเกือบทุกนาที

jx4wxy.jpg

jx4wxy.jpg

..เมื่อวานนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โทรไปสอบถาม คอลเซนเตอร์ 1175 AIS ได้รับคำตอบว่าจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจะโทรกลับมาแจ้ง จึงได้สอบถามว่าจะแจ้งภายในวันนี้หรือไม่จะได้รอ เจ้าหน้าที่บอกจะโทรแจ้งเบื้องต้นวันนี้

….ผ่านไป 24 ชม. สัญญาณ 3G ค่าย AIS “กราก” เหมือนเดิม ทั้งวัน และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ AIS …

วันนี้ (2 พ.ค.) ตัดสินใจโทรไปสอบถามอีกครั้ง (รอสายนานกว่าเมื่อวาน)

บอกแจ้งปัญหาให้ทราบอีกรอบ

jx4wxy.jpg

จนท.บอก ข้อมูลลูกค้า (คือข้าพเจ้า) หลังจากเจ้าหน้าที่ (คอลเซนเตอร์) รับเรื่องไว้แล้ว (1พ.ค.55) ข้อมูลระบุว่า ได้ชส่งเรื่องไปใหทางวิศวะตรวจสอบ โดยข้อมูลมีระบุไว้ว่าจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 23 พฤษภาคม

ถาม  23 เลยเหรอ

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : ใช่ค่ะ

ถามย้ำ ทำไมต้องเป็นวันที่ 23 พฤษาคม

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : (บอกแบบใหม่ว่า) ไม่น่าเกินวันที่ 23 พฤษภาคม แต่อาจจะเร็วกว่านี้นะคะ แต่หากมีการส่งเรื่องตรวจสอบเรียบร้อยก็จะรีบแจ้งกลับทันทีเลย

ถามว่า ระหว่างนี้มีการเยียวยาลูกค้าอย่างไรบ้างไหมเพราะเป็นสัปดาห์แล้ว

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : ระหว่างนี้จะช่วยส่งเรื่องไปอีกครั้งนึง แม้เจ้าหน้าที่เมื่อวาน ได้ส่งเรื่องไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ดิฉันจะช่วยส่งวันนี้ไปให้อีกครั้งวันนี้ ขออภัยนะคะ เดี๋ยวจะส่งให้เอนจิเนียริ่งด่วน

ถาม เบื้องต้นพอบอกสาเหตุได้บ้างหรือไม่ว่าเกิดจากอะไร เพราะสัญญาณมีปัญหา 2 สัปดาห์ได้แล้ว

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : ตอนนี้สถานะเบอร์ปกติ ไม่ได้ระงับ สถานะตัวเครื่องปกติด้วย แต่เดี๋ยวจะส่งเรื่องตรวจสอบสัญญาณ 3 จีใช้การไม่ได้ตรงนี้ไปนะคะ

ถาม มีลูกค้าอื่นโทรมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้บ้างหรือไม่

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : มีลูกค้าโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ แต่เป็นบางพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีในเขตกรุงเทพฯ เช่น พารากอน หรือจุดที่ใช้งานค่อนข้างมาก ก็จะพบปัญหา โดยจะมีอาการเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ หรือหลุดบ่อย หรือบางครั้งจะเป็นเหมือนกับจับสัญญาณเน็ต หรือ เอจ ไม่ได้  แต่ของคุณขึ้นปกติอยู่ในพื้นที่รองรับด้วย เจ้าหน้าที่จะส่งทางเอนจิเนียร์ตรวจสอบเรื่องด่วนนะคะ

ถาม มีปัญหานี้มานานหรือยัง

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : มีปัญหาเฉพาะบางหมายเลขและบางช่วงไม่ได้มีตลอด แต่อาจเป็นเพราะบางช่วงมีการพัฒนาเครื่องข่าย 3G ด้วย ทำให้บางครั้งอินเตอร์เน็ตจะใช้งานค่อนข้างยาก ตอนนี้เรากำลังพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะ เพราะตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด

ถาม แล้วระบบพัฒนาช่วงวันไหนถึงวันไหน

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : อันนี้ไม่สามารถระบุได้ คือทุกวันเลยค่ะ

ถาม ไม่เห็นส่ง SMS แจ้งลูกค้าเลยว่ามีการพัฒนาระบบ

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : จะรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะว่าหากมีการดำเนินการตรวจสอบไปแล้วแต่อาจยังไม่แล้วเสร็จ แต่เดี๋ยวจะส่งเรื่องให้วันนี้อีกครั้ง

ถาม ทำไมต้องรอนานถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงจะรู้สาเหตุ

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : คือไม่ใช่ 23 นะคะ แต่ถ้าเราเร็วกว่านี้จะรีบโทรกลับ คือ ไม่เกิน 23 แน่นอนค่ะ แต่ที่ข้อมูลลูกค้าที่ระบุไว้ คือ จะไม่เกิน 23 ค่ะหรือภายใน 23 หรือก่อนหน้านั้น เดี๋ยวจะช่วยประสานข้อมูลให้นะคะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

ถาม ช่วงนี้ ถ้าใช้ไม่ได้ ต้องจ่ายเงินปกติมั้ย

จนท.คอลเซ็นเตอร์ : ตรงนี้ จะรีบประสานให้แน่นอนค่ะ เพราะตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขของโปรโมชั่นในการเรียกเก็บตามปกติอยู่แล้ว จะรีบประสานให้เพราะว่าใช้ไม่ได้ และเป็นอันลิมิเตทด้วยนะคะ

จบ..บทสนทนาวันนี้ กันตรงนี้ ..หากอีก 2-3 วันยังไม่ดีขึ้น จะโทรไปหา สายด่วน 1200 กสทช.แทน 

jx4wxy.jpg

(ปล.ลองแล้วลองอีก)

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

บทความพิเศษ.. ธุรกิจโทรคมนาคมไทย : ถอยหลังลงคลอง? โดย อ.เดือนเด่น TDRI

ธุรกิจโทรคมนาคมไทย : ถอยหลังลงคลอง ?

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

” ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นเสาหลักของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคสารสนเทศที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการแพร่กระจายข้อมูลเป็นปัจจัยที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การมีบริการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (middle income trap) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง แต่ผู้เขียนมองสภาพตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยแล้ว กลับอยู่ในสภาวะถดถอยเนื่องจากการแข่งขันในตลาดมีจำกัด และยังอาจเกิดการผูกขาดในอนาคตอีกด้วย ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมไทยด้วยเหตุผลดังนี้

ประการแรก การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมไทยยังคงจมปลักกับการช่วงชิงความได้เปรียบ เสียเปรียบกันจากระบบสัมปทาน ดังจะเห็นได้จากการแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานหลายฉบับในอดีต และล่าสุดกรณีการทำสัญญาเพื่อให้บริการ 3G ระหว่างกลุ่มทรูกับ กสท. ที่ถูกมองว่าเป็นสัมปทานจำแลง การทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นอีกสูง เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์กับทางการเมืองย่อมเล็งเป้าไปที่การใช้ช่องทางของสัมปทานในการได้มาซึ่งคลื่นความถี่โดยการทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้อาณัติของฝ่ายการเมือง หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ธุรกิจโทรคมนาคมไทยก็ไม่มีวันที่จะพัฒนาได้ เพราะการแข่งขันจะไม่มีวันเสรีและเป็นธรรม ผู้ประกอบการที่ไม่มีเส้นสายทางการเมืองก็ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบจากระบบสัมปทานได้ ทำให้แข่งขันได้ยากและอาจถูกบีบออกจากตลาดในที่สุด

ประการที่สอง กฎ กติกาในการกำกับดูแลไม่คุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อย ในปี พ.ศ. 2553 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอกชนรายที่ 4 คือ Hutch ต้องถอนตัวออกไปจากตลาด (ส่งผลให้กลุ่มทรูเข้ามาเทคโอเวอร์) เนื่องจากประสบผลขาดทุนจากการที่ไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายของตนกับโครงข่ายของผู้ให้บริการรายใหญ่ คือ AIS DTAC และ TRUE ซึ่งเรียกร้องค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราที่สูงมาก คือ 1 บาทต่อนาทีได้ ลูกค้าของ Hutch จึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นนอกโครงข่าย กว่า กทช . จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดอัตราค่าเชื่อมต่ออ้างอิงที่ 50 สตางค์ต่อนาทีเมื่อกลางปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วกว่า 2 ปี ก็สายเกินไปเสียแล้ว ตัวอย่างของ Hutch ที่ต้องม้วนเสื่อไปคงทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติรายอื่นๆ รวมทั้งผู้ประกอบการไทยรายใหม่ไม่กล้าเข้ามาในตลาดโทรคมนาคมไทย เพราะไม่มั่นใจว่า กฎ กติกาในการกำกับดูแลจะให้ความเป็นธรรมแก่เขาได้เพียงใด

ประการที่สาม กฎ กติกาของ กทช. นอกจากไม่คุ้มครองรายย่อยแล้วยังจำกัดการแข่งขันในตลาดอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก ประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดนิยามของคนต่างด้าวที่เข้มงวดกว่าที่ปรากฎอยู่ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างมาก การดำเนินการดังกล่าวมีความผิดปกติอยู่มาก เนื่องจากมีการเร่งรีบและรวบรัดก่อนที่กรรมการชุดดังกล่าวจะหมดวาระ ทำให้มีการตั้งข้อสงสัยว่า ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งในตลาดที่มีเส้นสายทางการเมืองแน่นแฟ้นกับรัฐบาลในสมัยนั้นหรือไม่

ผู้เขียนได้ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ว่าคงจะปรับปรุงกฎ กติกา ในการกำกับดูแลให้เอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดมากกว่าในอดีต บททดสอบแรก คือ ร่างประกาศฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ฉบับใหม่ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ กทค. ในเร็ววันนี้ ผู้เขียนได้เห็นร่างที่จะมีการนำเสนอแล้วก็มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า หากมีการเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว ตลาดโทรคมนาคมไทยอาจถอยหลังเข้าคลองในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุผลดังนี้
ประการแรก แม้ร่างดังกล่าวได้ตัดสาระที่เกี่ยวกับความมั่นคงออกไปหมดแล้ว (ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยว่าการอ้างเรื่องความมั่นคงนั้นเลื่อนลอย) หากแต่ยังคงบัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวทั้ง 8 ข้อ ซึ่งรวมถึงการครอบงำผ่านแหล่งเงินทุน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การถ่ายโอนค่าใช้จ่าย การทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การโอนราคา ฯลฯ การวินิจฉัยว่าการประกอบธุรกรรมกับคนต่างด้าวในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นการครอบงำนั้นขาดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กสทช. เป็นหลัก

ภาพประกอบจาก : technology.thaiza.com

ประการที่สอง ประกาศฉบับนี้ไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไร ธุรกิจโทรคมนาคมไทยมีปัญหาที่เกี่ยวกับการถูกคนต่างด้าวครอบงำหรือ และการครอบงำดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์หรือถ่วงพัฒนาการของธุรกิจโทรคมนาคมไทยอย่างไร จึงต้องมีประกาศฉบับนี้ กรรมการชุดที่แล้วบอกว่าเป็นเรื่องความมั่นคง กรรมการชุดนี้บอกไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง แต่ก็ไม่ยกเลิกและไม่สามารถชี้แจงเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ได้ รวมทั้งไม่มีการทำรายงานที่แสดงผลดี ผลเสียต่อธุรกิจโทรคมนาคม และผู้บริโภคตามข้อกำหนดของ กสทช. เองตามเดิมจากที่ผู้เขียนเคยท้วงติงเมื่อกว่าครึ่งปีที่แล้ว

ประการที่สาม จนบัดนี้แล้ว กสทช. ก็ยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าประกาศดังกล่าวขัดกับพันธกรณีของประเทศไทยที่ให้ไว้ในองค์การการค้าโลกหรือไม่ เพียงแต่เขียนไว้ในร่างประกาศฉบับใหม่ว่า ประกาศฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้ “เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี” หากเนื้อหาเกี่ยวกับการครอบงำกิจการของคนต่างด้าวทั้งหมดขัดกับพันธกรณีของไทยในองค์การการค้าโลกแล้ว ประกาศนี้จะเป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่แสดงถึงความไม่รอบคอบในการออก กฎ กติกา ของ กสทช. เท่านั้น เพราะไม่สามารถบังใช้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 153 ประเทศได้ แล้วจะออกมาเพื่ออะไร หรือคิดว่าจะใช้สำหรับนักลงทุนจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก เช่น อัฟกานิสถาน ลิเบีย หรือ เกาหลีเหนือ ?

ผู้เขียนเห็นว่า ประกาศฉบับนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของการป้องกันการครอบงำธุรกิจโทรคมนาคมของคนต่างด้าว หากแต่เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ที่อาจสนใจเข้ามาแข่งขันในการประมูลคลื่น 3G และเป็นการเปิดช่องให้การเมืองเข้าครอบงำธุรกิจโทรคมนาคมไทยมากกว่า เนื่องจากประกาศนี้ทำให้ กสทช. สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเต็มที่ในการชี้ว่าผู้ประกอบการรายใดเป็นคนต่างด้าวและรายใดมิใช่คนต่างด้าว ผู้ประกอบการที่ไร้เส้นสายทางการเมืองอาจถูกบีบให้ออกจากตลาดเหมือนที่ Hutch เคยโดนมาแล้ว ณ เวลานั้นคนไทยก็คงจะต้องเตรียมควักกระเป๋าสตางค์จ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แพงลิบลิ่วเหมือนในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2543 ที่มีผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัญชาติไทยแท้ ณ เวลานั้น) เพียงสองรายในตลาด
แม้ประกาศนี้จะกระตุ้นต่อม “รักชาติ” ของคนไทย แต่เราต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมานั้น การครอบงำของการเมืองที่มุ่งแสวงหากำไรจากการผูกขาดได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศมากกว่าการครอบงำของคนต่างด้าวที่แสวงหากำไรจากการแข่งขันในตลาด

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

เดิมพันทรัพยากรชาติ! กสทช.ดึงเอกชนทำสัตยาบัน ป้องกันฮั้วประมูลราคา 3G

เดิมพันทรัพยากรชาติ! กสทช.ดึงเอกชนทำสัตยาบัน ป้องกันฮั้วประมูลราคา 3G 

95nno.jpg

27เม.ย.2555- สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า การจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสสามของปีนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจของชาติ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเดิมพันด้วยทรัพยากรของประเทศชาติและผลประโยชน์ของสาธารณะอีกด้วย ดังนั้นบทบาทของบอร์ดกทค. จึงจำเป็นต้องหาทุกวิถีทางเพื่อทำให้การประมูลครั้งนี้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับประเด็นที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คือ ประเด็นการฮั้วราคาประมูล เพราะหากฮั้วราคาประมูลกันจริงๆ อาจทำให้การแข่งขันลดลง ส่งผลต่อรายได้ของรัฐที่จะได้รับจากการประมูล

ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced  เมื่อวันที่ 24 เมษายน2555  ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่นที่ทั้งค่ายเล็ก กลาง และใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในเรื่องขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต และจำนวนใบอนุญาตที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนได้จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการลงสัตยาบันของผู้ประกอบการเพื่อยืนยันว่าจะทำให้การประมูล3G เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ฮั้วราคาประมูล ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ ต่างก็ขานรับแนวคิดนี้  โดย กทค.จะหารือเพื่อกำหนดวันทำพิธีลงสัตยาบันร่วมกัน ซึ่งการทำสัตยาบันดังกล่าวจะเป็นเหมือนสัญญาประชาคมที่ผู้ประกอบการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะเข้าประมูล 3G ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน และจะช่วยสนับสนุนทำให้การประมูล 3G สามารถขับเคลื่อนไปได้
“ไม่ว่าจะนำวิธีการใดๆมาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ก็มิอาจห้ามการฮั้วประมูลได้ เพียงแต่จากการศึกษาข้อมูลในหลายๆมิติ พบว่าวิธีการแบ่งซอยคลื่นเป็น 5 MHz จำนวน 9 สล็อต เป็นวิธีการที่หลายประเทศใช้แล้วได้ผลและยืนยันว่าทำให้การประมูลคลื่นความถี่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ฉะนั้นนอกเหนือจากการที่จะต้องเลือกวิธีการประมูลที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประเด็นที่ควรจะต้องให้ความสำคัญคือจะใช้มาตรการใดมาป้องปรามการฮั้ว ซึ่งมาตรการป้องกันการฮั้วที่กำหนดไว้ในประกาศกทช.เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3Gเดิม ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสุทธิพล กล่าว

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษามาตรการป้องกันการฮั้วประมูลที่ใช้ได้ผลในหลายประเทศเพื่อนำมากำหนดไว้ในประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่กำลังยกร่างอยู่ ส่วนการจัดให้มีการลงสัตยาบันร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการนั้นก็เป็นมาตรการเสริมจากมาตรการทางกฎหมาย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และให้สังคมช่วยกันตรวจสอบผู้ประกอบการใดที่ไม่ปฎิบัติตามสิ่งที่ให้สัตยาบันไว้ อันเป็นเรื่องของการใช้ Social Sanction เข้ามาเสริมมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการฮั้วอีกชั้นหนึ่ง

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

(บทความพิเศษ) แนวคิดประมูลคลื่น 3G สูตรใหม่ของกสทช. โดย TDRI

23 เมษายน 2555

ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อแนวคิดการประมูลคลื่น 3G สูตรใหม่ของ กสทช.

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 ดู somkiat.jpg แบบการแสดงภาพสไลด์

กสทช. กำลังอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งใหม่หลังจากที่การประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งก่อนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคำสั่งของศาลปกครอง ในการประมูลคลื่นครั้งใหม่นี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แสดงความคิดเห็น ซึ่งน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวว่า จะยกเลิกเงื่อนไขการประมูลแบบลดจำนวนใบอนุญาตให้น้อยกว่าผู้ประกอบการที่เข้าประมูล 1 ใบ เพื่อเก็บไว้จัดสรรภายหลังใน 3-6 เดือน หรือที่เรียกว่า การประมูลแบบ N-1 ที่ กทช. ชุดก่อนเคยกำหนดไว้

พ.อ.เศรษฐพงค์ ยังแสดงความเห็นว่า ควรแบ่งคลื่น 3G ที่มีอยู่ 45 MHZ ออกเป็น 9 สลอต สลอตละ 5 MHz แทนการประมูลใบอนุญาต 3 ใบ ใบละ 15 MHz ตามแนวคิดใหม่นี้ ผู้เข้าประมูลจะสามารถประมูลคลื่นโดยเลือกจำนวนสลอตที่ต้องการได้ เช่น หากประมูล 4 สลอตก็จะได้คลื่น 20 MHz แต่ถ้าประมูลเพียง 2 สลอตก็จะได้คลื่น 10 MHz เป็นต้น

ก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของแนวคิดใหม่ดังกล่าว ผู้เขียนขอทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญในการประมูลคลื่นความถี่ แต่มักถูก (แกล้ง) ลืมไป 3 ประเด็นคือ

หนึ่ง การประมูลคลื่นความถี่ไม่ได้ทำให้อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แพงขึ้น เพราะเม็ดเงินในการประมูลของผู้ประกอบการเป็นส่วนที่เอามาจากกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการ ไม่ใช่มาจากส่วนของต้นทุนที่จะมาคิดเป็นค่าบริการ (ผู้เขียนได้เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้โดยละเอียดแล้วในบทความชื่อ “จริงหรือ ถ้าค่าประมูลคลื่น 3G แพงแล้ว ผู้บริโภคจะเดือดร้อน” ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ หรือ Google ดูได้) ประชาชนจึงไม่ต้องเป็นห่วงหากผู้ประกอบการต้องประมูลคลื่นในราคาสูงๆ แต่ควรดีใจเพราะจะได้เงินเข้ารัฐเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน ต่อให้ผู้ประกอบการได้คลื่น 3G ไปประกอบการฟรีๆ ก็อย่าหวังว่า ราคาค่าบริการจะถูกลง เพราะผู้ประกอบการจะคิดค่าบริการเท่าไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันในตลาด ถ้าตลาดไม่แข่งขัน ค่าบริการก็จะสูง แต่ถ้าตลาดแข่งขันกัน ค่าบริการก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สอง หัวใจของการประมูลใดๆ รวมทั้งประมูลคลื่นความถี่คือ การแข่งขันในการประมูล หากไม่มีการแข่งขันเพราะผู้ประกอบการสามารถสมคบหรือ “ฮั้ว” กันได้ การประมูลก็จะหมดความหมาย ผลก็คือรัฐเอาทรัพยากรสาธารณะมูลค่ามหาศาลไปขายถูกๆ ให้เอกชนทำกำไร การออกแบบการประมูลใดๆ จึงต้องเน้นให้เกิดการแข่งขันในการประมูลมากที่สุด ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของประเทศไทย เพราะประเทศไทยไม่เคยเปิดเสรีโทรคมนาคมอย่างแท้จริงเหมือนหลายประเทศ ทำให้มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริงเพียง 3 ราย และหากจะออกใบอนุญาต 3G จำนวน 3 ใบที่เหมือนกันหมด ก็จะไม่เกิดการแข่งขันในการประมูล เหมือนกับเราไม่สามารถเล่นเก้าอี้ดนตรีที่มีคน 3 คน และเก้าอี้ 3 ตัวได้

สาม การประมูลควรทำให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลในตลาด นั่นก็คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละรายควรมีโอกาสในการแข่งขันกันอย่างทัดเทียมกันที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับราคาค่าบริการและคุณภาพที่ดีที่สุด

จากแนวคิดข้างต้น เราจะเห็นว่า วิธีประมูลแบบ N-1 และวิธีประมูลสูตรใหม่ มีความเหมือนกันตรงที่พยายามทำให้ใบอนุญาตแต่ละใบมีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างให้เกิดการแข่งขันในการประมูล ส่วนที่ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันก็คือ วิธีประมูลแบบ N-1 ทำให้ผู้ประกอบการได้สิทธิในการประกอบการเร็วหรือช้าต่างกัน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตใบสุดท้ายจะได้ประกอบการช้ากว่ารายอื่น 3-6 เดือน แต่ทุกรายได้คลื่นเท่ากัน ในขณะที่การประมูลแบบสล็อต อาจทำให้ผู้ประกอบการได้คลื่นความถี่ปริมาณแตกต่างกัน เช่น อาจทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้คลื่น 20 MHz, 15 MHz และ 10 MHz ตามลำดับ แต่ทุกรายได้ประกอบการพร้อมกัน

จากมุมมองดังกล่าว เราสามารถประเมินข้อดีและข้อเสียของการประมูลทั้งสองวิธีได้ดังนี้คือ

· วิธี N-1 มีข้อดีคือ สามารถป้องกันการฮั้วกันได้ค่อนข้างดี หากระยะเวลาในการออกใบอนุญาตใบสุดท้ายเกิดขึ้นหลังจากการประมูลนานพอสมควร เช่น 6 เดือน เพราะผู้ประกอบการย่อมต้องการความได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาดก่อน (first mover advantage) อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ในช่วงแรก การแข่งขันจะไม่เกิดขึ้นเต็มที่เพราะมีผู้ประกอบการเพียง 2 ราย นอกจากนี้ วิธีนี้ต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีผู้ประกอบการ “ตัวปลอม” แฝงตัวมา เพื่อหลอกให้ กสทช. ออกใบอนุญาตทั้งสามใบ การประมูลที่เกือบเกิดขึ้นครั้งก่อน ก็มีกรณีที่สงสัยได้ว่าอาจมีผู้ประกอบการ “ตัวปลอม” เข้ามาสมัครด้วย เพราะไม่เคยประกอบกิจการโทรคมนาคมเลย

· วิธีการประมูลแบบสลอตละ 5 MHz มีข้อดีคือ สร้างการแข่งขันมากขึ้น และไม่ต้องห่วงว่าจะมีผู้ประกอบการตัวปลอมแฝงตัวเข้ามา แต่ก็มีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นใน 2 สถานการณ์คือ หนึ่ง ไม่มีหลักประกันในการป้องกันการฮั้ว โดยผู้ประกอบการอาจสมคบกันเพื่อตกลงว่าจะประมูลคลื่นความถี่ปริมาณเท่ากันคือ รายละ 15 MHz (3 สล็อต) ทำให้ไม่มีการแข่งขัน และ สอง อาจเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้คลื่นแตกต่างกันมาก เช่น 2 รายได้คลื่นไปรายละ 20 MHz ส่วนรายสุดท้ายเหลือคลื่นเพียง 5 MHz ซึ่งไม่พอที่จะสร้างการแข่งขันเพราะคุณภาพบริการของรายสุดท้ายจะแย่กว่ารายอื่น โดยผลกระทบด้านลบดังกล่าวจะคงอยู่นาน 15 ปีจนหมดอายุใบอนุญาต

จะเห็นว่า ทั้งสองวิธีมีจุดดีและจุดด้อยทั้งคู่ ไม่ได้มีวิธีใดที่ดีกว่าอีกวิธีหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจน โชคดีที่มีอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยลดความเป็นห่วงในการฮั้วประมูล โดยไม่กระทบการแข่งขัน และไม่เพิ่มภาระให้ผู้บริโภค กลไกที่ว่านั้นก็คือ การกำหนดราคาประมูลตั้งต้นให้สูง

ที่ผ่านมา กทช. ได้กำหนดราคาประมูลตั้งต้นของคลื่น 3G ปริมาณ 15 MHz ไว้ที่ 1.28 หมื่นล้านบาท ในความเห็นของผู้เขียน ราคาตั้งต้นดังกล่าวค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสามรายจ่ายค่าสัมปทานในการให้บริการ 2G แก่รัฐรวมกันถึง 4.8 หมื่นล้านบาท การได้คลื่น 3G นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถให้บริการใหม่ๆ โดยเฉพาะบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากความแพร่หลายของสมาร์ทโฟน และแทบเล็ตต่างๆ แล้ว ใบอนุญาต 3G ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถโอนถ่ายลูกค้าจากบริการ 2G ซึ่งต้องจ่ายค่าสัมปทาน 4.8 หมื่นล้านบาทต่อปี มายังบริการ 3G โดยจ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ครั้งเดียว และค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราที่ไม่สูง ทั้งนี้ หากประมูลได้ที่ราคาตั้งต้น เนื่องจากการฮั้วกัน มูลค่าดังกล่าวจะอยู่ที่เพียง 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกินคุ้มตั้งแต่ปีแรกเลย

ราคาค่าประมูลตั้งต้นดังกล่าวจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ทั้งที่ ผู้ประกอบการเองก็ให้ข่าวว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าคลื่นความถี่สูงขึ้น เช่น DTAC เชื่อว่าราคาประมูลที่เหมาะสมอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ส่วน AIS เชื่อว่าผู้ให้บริการแต่ละรายน่าจะใช้เงินประมูลรายละ 1.7 หมื่นล้านบาทและตนพร้อมสู้ทุกราคา กสทช. บางคนกลับแสดงท่าทีเหมือนต้องการที่จะลดราคาประมูลลงมาอีก ซึ่งไม่น่าจะเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะตามหน้าที่ แต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะเข้าประมูลมากกว่า

นอกจากราคาประมูลตั้งต้นแล้ว ยังมีอีกสองเรื่องซึ่ง กสทช. ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนการประมูลคลื่น 3G เรื่องแรกคือ การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาบริการ 3G ระหว่าง CAT และกลุ่ม TRUE ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งว่าการแข่งขันให้บริการ 3G ที่จะเกิดขึ้นจะมีความเสมอภาคหรือไม่ เรื่องที่สองคือ การแก้ไขประกาศการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ไม่ให้มีบทบัญญัติที่กีดกันการแข่งขัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันระหว่างผู้ประกอบการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,