RSS

Tag Archives: 3พันล้าน

ปี55 กสทช.รายรับ-จ่ายเท่ากัน ไม่เหลือคืนคลัง สั่งหั่นงบ 5พันลบ.เหลือ 3พันลบ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยเกี่ยวกับงบประมาณของกสทช.ปี 2555 ว่าในส่วนของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี2555 รวม 3, 910 .63 ล้านบาท โดยกสทช.ได้ใช้งบไปแล้ว 300 กว่าล้านบาทในเดือนมกราคม – เมษายน 2555  ดังนั้น จึงเหลืองบที่จะต้องจัดตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555  ประมาณ  3, 910 ล้านบาท ใน 7 ภารกิจด้วยกัน ได้แก่
1.ด้านบริหารองค์กร มีการขอ 563.78 ล้านบาท
2. ด้านยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 1,678 ล้านบาท
3  ด้านภูมิภาคและบุรณาการ 334 ล้านบาท
4. ด้านกิจการกระจายเสียงฯ 1257 ล้านบาท
5. ด้านกิจการโทรคมนาคม 1769.27

6. งบกลางกรณีฉุกเฉิน 100
7.เงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ  จำนวน  2 กองทุน  ได้แก่ กองทุนด้านกระจายเสียง และกองทุนพัฒนาเทคโนฯด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาฯ 125 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วทั้งหมดจะเป็น 5,836.63 ล้านบาท ซึ่งเกินงบประมาณรายรับ  จึงเป็นหน้าที่ของคณะอนุฯกรรมการงบประมาณ ที่มีนายประสพสุข บุญเดช เป็นประธาน พิจารณาตัดงบให้เหลือ 3 พันกว่าล้าน  โดยไม่สามารถเสนอเข้าให้ที่ประชุมบอร์ดกสทช.พิจารณาได้ทันในวันพรุ่งนี้ตามแผนเดิม และต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะเป็นวาระพิเศษที่จะพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะ

“ทุกปี เราทำงบแบบเกินดุล แต่ปีนี้เป็นปีแรก ที่เราจะทำให้งบรายรับและรายจ่ายให้เท่ากันประมาณ 3, 910 บาท และจะทำให้ไม่มีการส่งเงินคืนคลัง เพราะรายรับและรายจ่ายเท่ากัน ซึ่งแต่ละปีเราส่งเงินคืนคลังเฉลี่ย 1,500 ล้านบาท    ในส่วนของฝั่งกระจายเสียงฯ ปีนี้จะยังไม่มีรายได้  ซึ่งงบประมาณทั้งหมด 3, 910 ล้านบาท เราแต่ใช้ไปแล้วในเดือนมราคม-เมษายน จำนวน 300 ล้านบาท จึงเหลืออีก 3,600 ที่จะต้องตั้งงบบประมาณใช้จ่ายถึงเดือนธันวาคมปีนี้”เลขาธิการกสทช.กล่าว

สำหรับเฉพาะสำนักงานกสทช. มีค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือนบุคคลกรประมาณ 818.49
ล้านบาทต่อปี โดยพนักงานทั่วไปของกสทช.มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 3 หมื่นบาท ส่วนเลขาธิการกสทช.มีเงิน 3 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าที่ รวม 1,556.81
ล้านบาท

สำหรับโครงการสำคัญที่เสนอดำเนินการในฝั่งของ กิจการด้านกระจายเสียง (กสท.) เช่น โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบวิทยุชุมชน และทำห้องทดสอบ 14 สาขา รวม 133 ล้านบาท  และโครงการทดลองระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และดิจิตอล รวม  180 ล้านบาท

ส่วนด้านกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เสนอโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ เกี่ยวกับระบบ 3จี และ4 จี จำนวน  50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมี 1-2 ชุดเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้

ส่วนรายได้ ประมาณการ ปีนี้จะมีรายได้เฉพาะฟากโทรคมอย่างเดียว รวม 3, 910 ล้านเศษได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2% ตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ จำนวน 1,456 ล้านบาท

2. ค่าเลขหมายโทรศัพท์ จำนวน 103 ล้านเลขหมาย (1 เลขหมาย มีค่าธรรมเนียม  2 บาท)  รวม 2,243 ล้านบาทต่อปี

3.ค่าตอบแทนการใช้ความถี่ 112 ล้านบาท

4.ใบอนุญาตวิทยุโทรคม 50 ล้าน

5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอินเตอร์เน็ต  4 ล้านบาท

และ 6. ค่าตรวจสอบเครื่องวิทยุโทรคม 5 ล้านบาท

และค่าอื่นๆ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,