RSS

Tag Archives: 3จี

“ถ้าการประมูล #3G ครั้งนี้ถูกล้ม..หายนะมาแน่”กสทช.ประสานเสียงเร่งประมูล ฉุดศก.ปท. ไม่หวั่น 6ปม ฟ้องระงับประมูล

7 ตุลาคม 2555 – มีความเป็นไปได้ว่า วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันประกาศรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3 จี  หากทางกสทช.ไม่ประกาศเงื่อนไขว่าผู้ชนะประมูลต้องจะต้องทำแผนอะไรที่ชัดเจนบ้าง  ทางนายอานุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม จะเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 10 ตุลาคม ใน 6 ประเด็น โดยเห็นว่ากสทช.ไม่รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน และการฟ้องครั้งนี้ จะเป็นการฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการประมูลไว้ก่อน

 

โดยทั้ง 6 ประเด็นได้แก่ 1.พื้นที่ครอบคลุมและระยะเวลากสทช.กำหนด 2 ปีแรก 50% และครอบคลุม 80% ใน 4 ปีแต่ญี่ปุ่นกำหนด 2 ปีได้ 100% และไทยจะทำแค่หัวเมืองใหญ่ซึ่งคนในต่างจังหวัดและคนห่างไกลจะไม่ได้ใช้บริการเป็นความไม่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

2. คุณภาพการให้บริการต้องครอบคลุมความเสถียรของสัญญาณมือถือที่ต้องกำหนดไว้ขั้นสูงสุดทางเทคนิคแต่กสทช.กลับกำหนดไว้แค่ขั้นต่ำ

 

3.กลุ่มคนที่ได้รับบริการต้องคลอบคลุมถึงคนด้อยโอกาส / พื้นที่ห่างไกลเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดด้านค่าบริการแม้กสทช.อ้างว่าโครงข่ายไปถึงแต่โอกาสที่คนกลุ่มนี้จะใช้บริการมีน้อยและกสทช.ไม่ได้กำหนด

4. อัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บและการได้รับค่าชดเชยจากปัญหาสัญญาณล่มโดยกสทช.ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนท่ามกลางการประมูลที่เป็นตลาดผูกขาดจากค่ายมือถือ 3 ราย

5.สัญญามาตรฐานการให้บริการยังไม่มีการประกาศใช้ไทยกำลังเข้าสู่ยุคการประมูลเป็นทางการแต่กสทช.ยังไม่ออกประกาศหรือระบุว่าผู้ให้บริการต้องทำให้เกิดสัญญามาตรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ

6.กสทช.ยังไม่มีประกาศ / ระเบียบที่ระบุถึงการจัดสรร / จัดส่งรายได้ที่ได้รับการประมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทำให้กสทช.ไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำมาใช้ประโยชน์กับประชาชนอย่างไร

 

ผมหวังว่ากสทช.จะออกกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่หากกสทช.ไม่ทำอะไรเลยก็อาจมีความจำเป็นต้องพึ่งอำนาจศาลให้ศาลไต่สวนว่าไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่อย่างไรผมยืนยันว่าเห็นด้วยการต้องจัดสรรคลื่นความถี่แต่ควรจะต้องจัดทำเงื่อนไขเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นก่อนการประมูลเท่านั้นเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะล้มประมูลใดๆทั้งสิ้นซึ่งหากกสทช.ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะทำให้การประมูลคุ้มค่ามากเพราะประโยชน์ตกกับประชาชนและก็จะไม่มีการร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นแต่หากไม่ทำจะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนายอานุภาพกล่าว

 

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า ประเด็นการฟ้องนั้น ไม่น่าจะมีน้ำหนักพอที่ทำให้ศาลรับไว้ ขณะเดียวกันนายอานุภาพก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการประมูล เพราะเห็นตัวอย่างได้จากการฟ้องระงับการประมูลเมื่อปี 2553 คนที่ฟ้องนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียประโยชน์เช่นบริษัทกสท.โทรคมนาคม หรือบริษัททีโอที เหมือนที่ผ่านมา

 

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรีประธานกสทช.ระบุว่ารับทราบแล้วเรื่องที่นายอานุภาพเตรียมฟ้องล้มประมูลแต่ก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์มาก่อนแล้วว่าต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเค้าก็สามารถดำเนินการตามช่องทางของกฏหมายได้แต่กสทช.ทุกคนมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเดินหน้าการประมูลต่อไปได้และไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาซึ่งหากจัดการประมูลไม่ได้จะเกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะประชาชนที่รอคอยการใช้โทรศัพท์ได้สะดวกมากขึ้นและต่างประเทศก็จับตาดูการลงทุนต่างๆในประเทศไทยซึ่งเรื่อง 3 จีเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญของบ้านเราหากปล่อยเกิดความล่าช้าออกไปก็จะยิ่งเกิดความเสียหายมาก

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ด้านกฎหมาย ระบุว่ากสทช.ได้อุดช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นจากการล้มประมูล 3จีเมื่อปี 2553 ไว้หมดแล้วและในการประมูลครั้งนี้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือไอทียูและจากเวทีการประชุมระดับโลกของคณะกรรมการผู้กำกับดูแลโทรคมนาคมพบว่าไอทียูได้ชื่มชมการรูปแบบประมูล 3จีของประเทศไทยโดยไอทียูยืนยันว่าไทยมีราคาตั้งต้นการประมูลได้มาตรฐานและเป็นเรื่องที่ดีพร้อมย้ำว่าหากประเทศไทยมีอุปสรรคในการประมูลเหมือน 2 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่เป็นมหันตภัยใหญ่หลวงมาก

 

ขณะนี้เราต้องยอมรับว่า ยังมี 2 กลุ่มที่ยังสุดขั้วคือที่ต่อว่าเราทำราคาตั้งต้นสูงไปอีกกลุ่มก็ต่ำไปถ้าเราเป๋ไปเป๋มาไม่ยึดมั่นในหลักการหรือพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็ไม่สามารถมั่นคงในหลักการได้วันนี้เราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมองผ่านข้ามการประมูล 3 จีไปอนาคตแล้วว่าเราจะทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่างไรจะทำยังไงให้สามจีที่ประมูลได้ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส่วนใครจะไปฟ้องก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้

 

แต่อยากบอกว่าเรามั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเราเดินหน้าอย่างเต็มที่เราไม่ได้ทำเพื่อจะไปช่วยใครทุกคนเหนื่อยครับทุกคนทำกันเต็มที่เพื่อจะนำพาไปซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติเราไม่มีเจตนาจะช่วยผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเราไม่ได้อะไรเลยถ้าเราช่วยประเทศชาติเราจะได้การโทรคมนาคมที่ดีการสื่อสารที่ดีเราต้องมองไปข้างหน้าลาวเวียดนามศรีลังกาเค้าก็มี 3 จีแล้วเหลือประเทศไทยประเทศเดียวยืนยันว่าทำตามกฎกติกาอย่างรอบด้านและทุกคนต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติ

 

“การฟ้องเป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ถ้าเราไม่ได้สามจีเราเสียหาย เพราะบริการเราขณะนี้มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ, เรามีคลื่นไม่พอ, เราต้องเอาคลื่น 2 จีมาแปลงเป็น 3 จี ซึ่งใครก็ตามที่ขณะนี้ชาติกำลังเดินหน้าไปเพื่อทำให้การบริการที่ดีขึ้น ใครก็ตามที่ไม่ทำให้มันเกิดขึ้น ถ้าช้ากว่าคู่แข่งขันเราในเวทีโลก มันเสียหายตอนนี้คนมองว่าการประมูล 3 จี ก็ไปมองที่เม็ดเงินเท่านั้น  แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องการการแข่งขัน ยิ่งเราช้าเท่าไหร่ความสูญเสียยิ่งเกิดขึ้น ตอนนี้เศรษฐกิจไทยดิ่งลง, น้ำท่วม, อุทกภัยเกิด ขณะที่ประเทศอื่นๆเติบโต เราเคยส่งออกสินค้าข้าวรายใหญ่ แต่ขณะนี้ไม่ใช่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำได้คือการทำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เข้มแข็ง แต่ไม่ใช่ว่าเราจัดประมูลแล้วจะต้องได้ราคาที่มากที่สุด แต่สิ่งที่จะตามมา คืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องผู้บริโภคก็จะได้รับการบริการที่ดี มีการใช้คลื่นมากขึ้น  แข่งขันมากขึ้น  เมื่อบริษัทต่างๆแข่งขันกันก็ต้องมีแรงจูงใจในการแข่งขัน  มีแรงจูงใจให้บริการคุณภาพ การบริการที่ดีขึ้น การจ้างงานมากขึ้น เศรษฐกิจโต ขึ้นถ้าคุณช้าเมื่อไหร่หายนะจะมา ผมบอกไว้เลยถ้าการประมูลสามจีครั้งนี้ถูกล้มไป หายนะมาแน่ แล้วคนที่ยับยั้งการประมูลต้องรับผิดชอบเพราะประชาชนเสียหาย” นายสุทธิพล กล่าว

+++++++++++++++

ปล.วันนี้ 7 ตุลาคม 2555 ครบรอบ 1 ปี โปรดเกล้าฯ กสทช.
 11 คน และเริ่มปฎิบัติหน้าที่วันแรก 10 ตุลาคม 2554 

 

 

 

โฆษณา
 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

เดิมพันทรัพยากรชาติ! กสทช.ดึงเอกชนทำสัตยาบัน ป้องกันฮั้วประมูลราคา 3G

เดิมพันทรัพยากรชาติ! กสทช.ดึงเอกชนทำสัตยาบัน ป้องกันฮั้วประมูลราคา 3G 

95nno.jpg

27เม.ย.2555- สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า การจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสสามของปีนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจของชาติ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเดิมพันด้วยทรัพยากรของประเทศชาติและผลประโยชน์ของสาธารณะอีกด้วย ดังนั้นบทบาทของบอร์ดกทค. จึงจำเป็นต้องหาทุกวิถีทางเพื่อทำให้การประมูลครั้งนี้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับประเด็นที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คือ ประเด็นการฮั้วราคาประมูล เพราะหากฮั้วราคาประมูลกันจริงๆ อาจทำให้การแข่งขันลดลง ส่งผลต่อรายได้ของรัฐที่จะได้รับจากการประมูล

ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced  เมื่อวันที่ 24 เมษายน2555  ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่นที่ทั้งค่ายเล็ก กลาง และใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในเรื่องขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต และจำนวนใบอนุญาตที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนได้จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการลงสัตยาบันของผู้ประกอบการเพื่อยืนยันว่าจะทำให้การประมูล3G เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ฮั้วราคาประมูล ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ ต่างก็ขานรับแนวคิดนี้  โดย กทค.จะหารือเพื่อกำหนดวันทำพิธีลงสัตยาบันร่วมกัน ซึ่งการทำสัตยาบันดังกล่าวจะเป็นเหมือนสัญญาประชาคมที่ผู้ประกอบการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะเข้าประมูล 3G ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน และจะช่วยสนับสนุนทำให้การประมูล 3G สามารถขับเคลื่อนไปได้
“ไม่ว่าจะนำวิธีการใดๆมาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ก็มิอาจห้ามการฮั้วประมูลได้ เพียงแต่จากการศึกษาข้อมูลในหลายๆมิติ พบว่าวิธีการแบ่งซอยคลื่นเป็น 5 MHz จำนวน 9 สล็อต เป็นวิธีการที่หลายประเทศใช้แล้วได้ผลและยืนยันว่าทำให้การประมูลคลื่นความถี่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ฉะนั้นนอกเหนือจากการที่จะต้องเลือกวิธีการประมูลที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประเด็นที่ควรจะต้องให้ความสำคัญคือจะใช้มาตรการใดมาป้องปรามการฮั้ว ซึ่งมาตรการป้องกันการฮั้วที่กำหนดไว้ในประกาศกทช.เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3Gเดิม ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสุทธิพล กล่าว

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษามาตรการป้องกันการฮั้วประมูลที่ใช้ได้ผลในหลายประเทศเพื่อนำมากำหนดไว้ในประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่กำลังยกร่างอยู่ ส่วนการจัดให้มีการลงสัตยาบันร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการนั้นก็เป็นมาตรการเสริมจากมาตรการทางกฎหมาย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และให้สังคมช่วยกันตรวจสอบผู้ประกอบการใดที่ไม่ปฎิบัติตามสิ่งที่ให้สัตยาบันไว้ อันเป็นเรื่องของการใช้ Social Sanction เข้ามาเสริมมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการฮั้วอีกชั้นหนึ่ง

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,