RSS

Tag Archives: แท็บเล็ต

ตรวจคุณภาพ! ยังไม่แจกจริง”แท็บเล็ตป.1″ ถึงไทยแล้ว ส่งไปก.ไอซีทีบ่ายวันนี้

image

เอามาตรวจสอบ! แท็บเล็ตป.1 ถึงไทยวันนี้ ตรวจคุณภาพ เพื่อให้สโคป เดินสายพานผลิตจริง 23พ.ค.55- ในช่วงเช้าวันนี้ เครื่องแท็บเล็ตป.1 ถูกจัดส่งมาจากเมืองจีน เดินทางถึงไทยแล้ว โดยมีกระทรวงไอซีที และศึกษาธิการ ตรวจรับจำนวน 2พันชุด เครื่องแท็บเล็ตจำนวน 2พันชุดวันนี้ มีสายการบินขนส่งสินค้า”UPS” เป็นผู้นำส่ง โดยเดินทางออกจากประเทศจีน มาถึงไทยเวลาประมาณ 5นาฟิกา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงไอซีที และศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ จากนั้นแท็บเล็ตจะถูกลำเลียงไปตามกระบวนการคลังสินค้า  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. และ กระทรวงไอซีที เป็นผู้ตรวจสอบและเซ็นรับสินค้า ก่อนนำมาที่กระทรวงไอซีที เพื่อตรวจเช็คสเปกของแท็บเล็ตอีกครั้งในเวลาประมาณ 13นาฬิกา โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาตรวจสอบและลงนามไม่เกินวันที่ 27 พ.ค. 2555 ร  ทั้งนี้ แท็บเล็ต 2พันเครื่อง ยังไม่ใช่เครื่องที่จะส่งให้เด็กป.1 แต่เป็นเครื่องที่นำมาตรวจสอบคุณภาพว่าตรงตามเสป็คที่กำหนดหรือไม่ เพื่อจะอนุมัติให้สโคปผลิตต่อไป โดยการขนส่งจากนี้เพื่อให้ของกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 23, 2012 in ไอที

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

เปิดTOR-แผนดำเนินการ”แท็บเล็ตป.1″ ก.ICT-สโคปฯ เซ็นสัญญาแล้ว ล็อตแรก 4แสนเครื่อง

เปิดTOR-แผนดำเนินการ”แท็บเล็ตป.1″ ก.ICT-สโคปฯ เซ็นสัญญาแล้ว ล็อตแรก 4แสนเครื่อง

10พ.ค.55- นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยในการแถลงข่าว ภายหลังพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (Shenzhen Scope Scientific Development Co.,Ltd) ว่า รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายหนึ่งที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปีแรก คือ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จัดวางระบบเครือข่าย Wi – Fi จัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และการวางระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจ เพื่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

และภายหลังการดำเนินการจัดหา กระทรวงไอซีที ได้นำเสนอแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าวข้างต้น โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แนะนำบริษัทผู้ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่มีคุณภาพของประเทศจีน เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกหนึ่งบริษัทจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้ในการจัดหาและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)มายัง ประเทศไทย

“กระทรวงไอซีที ได้ตกลงที่จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จากบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแนะนำ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีเงื่อนไขที่จะสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวนทั้งสิ้น 400,000 ( สี่แสน) เครื่อง มูลค่าทั้งหมดจำนวน USD 32,800,000 (สามสิบสองล้านแปดแสนดอลลาร์สหรัฐ) มีกำหนดให้ส่งมอบภายใน 60 วัน และจะมีการซื้อเพิ่มเติม (Repeat order) โดยทำคำสั่งซื้อเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) อีกจำนวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) เครื่องต่อไป” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

สำหรับคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคปฯ เสนอมานั้น คือ มีหน่วยประมวลผลกลางมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (Clock speed) 1.2 GHz มีหน่วยความจำหลัก (RAM) จำนวน 1 GB ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ขนาดความจุ 3600 mAh มีการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

 

แผนการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกข้อ ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จัดวางระบบเครือข่าย Wi-Fi จัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และการวางระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจ เพื่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ที่ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเอกชน ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือ
๑) การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมุ่งพัฒนาและจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่จะกำหนดให้อยู่ภายใต้โครงการนำร่อง
๒) มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องพกพาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน
เพื่อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนการการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เป็นโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเป็นหลักสูตรสำหรับบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่สถานศึกษาของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อมุ่งประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรอบรู้และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

๔. แผนการดำเนินงาน
เพื่อให้การดำเนินงาน “โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา”มีการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ จึงได้กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วยแผนงาน และกิจกรรมการดำเนินงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยลำดับที่สามารถตรวจสอบ ตลอดจนติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและภายในกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑ แผนการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕
๔.๑.๑ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาเป้าหมาย : จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมการดำเนินงาน
• แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
• พิจารณากำหนดเงื่อนไขทั่วไปที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามระเบียบของทางราชการเพื่อทำให้ขอบเขตของการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) มีความชัดเจน อาทิ ระยะเวลาการดำเนินงาน คุณสมบัติของผู้ดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา การรับประกัน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติภายหลังส่งมอบงาน
• พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ-จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
• ดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการผลิตคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้ง เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อ-จัดจ้างของภาครัฐ
• การจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จะมีการเจรจาและดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
• การจัดเตรียมร่างสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนลงนามในสัญญา
๔.๑.๒ การควบคุมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
เป้าหมาย : การผลิตคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยครบถ้วนและผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการดำเนินงาน
• ติดตามขั้นตอนการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ทั้ง Hardware และ Software ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน การ Upload ข้อมูล การกำหนด MAC Address และ Serial Number การติดตั้ง GPS ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ (Packaging)
• นำเนื้อหา/หลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพาทั้งก่อนและหลังการผลิตเสร็จ
• จัดให้มี Applications ต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา
๔.๑.๓ การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจากผู้ผลิต
เป้าหมาย : ส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพาจากผู้ผลิตได้ตามแผนการส่งมอบที่กำหนดไว้
กิจกรรมการดำเนินงาน
การขนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ๑๘๓ แห่ง ทั่วประเทศ
• การเตรียมการก่อนจัดส่งหลังจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จากคณะกรรมการตรวจรับ/นับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วจะดำเนินการบันทึกข้อมูล Serial Number และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ตามแผน
• การขนส่งเมื่อดำเนินการเตรียมการก่อนจัดส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเริ่มทยอยจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่มีระยะทางไกลก่อน คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กทม. และปริมณฑล ตามลำดับ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งในแต่ละรอบ (Lot) ไว้ (จำนวนรอบของการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จากคณะกรรมการตรวจรับ/นับ)
• การส่งมอบเมื่อรถยนต์ขนส่งเดินทางไปถึงยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คณะกรรมการส่งมอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่คณะกรรมการรับมอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่ได้แต่งตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ขั้นตอนการรับ-ส่งมอบจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยจะต้องลงนามและวันเดือนปีที่รับ – ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไว้ใบนำส่ง
• การรายงานผลการส่งมอบ ภายหลังจากคณะกรรมการส่งมอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่คณะกรรมการรับมอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการส่งมอบให้ศูนย์ประสานงานการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทราบ พร้อมทั้งรายงานผลลงในระบบรายงานผลที่กำหนดไว้
๔.๒ แผนการจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการ Project Management Office
เป้าหมาย : มีองค์กรรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การกำหนดแนวทางการทำงาน การสั่งการ การอำนวยการ และบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพ


กิจกรรมการดำเนินงาน
จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยองค์กรมีหน้าที่ดังนี้
• การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหา โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค การเข้าถึงเนื้อหา โครงข่าย การสนับสนุนการใช้งาน ผู้ใช้บริการ การพัฒนา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประเมินผลและการบริหารโครงการ แผนงาน หรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
• การบริหารแผนงานรวม ประสานการบริหาร และการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ
• การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
• การกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
• การติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ
• การขอยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมตลอดทั้งขอใช้อสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

๔.๓ แผนการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network)
เป้าหมาย : ให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของนักเรียนภายใต้โครงการฯ ให้เข้าถึงเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ คัดเลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านระบบสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็น Optical Fiber (IP-VPN) เท่านั้น มีการดำเนินการมีดังนี้
• โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗๑๙ โรงเรียน
• ติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi Access Point (AP) สำหรับห้องเรียนชั้น ป.๑ เพื่อให้บริหารจัดการให้ง่าย ต่อการเรียนการสอนระหว่างครูกับกลุ่มนักเรียน
• ขยายความเร็วอินเตอร์เน็ต IP-VPN ให้อยู่ที่ระดับ ๔-๑๐ Mbps
• ขยายความเร็วอินเตอร์เน็ตเกตเวร์ (Internet Gateway)
• เก็บประวัติผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (Log) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตถึงห้องเรียน ป.๑
• มีค่าบริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากโครงการ MOENet ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะต้องสนับสนุนงบประมาณของปี ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๕ เดือน (พ.ค.-ก.ย. ๒๕๕๕) ต่อจากนั้นกระทรวงศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จะต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณของปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ระยะที่ ๒ โรงเรียนส่วนที่เหลือทั้งที่มีอินเตอร์เน็ตผ่าน ADSL, VPN, IPstar และยังไม่มีอินเตอร์เน็ต มีการดำเนินการดังนี้
• จัดหาอุปกรณ์ AP และ Smart gateway เพื่อนำมาติดตั้งทั้ง ๒๖,๕๑๗ โรงเรียน
• ปรับปรุงระบบสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดิมจาก ADSL, IPstar ให้เป็น IP VPN และ Winet หรือติดจาน IP star เพิ่ม
• ขยายความเร็วอินเตอร์เน็ตเกตเวร์ (Internet Gateway)
• เก็บประวัติผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (Log) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตถึงห้องเรียน ป.๑
• ระยะเวลาการดำเนินการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ ๑๑ เดือน
• ค่าบริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากโครงการ Monet เดิมซึ่งทาง สพฐ. จะต้องตั้งงบประมาณ เพื่อสนันสนุนเป็นรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔.๓.๒ การพัฒนาศูนย์ควบคุม ติดตามประเมินผลในส่วนกลางเพื่อควบคุมและกำกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาของเด็กนักเรียน
เป้าหมาย : มีระบบบริหารจัดการกลางในการควบคุมและกำหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์พกพาที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อรองรับสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมการดำเนินงาน :
• จัดเตรียมระบบคลาวน์สำหรับโครงการ One Tablet PC per child ทำการออกแบบและวางโครงสร้างการเชื่อมต่อจากเครือข่ายที่อุปกรณ์แท๊บเล็ตมายังคลาวน์ของ สรอ ให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการระบบคลาวน์ทั้งในเรื่อง ของการดูแลและการบำรุงรักษาทั้งอุปกรณ์คลาวน์ที่เกี่ยวข้องและเส้นทางการเชื่อมต่อจากส่วนต่างๆมายังคลาวน์ให้สามารถทำงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
• จัดเตรียมระบบจัดการความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต จัดทำฐานข้อมูลในส่วนของการติดตามการใช้งานและสถานะของเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องของการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการใช้งาน การติดตั้งโปรแกรม ตลอดจนถึงการติดตามกรณีเครื่องศูนย์หาย หรือส่งซ่อม เป็นต้น
• จัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการจัดการเนื้อหาสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) พัฒนาระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลไฟล์สำหรับครู และนักเรียนผ่านทางระบบเครือข่าย และ พัฒนาระบบแอพพลิเคชันสำหรับเรียกใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์พกพา

caanq.jpg
รูปสถาปัตยกรรมระบบการให้บริการ
• ระบบบริหารจัดการโครงการ สำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ สถานที่เก็บอุปกรณ์ ระบบการควบคุมติดตาม ระบบการแจ้งสถานะและประวัติการซ่อมของอุปกรณ์ สถานที่สำหรับซ่อมที่ใกล้เคียง สถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อสำรองที่ใกล้เคียง ตลอดจนสถานะเรื่องการตรวจรับ ขบวนการทั้งหมดต้องรองรับการใช้งานร่วมกับระบบ Barcode และการบริหารจัดการแบบ online เพื่อให้สามารถต่อเชื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หน้าที่ต่างกัน รวมถึงการต่อเชื่อมเข้ากับระบบ Call Center การบริการดำเนินการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกของโครงการ เช่น การตรวจรับทางเทคนิค การติดตามรายงานผล การอบรมโปรแกรม และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ CRM และขยายผลในปีต่อๆ ไป
๔.๓.๓ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และ เป็นไปตามกำหนดเวลา
กิจกรรมการดำเนินงาน
• การรับ – ส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เกิดปัญหาการใช้งานหรือเสียในและหลังระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต ให้ผู้ประสานงานประจำที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรองรับอยู่ทั่วประเทศ ดำเนินการรับ-ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปยังศูนย์ซ่อมของผู้ผลิตที่ใกล้ที่สุดด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษรับประกัน
• จัดทำคู่มือสำหรับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
• การบริหารจัดการเพื่อให้ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นช่องทางหลักในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา” ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ผ่านหมายเลข ๑๑๑๑ โดยให้บริการข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับโครงการฯ ข้อมูลสอบถามสถานการณ์จัดส่ง (Logistics) การให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการใช้งานข้อมูล (Digital Content) การให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน (Helpdesk) พร้อมทั้งประสานงานการแก้ไขปัญหาด้านเครือข่ายที่ ทีโอที รับผิดชอบ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ และการสรุปรายงานผล การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มจุดให้บริการเพื่อรองรับปริมาณสายเรียกเข้า และลักษณะของการใช้บริการ การบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยบูรณาการข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๓.๔ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
เป้าหมาย : ดำเนินการจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินต่อสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการดำเนินงาน
• การจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
• การจัดทำรายการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์
• โรงเรียนมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพียงพอสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
• นักเรียนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลการเรียนที่ดี
• นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาล
• รัฐบาลมีกลไกในการบริหารการจัดการและสนับสนุนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อกำหนดของ TOR

Specific Requirements on the System
1. System Requirements
1.1 CPU and clock speed are not less than 1 GHz
1.2 Core memory unit is not less than 512 MB
2. Display System
2.1 not less than 7 – inch crosswise screen
2.2 not less than 1024 x 600 pixel resolution
2.3 Screen Scratch resistance
2.4 the tablet computers must support at least Thai and English languages
3. Data Recording Unit
– Internal mass storage in not less than 8 GB
4. Input / Output
4.1 Data Sync
4.2 Headset
5. Communication System
5.1 Drive for Micro SD
5.2 USB input/output (Micro SD 2.0 at least)
5.3 Wireless networking according to IEEE standard at 802.11 b/g/n or higher, using 2.4 GHz frequency wave
6. Built-in multimedia
6.1 Loudspeaker
6.2 Microphone
6.3 Driver for headset
7. Built-in Sensor System
brightness adjustment
axis movement
acceleration
GPS
8. Built-in input and control equipment
– Glass to glass touch screen
– capacitive multi touch
9. Power Supply System
9.1 Power adapter, applicable to Thailand standard electricity system, 220 volt, 50 Hz
9.2 Lithium polymer battery lasts not less than 6 hours per charge or not less than 3,000 mAh
10. OS Security Level
10.1 Preventive system for installation of not allowed operation systems on Flash, Storage
10.2 Displaying the logo specified by the Thai Government when turning on the tablet computers
10.3 The tablet computers must contain Mac Address, Barcode and serial No. with soft files
11. Operation System is Android 3.2 (Honeycomb), Linux Kernel 2.2.36 up
12. Others
12.1 The weight is not more than 500 grams
12.2 The screen is coated with film
12.3 Covered with a case and the base could be adjusted at least 1 level to suit the sight
12.4 Those tablet computers passing a drop test at not less than 50-centimetre height must be wrapped
บริษัท Shenzhen Scope Scientific Development ได้มีข้อเสนอที่ดีกว่า TOR ดังนี้

– หน่วยประมวลผลกลางมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (Clock speed) 1.2 GHz (TOR กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 1 GHz)
– หน่วยความจำหลัก (RAM) จำนวน 1 GB (TOR กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 512 MB)
– แบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ขนาดความจุ 3600 mAh (TOR กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3000 mAh)
– การรับประกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี (TOR กำหนดไว้ ๑ ปี)

 

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,