RSS

Tag Archives: สุวรรณภูมิ

ปธ.ธุรกิจการบิน มั่นใจหอบังคับการบินสุวรรณภูมิไร้ปัญหา ด้านบวท.ย้ำจะไม่เกิดปัญหาเรด้าร์ขัดข้องอีก

ปธ.ธุรกิจการบิน มั่นใจระบบหอบังคับการบินสุวรรณภูมิปลอดภัย ด้านบวท.ย้ำจะไม่เกิดปัญหาอีก

26 มิ.ย.55-  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย แถลงผลการหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน เกี่ยวกับผลกระทบต่อสายการบิน กรณีเหตุการณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังต่อเนื่องหลัก หรือ UPS ที่จ่ายไฟฟ้ากำลังให้ระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขัดข้องเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ระบุว่า เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาการล่าช้า หรือ ดีเลย์ เนื่องจากต้องชะลอการเข้าและออกของเครื่องบินทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ  เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ในการจัดการจราจร ทางอากาศในลักษณะ non-radar ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้วิเคราะห์ระบบการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งหมด และวางแผนรองรับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือ UPS ขัดข้องซ้ำอีก พร้อมมีมาตรการรองรับ โดยจะปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง โดยการติดตั้ง breaker เพิ่มเติม เพื่อแยก input UPS เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่ UPS ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย แล้วจะไม่ส่งผลต่อระบบทั้งหมด โดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบ monitor สถานะของระบบ UPS ให้สามารถส่งสัญญาณเสียงแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติม และเพิ่มระบบติดตั้ง UPS สำรองสำหรับระบบการเดินอากาศ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

นางมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ AOC  ระบุว่า การรับฟังคำชี้แจงจากวิทยุการบินฯ ทำให้สายการบินทราบถึงสาเหตุ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทางสายการบินเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ของวิทยุการบิน  โดยเฉพาะในระหว่างที่มีการปรับปรุงรันเวย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ในขณะนี้ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาสายการบินต่าง ๆ ได้ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับวิทยุการบินฯ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้สายการบินเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็ยังคงไว้วางใจในความสามารถต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริหารงานของวิทยุการบินฯ แต่ก็หวังว่า จะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 26, 2012 in คมนาคม, สนามบิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

อาจกระทบบริการ! สุวรรณภูมิ ประกาศซ่อมรันเวย์ฝั่งตอ. 11มิ.ย.หลังบางส่วนรุดร่อน

สุวรรณภูมิ ประกาศซ่อมรันเวย์ฝั่งตอ. 11มิ.ย.-9ส.ค.55 หลังบางส่วนรุดร่อน เหตุใช้งานหนักมา 6ปี อาจกระทบการให้บริการหลายส่วนงาน พร้อมเตรียมแผนรองรับอุบัติเหตุ-เครื่องดีเลย์

8 มิ.ย.55 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ระยะทาง 1,620 เมตร ขณะซ่อมแซมยังคงให้บริการได้ตามปกติ  ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ระบุว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการมาจะครบ 6 ปีในเดือนกันยายนที่จะถึง ซึ่งทางวิ่งของสนามบินผ่านการใช้งานอย่างหนัก รองรับเที่ยวบินมาแล้วกว่า 1,500,000 เที่ยวบิน

“แม้ว่าสนามบินจะมีส่วนงานเพื่อทำหน้าที่ ดูแลซ่อมบำรุงรักษาทางวิ่ง ทางขับและ ลานจอดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่จากการใช้งานอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้พื้นผิวทางวิ่งบางส่วนมีการหลุดร่อน ซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงใหญ่ขึ้น เพื่อให้ใช้งานทางวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ การปรับปรุงทางวิ่ง ฝั่งตะวันออกในครั้งนี้ เป็นเพียงการซ่อมเฉพาะพื้นผิวของทางวิ่งด้านทิศเหนือ ระยะทาง 1,620 เมตรเท่านั้น โดยจะทำการซ่อมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2555 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบการให้บริการของหลายส่วนงาน  จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบินต่าง ๆ เพื่อให้ทราบแผนการปรับปรุงรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงที่มีการปรับปรุงดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การปรับปรุงทางวิ่ง ฝั่งตะวันออกในครั้งนี้ จะทำการปรับปรุงทางด้านทิศเหนือ (Runway 19 L) เริ่มตั้งแต่บริเวณหัวทางวิ่งถึงบริเวณทางขับเชื่อม (Taxiway) B 6 รวมระยะทางประมาณ 1,620 เมตร ซึ่งวิธีการปรับปรุงจะทำโดยการเสริมผิวทางวิ่งหรือที่เรียกว่าการ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 10 ซม. ซึ่งจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ

– ระยะแรก จะทำการปิดพื้นที่บางส่วนของทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ บริเวณทางขับเชื่อม B 6 จนถึงบริเวณหัวทางวิ่ง ซึ่งอยู่ตรงทางขับเชื่อม B 1 เป็นระยะทาง 1,620 เมตร เพื่อปรับปรุงพื้นผิวของทางวิ่งช่วงทางขับ B 6 – B 3 เป็นระยะทาง 870 เมตรก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 40 วัน เมื่อปรับปรุงเสร็จจะเปิดให้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้งานต่อ อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการปิดพื้นที่ 1,620 เมตร ดังนั้นจึงเหลือพื้นที่ทางวิ่งที่สามารถใช้งานได้กว่า 2,000 เมตร เนื่องจากทางวิ่งฝั่งตะวันออกมีความยาว 4,000 เมตร ซึ่งเครื่องบินขนาดเล็กจนถึงเครื่องบิน A 320 สามารถบิขึ้นได้ตามปกติ

– ระยะที่ 2 จะดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่เหลือ 750 เมตร ช่วงบริเวณทางขับเชื่อมB 3- บริเวณหัวทางวิ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน  โดยในช่วงดังกล่าวจะมีพื้นที่ทางวิ่งที่สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 เมตร ซึ่งเครื่องบินทุกรุ่น (ยกเว้นเครื่องบิน A 380) สามารถบินขึ้นได้ตามปกติ ทั้งนี้คาดว่าการปรับปรุงทั้งหมดจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน

“ก่อนทำการปิดซ่อมทางวิ่ง ฝั่งตะวันออกนั้น ทางสนามบินได้เตรียมความพร้อมของทางวิ่งฝั่งตะวันตกไว้รองรับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ การซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การทาสีเครื่องหมายบนทางวิ่งให้ชัดเจน การทำความสะอาดทางวิ่ง ด้วยการล้างคราบยาง รวมทั้งการขุดลอกคูคลองระบายน้ำโดยรอบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว”

นอกจากนี้  ยังได้มีการประชุมชี้แจงในรายละเอียดของแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานด้านธุรกิจการบิน (Airport Operation Committee : AOC) , ผู้แทนสายการบิน, กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ซึ่งทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมแผนการดำเนินงานของตนให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงทางวิ่ง ฝั่งตะวันออกฯ ในครั้งนี้

รวมทั้งยังได้มีการเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว เช่นกัน อาทิ แผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนทางวิ่ง แผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ แผนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ตกค้าง เป็นต้น รวมทั้งได้มีการประสานงานกับท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. อาทิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมไปถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เตรียมความพร้อมที่จะเป็นท่าอากาศยานสำรอง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีเที่ยวบินจาก ทสภ.ย้ายไปลงที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ ด้วย

น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่ บริษัท วิทยุการบินฯ เป็นหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศไทย และมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการจราจรทางอากาศที่ ทสภ. ทาง บริษัท วิทยุการบินฯ ได้มี การวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงที่มีการดำเนินการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ของ ทสภ.

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการของวิทยุการบินฯ ซึ่งดูแลการจัดการจราจรทางอากาศจะใช้หลักการบริหารความคล่องตัวในการจัดจราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Flow Management มาใช้บริหารจัดการ ในการจัดสรรปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของ ทสภ. โดยวิทยุการบินฯ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้สายการบินทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และขอความร่วมมือให้มีการปรับเวลาการบิน รวมทั้งปรับปริมาณเที่ยวบิน เพื่อเป็นการลดการสะสมของเครื่องบินที่จะส่งผลให้เกิดความล่าช้า และลดความเสี่ยงในการทำการบินไปลงที่ท่าอากาศยานสำรอง

นอกจากนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดลำดับการขึ้น-ลงของเครื่องบิน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในช่วงที่มีการปรับปรุงทางวิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่ม ในช่วงเวลาที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง อย่างไรก็ตาม บริษัท วิทยุการบินฯ จะดำเนินการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินในภาพรวม ช่วยบริหารปัญหาความล่าช้า โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ

คุณมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ AOC กล่าวว่า การปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก สนามบินได้ประสานการดำเนินงานกับ AOC อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลา เพื่อให้กระทบต่อการบริการให้น้อยที่สุด สำหรับสายการบินต่าง ๆ ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว โดยแต่ละสายการบินได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการเตรียมการรองรับหากเกิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าแล้ว

อนึ่งการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือบางส่วนในครั้งนี้ ทสภ.ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในวงเงินว่าจ้าง 138.22 ล้านบาท โดยมีกำหนดเริ่มงานตั้งแต่ 9 มีนาคม 2555 โดยการทำงานในช่วงแรก จะเป็นช่วงระยะเวลาเตรียมงานล่วงหน้า 45 วัน คือในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม.-22 เมษายน 2555 และจะเริ่มงานปรับปรุงพื้นที่ 60 วัน คือในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 8, 2012 in คมนาคม, สนามบิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ผอ.สุวรรณภูมิ เตือน! อย่าหลงเชื่อแก๊งค์หลอกชวนรับงานถมทราย สร้างสนามบินเฟส 2

ผอ.สุวรรณภูมิ เตือน! อย่าหลงเชื่อแก๊งค์หลอกชวนรับงานถมทราย สร้างสนามบินเฟส 2

7 มิ.ย.55- นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่า บริษัทของตนเองได้รับการว่าจ้างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นผู้ปรับสภาพพื้นที่และถมทรายเพื่อก่อสร้างสนามบิน เฟส 2 โดยได้หลอกลวงผู้รับเหมารายย่อยต่าง ๆ ว่าหากต้องการจะนำทรายมาขายหรือถมในโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องติดต่อผ่านบริษัทตนเองเท่านั้น และจะต้องมีการจ่ายค่าหัวคิวในการดำเนินการให้กับทางบริษัทด้วย โดยได้มีผู้หลงเชื่อกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทสภ.จึงขอแจ้งว่าอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ ทางสนามาบิน ยังไม่ได้มีการว่าจ้างงานบริษัทใด ๆ ทั้งสิ้นเข้ามาดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และถมทรายในสนามบิน

“การก่อสร้างสนามบิน เฟส2 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการเท่านั้น โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เพิ่งมีการว่าจ้างกลุ่มบริษัท EPM Consortium เป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ ซึ่งในระยะนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะเข้ามาทำการศึกษาและจัดทำแบบจำลองต่างๆ ของโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตงาน ต่อจากนั้นจะจัดทำข้อกำหนดการเพื่อว่าจ้างผู้ออกแบบก่อน เมื่อทำการออกข้อกำหนดเสร็จแล้ว จึงจะมีการประกวดราคาหาผู้ออกแบบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อออกแบบแล้วเสร็จจึงจะมีการประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มได้ประมาณกลางปี 2558 เพื่อเปิดให้บริการได้ในปี 2560”

ทั้งนี้ การเปิดประมูลงานต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2 จะได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ http://www.suvarnabhumiairport.com ดังนั้นผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการประกวดราคาได้ตามสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 7, 2012 in คมนาคม, สนามบิน

 

ป้ายกำกับ: , , , ,