RSS

Tag Archives: ขสมก.

กระอัก! ขึ้นค่าโดยสาร..มีรถอะไรบ้าง 15พ.ค.55 ดู..

25 เม.ย.55 -วันนี้ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประฐานคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับราคาค่าโดยสารดังนี้

1. รถโดยสาร ขององการขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และ รถร่วมขสมก. แบ่งเป็น

– รถร้อน ปัจจุบันเก็บอัตรา 8.50 บาท ปรับเพิ่มเป็น 9.50บาท

– รถแอร์  ให้ปรับขึ้นระยะละ 1บาท

ทั้ง 2 ประเภท มีเงื่อนไข ให้ปรับขึ้นได้ทันทีเมื่อราคาก๊าซเอ็นจีวีแตะที่ 9.50 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคา 8.50 บาท

2. รถโดยสาร เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด  และระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ทั้งรถบสข. และรถร่วมบขส. ให้ปรับค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 สตางค์ต่อกิโลเมตร

3. รถ 4ล้อเล็ก จากเดิมเก็บค่าโดยสาร 5.50 บาท ให้ปรับขึ้นเป็น 7บาท และโดยเฉพาะในช่วงผู้โดยสารน้อย ตั้งแต่เวลา 22.00น. – 05.00น. ให้เก็บราคา 9บาท

4. รถมินิบัส จากเดิมเก็บ 6.50 บาท ให้เพิ่มเป็น 8 บาท

 

การปรับค่าโดยสารครั้งนี้ มีผล 15พฤษภาคม 2555

 

5. รถตู้โดยสาร ยังไม่พิจารณาปรับขึ้น นื่องจากยังใช้เชื้อเพลิงNGV

6. รถแท็กซี่  รอสรุปผลอีกครั้ง จากนายชัชาติ สิทธิพันธ์ รมช.คมนาคม สิ้นเดือนเม.ย.55

 

หลังจากนี้ กระทรวงคมนาคม จะรายงานผลการปรับขึ้นราคา ให้ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับทราบต่อไป

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า  ในการขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะนั้น จะต้องดูผลกระทบที่เกิดกับประชาชนที่ใช้บริการด้วย และต้องปรับขึ้นให้ช้าที่สุด กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และอนาคตหากราคาน้ำมันลดลง ก็ต้องปรับลดค่าโดยสารด้วย

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,