RSS

Tag Archives: กสทช.

“ถ้าการประมูล #3G ครั้งนี้ถูกล้ม..หายนะมาแน่”กสทช.ประสานเสียงเร่งประมูล ฉุดศก.ปท. ไม่หวั่น 6ปม ฟ้องระงับประมูล

7 ตุลาคม 2555 – มีความเป็นไปได้ว่า วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันประกาศรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3 จี  หากทางกสทช.ไม่ประกาศเงื่อนไขว่าผู้ชนะประมูลต้องจะต้องทำแผนอะไรที่ชัดเจนบ้าง  ทางนายอานุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม จะเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 10 ตุลาคม ใน 6 ประเด็น โดยเห็นว่ากสทช.ไม่รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน และการฟ้องครั้งนี้ จะเป็นการฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการประมูลไว้ก่อน

 

โดยทั้ง 6 ประเด็นได้แก่ 1.พื้นที่ครอบคลุมและระยะเวลากสทช.กำหนด 2 ปีแรก 50% และครอบคลุม 80% ใน 4 ปีแต่ญี่ปุ่นกำหนด 2 ปีได้ 100% และไทยจะทำแค่หัวเมืองใหญ่ซึ่งคนในต่างจังหวัดและคนห่างไกลจะไม่ได้ใช้บริการเป็นความไม่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

2. คุณภาพการให้บริการต้องครอบคลุมความเสถียรของสัญญาณมือถือที่ต้องกำหนดไว้ขั้นสูงสุดทางเทคนิคแต่กสทช.กลับกำหนดไว้แค่ขั้นต่ำ

 

3.กลุ่มคนที่ได้รับบริการต้องคลอบคลุมถึงคนด้อยโอกาส / พื้นที่ห่างไกลเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดด้านค่าบริการแม้กสทช.อ้างว่าโครงข่ายไปถึงแต่โอกาสที่คนกลุ่มนี้จะใช้บริการมีน้อยและกสทช.ไม่ได้กำหนด

4. อัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บและการได้รับค่าชดเชยจากปัญหาสัญญาณล่มโดยกสทช.ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนท่ามกลางการประมูลที่เป็นตลาดผูกขาดจากค่ายมือถือ 3 ราย

5.สัญญามาตรฐานการให้บริการยังไม่มีการประกาศใช้ไทยกำลังเข้าสู่ยุคการประมูลเป็นทางการแต่กสทช.ยังไม่ออกประกาศหรือระบุว่าผู้ให้บริการต้องทำให้เกิดสัญญามาตรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ

6.กสทช.ยังไม่มีประกาศ / ระเบียบที่ระบุถึงการจัดสรร / จัดส่งรายได้ที่ได้รับการประมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทำให้กสทช.ไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำมาใช้ประโยชน์กับประชาชนอย่างไร

 

ผมหวังว่ากสทช.จะออกกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่หากกสทช.ไม่ทำอะไรเลยก็อาจมีความจำเป็นต้องพึ่งอำนาจศาลให้ศาลไต่สวนว่าไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่อย่างไรผมยืนยันว่าเห็นด้วยการต้องจัดสรรคลื่นความถี่แต่ควรจะต้องจัดทำเงื่อนไขเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นก่อนการประมูลเท่านั้นเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะล้มประมูลใดๆทั้งสิ้นซึ่งหากกสทช.ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะทำให้การประมูลคุ้มค่ามากเพราะประโยชน์ตกกับประชาชนและก็จะไม่มีการร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นแต่หากไม่ทำจะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนายอานุภาพกล่าว

 

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า ประเด็นการฟ้องนั้น ไม่น่าจะมีน้ำหนักพอที่ทำให้ศาลรับไว้ ขณะเดียวกันนายอานุภาพก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการประมูล เพราะเห็นตัวอย่างได้จากการฟ้องระงับการประมูลเมื่อปี 2553 คนที่ฟ้องนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียประโยชน์เช่นบริษัทกสท.โทรคมนาคม หรือบริษัททีโอที เหมือนที่ผ่านมา

 

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรีประธานกสทช.ระบุว่ารับทราบแล้วเรื่องที่นายอานุภาพเตรียมฟ้องล้มประมูลแต่ก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์มาก่อนแล้วว่าต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเค้าก็สามารถดำเนินการตามช่องทางของกฏหมายได้แต่กสทช.ทุกคนมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเดินหน้าการประมูลต่อไปได้และไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาซึ่งหากจัดการประมูลไม่ได้จะเกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะประชาชนที่รอคอยการใช้โทรศัพท์ได้สะดวกมากขึ้นและต่างประเทศก็จับตาดูการลงทุนต่างๆในประเทศไทยซึ่งเรื่อง 3 จีเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญของบ้านเราหากปล่อยเกิดความล่าช้าออกไปก็จะยิ่งเกิดความเสียหายมาก

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ด้านกฎหมาย ระบุว่ากสทช.ได้อุดช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นจากการล้มประมูล 3จีเมื่อปี 2553 ไว้หมดแล้วและในการประมูลครั้งนี้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือไอทียูและจากเวทีการประชุมระดับโลกของคณะกรรมการผู้กำกับดูแลโทรคมนาคมพบว่าไอทียูได้ชื่มชมการรูปแบบประมูล 3จีของประเทศไทยโดยไอทียูยืนยันว่าไทยมีราคาตั้งต้นการประมูลได้มาตรฐานและเป็นเรื่องที่ดีพร้อมย้ำว่าหากประเทศไทยมีอุปสรรคในการประมูลเหมือน 2 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่เป็นมหันตภัยใหญ่หลวงมาก

 

ขณะนี้เราต้องยอมรับว่า ยังมี 2 กลุ่มที่ยังสุดขั้วคือที่ต่อว่าเราทำราคาตั้งต้นสูงไปอีกกลุ่มก็ต่ำไปถ้าเราเป๋ไปเป๋มาไม่ยึดมั่นในหลักการหรือพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็ไม่สามารถมั่นคงในหลักการได้วันนี้เราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมองผ่านข้ามการประมูล 3 จีไปอนาคตแล้วว่าเราจะทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่างไรจะทำยังไงให้สามจีที่ประมูลได้ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส่วนใครจะไปฟ้องก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้

 

แต่อยากบอกว่าเรามั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเราเดินหน้าอย่างเต็มที่เราไม่ได้ทำเพื่อจะไปช่วยใครทุกคนเหนื่อยครับทุกคนทำกันเต็มที่เพื่อจะนำพาไปซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติเราไม่มีเจตนาจะช่วยผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเราไม่ได้อะไรเลยถ้าเราช่วยประเทศชาติเราจะได้การโทรคมนาคมที่ดีการสื่อสารที่ดีเราต้องมองไปข้างหน้าลาวเวียดนามศรีลังกาเค้าก็มี 3 จีแล้วเหลือประเทศไทยประเทศเดียวยืนยันว่าทำตามกฎกติกาอย่างรอบด้านและทุกคนต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติ

 

“การฟ้องเป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ถ้าเราไม่ได้สามจีเราเสียหาย เพราะบริการเราขณะนี้มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ, เรามีคลื่นไม่พอ, เราต้องเอาคลื่น 2 จีมาแปลงเป็น 3 จี ซึ่งใครก็ตามที่ขณะนี้ชาติกำลังเดินหน้าไปเพื่อทำให้การบริการที่ดีขึ้น ใครก็ตามที่ไม่ทำให้มันเกิดขึ้น ถ้าช้ากว่าคู่แข่งขันเราในเวทีโลก มันเสียหายตอนนี้คนมองว่าการประมูล 3 จี ก็ไปมองที่เม็ดเงินเท่านั้น  แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องการการแข่งขัน ยิ่งเราช้าเท่าไหร่ความสูญเสียยิ่งเกิดขึ้น ตอนนี้เศรษฐกิจไทยดิ่งลง, น้ำท่วม, อุทกภัยเกิด ขณะที่ประเทศอื่นๆเติบโต เราเคยส่งออกสินค้าข้าวรายใหญ่ แต่ขณะนี้ไม่ใช่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำได้คือการทำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เข้มแข็ง แต่ไม่ใช่ว่าเราจัดประมูลแล้วจะต้องได้ราคาที่มากที่สุด แต่สิ่งที่จะตามมา คืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องผู้บริโภคก็จะได้รับการบริการที่ดี มีการใช้คลื่นมากขึ้น  แข่งขันมากขึ้น  เมื่อบริษัทต่างๆแข่งขันกันก็ต้องมีแรงจูงใจในการแข่งขัน  มีแรงจูงใจให้บริการคุณภาพ การบริการที่ดีขึ้น การจ้างงานมากขึ้น เศรษฐกิจโต ขึ้นถ้าคุณช้าเมื่อไหร่หายนะจะมา ผมบอกไว้เลยถ้าการประมูลสามจีครั้งนี้ถูกล้มไป หายนะมาแน่ แล้วคนที่ยับยั้งการประมูลต้องรับผิดชอบเพราะประชาชนเสียหาย” นายสุทธิพล กล่าว

+++++++++++++++

ปล.วันนี้ 7 ตุลาคม 2555 ครบรอบ 1 ปี โปรดเกล้าฯ กสทช.
 11 คน และเริ่มปฎิบัติหน้าที่วันแรก 10 ตุลาคม 2554 

 

 

 

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-กลุ่มวิทยุสมัครเล่น รองรับสัญญาณล่ม

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-วิทยุสมัครเล่น รองรับระบบล่ม

5ต.ค.55- เมือเวลา 16:00น. สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เตือนเรื่องพายุโซนร้อน “แกมี (GAEMI)” ที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม และเคลื่อนเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย

ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2555 บริเวณตามพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุและพื้นที่ใกล้เคียง มีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ กับมีลมแรง เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือทำให้บริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จึงได้ขอให้ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพายุโซนร้อนแกมีจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ให้ดำเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอโดยเคร่งครัด และให้ผู้ประกอบกิจการฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

เลขาธิการ กสทช.”ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายมือถือ ให้เตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ ในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา กรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้ประกอบกิจการฯ จะต้องซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงเหตุขัดข้องเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามปกติโดยทันที และให้ผู้ประกอบกิจการฯ รายงานเหตุขัดข้องในการให้บริการให้สำนักงาน กสทช. ทราบโดยพลัน”

สำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่น ได้ขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ประจำจังหวัดในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในข่ายวิทยุสมัครเล่น ให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ และในกรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยเพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองสำหรับการแจ้งข่าว เตือนภัยให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาบริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โปรดแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. ส่วนกลาง ศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200  หรือ นักวิทยุสมัครเล่นทางศูนย์สายลม 145.675 MHz เหตุฉุกเฉิน 145.00 MHz

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต อุบลราชธานี โทร. 04-528-1706 สำนักงาน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น โทร. 04-320-2601-4 และสำนักงาน กสทช. เขต 7 จ.นครราชสีมา โทร. 04-496-9568 และสำนักงาน กสทช. เขต 8 จ.อุดรธานี โทร. 04-222-3657

3. ภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 5 จันทบุรี โทร. 03-936-1261-2

4. ภาคกลาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี โทร. 02-588-3594 และ 02-950-5875 นักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

เปิดรายชื่อ 72 คน..ชิงเก้าอี้”กก.ตรวจสอบฯ กสทช.” พบอายุกว่า 50-70ปี สมัครเพียบ

 

เปิดรายชื่อ 72 คน ชิงเก้าอี้”กก.ตรวจสอบฯ กสทช.” พบอายุกว่า 50-70 ปี สมัครเพียบ  รอวุฒิฯ คัดให้เหลือ 5คน 5 ด้าน คาดอีก 2 เดือนได้ตัวจริง

31ก.ค.2555- วันนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น”คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน” เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ชุดปัจจุบันทั้ง 11 คน

ซึ่งปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 72 คน ใน 5 สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ด้านกระจายเสียง 1 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ 1 คน ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1 คน ด้าน แลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 24 -30 กรกฏาคม 2555 ที่อาคารสุขประพฤติ ตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 6 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทั้งนี้มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ สำหรับคุณสมบัติ 1.เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง, ด้านกิจการโทรทัศน์ 2.เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม, 3.เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ 4.เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้บุคคลที่จะเข้ารับสมัคร ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใด, ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ, ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต, ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล, ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

นอกจากนี้ต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ, ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ, ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง, ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน หรือผู้ถือหุ้นที่ประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการรับการเสนอชื่อ หรือ คัดเลือก และไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็น กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช.พนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ตามมาตร 71 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

อำนาจหน้าที่

ให้ติดตามการและเมินผลการปฏบัติงาน ของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช.ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช.นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พร้อมรายงานผลการปฏบัติงานประจำปีของกสทช. ตามมาตร 76 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวส ให้ประชาชนทราบทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของสำนักงานกสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การประเมิน จะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และต้องรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

ซึ่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงาน  ซึ่งการรายงานผลจะต้องมีเนื้อหาผลการปฎิบัติงาน, รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อสังเกต, รวมถึงข้อเสนอแนะด้วย

สำหรับรายชื่อ ผู้สมัคร ทั้ง 72 คน หลายคนเคยลงสมัคร เป็น กรรมการ กสทช.  อีกหลายคนเป็นนายทหารเกษ๊ยณราชการ, สมาชิกวุฒิสภา, อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และบางคนทำงานอยู่สำนักงานกสทช.ในปัจจุบัน  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้สมัครหลายราย มีอายุมากกว่า 50-70 ปี

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ วุฒิสภา จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครประมาณ 30 วัน จากนั้นจะเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อประธานวุฒิสภา เพื่อเปิดประชุมให้สมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกรอบแรก ให้ได้ 10 คน หรือ 2 เท่าของจำนวนที่ต้องการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือน กันยายน 2555 จากนั้น จะเสนอรายชื่อทั้ง 10 ต่อประธานวุฒิฯ อีกครั้ง เพื่อเปิดประชุมให้วุฒิสภาคัดเลือกให้ได้บุคคลที่เหมาะสมจำนวน 5 คน โดยใช้เวลาตรวจสอบประวัติผู้ผ่านการคัดเลือกอีกประมาณ 30 วันจึงจะรับรอง ซึ่งคาดว่า กว่าจะได้บุคคลที่เหมาะสมทั้ง 5 คน จะอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 31, 2012 in กสทช.

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

วิทยากรเพียบ! กสทช.จัดสัมมนา“จรรยาบรรณในการผลิตและเผยแพร่รายการเกมส์โชว์และเรียลลิตี้โชว์” 11ก.ค.55

8ก.ค.55- สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการด้านกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนา ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “จรรยาบรรณในการผลิตและเผยแพร่รายการเกมส์โชว์และเรียลลิตี้โชว์” วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา

๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๒๐ น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนาความร่วมมือไตรภาคี โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๓๐ น. เปิดเวทีความร่วมมือไตรภาคีเพื่อกำกับดูแลกันเองฯ หัวข้อ “จรรยาบรรณในการผลิตและเผยแพร่รายการเกมส์โชว์และเรียลลิตี้โชว์”

– รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง

– ผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

– คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

– คุณชลากร ปัญญาโฉม ผอ.ฝ่าย Satlellite และ Special Project บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) – คุณเศรษฐพร กนิษฐานนท์ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด

– คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

– คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS

 – นายคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (เซฟหมีจากรายการครัวกากๆ บน Youtube)

– รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรดำเนินรายการ ดร.ประภัสสร จันทน์สถิตพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑.๐๐ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น. ซัก – ถามปัญหา

๑๔.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

กสทช.จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง“โอลิมปิกและบอลโลก: ทางออกเพื่อผู้บริโภคไม่ต้องชมจอดำ” 5ก.ค.55

กสทช.จัดเสวนาโต๊ะกลม
เรื่อง“โอลิมปิกและบอลโลก: ทางออกเพื่อผู้บริโภคไม่ต้องชมจอดำ”
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
—————————————————-
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.      เสวนา เรื่อง ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคไม่ต้องชมจอดำในช่วงการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ๒๐๑๔
                            
วิทยากรนำประเด็น โดย
–  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์                                 กสทช.
–  ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา                              วิทยากร
–  อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ / ลิขสิทธิ์รายการ         
วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
– คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
– ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
– ผู้แทนบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
– ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) / โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
– ผู้แทนผู้ประกอบกิจการดาวเทียม เช่น PSI, DTV,IPMTV
– ผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ โดยนางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐          รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ – รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น.
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

น่าสนใจ! เช้าวันเสาร์นี้กสทช.จัดFocus Group แนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

น่าสนใจ! เช้านี้ กสทช.จัดFocus Group แนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

image

30 มิ.ย.55- วันนี้ สำนักงาน กสทช.จัดเวทีกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม(Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

09.00-09.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน
09.30-09.45 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ประชาชน
09.45-10.30 น. ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ)
15.45-16.15 น. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
16.15-16.30 น. ประธานกล่าวปิดประชุม

 

ป้ายกำกับ: , ,

หลายเรื่องร้อน! มติบอร์ด กสทช.วันนี้-แผนประมูล 3G,ร่างประกาศฯประเภทกิจการวิทยุ-โทรทัศน์,เปิดสัญญาสัมปทานสื่อ,ค่าปรับ”จอดำ”-โชว์เปลือยอก

หลายเรื่องร้อน! มติบอร์ด กสทช.วันนี้ ผ่านร่างประกาศกำหนดประเภทกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ 4แบบ,เตรียมเปิดสัญญาสื่อที่ได้สัมปทาน ทำถูกกม.หรือไม่ พร้อมเวทีรับฟัง ตั้งกก.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม ระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ ลดปัญหาฟ้องร้อง

27 มิถุนายน 2555- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติอนุมัติร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยมีการระบุความหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Network Provider) คือ การให้บริการระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือ รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะด้วยสื่อตัวนำที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ สื่อตัวนำอื่นใด

– การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการะจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Network Provider) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เสา ระบบสาย หรือ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน

– การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Service Provider) คือ การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการ ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชม หรือรับฟัง การให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือ หลายระบบรวมกัน หรือ การให้บริการอื่นทำนองเดียวกันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

นอกจากนี้ มีการกำหนดลักษะประภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4ลักษณะ ประกอบด้วย การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, และการให้บริการแบบประยุกต์

การกำหนดการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้มี 2 รูปแบบ แบ่งเป็น การให้บริการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่มี 3 ประเภท คือ บริการสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท, บริการชุมชน เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ

อีกประเภท คือ บริการทางธุรกิจ เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาสกำไรในทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็น บริการทางธุรกิจระดับชาติ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และบริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น

ส่วนการให้บริการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.กำหนดต่อไป โดยร่างประกาศฉบับนี้ จะนำไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ จากนั้นจะเริ่มออกใบอนุญาตในกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป

 

อนุมัติ..เปิดสัญญาองค์กรสื่อวิทยุ-ทีวีที่ได้สัมปทาน เป็นไปตามกม.หรือไม่

คณะกรรมการ กสทช.ยังได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

โดยสาระสำคัญ คือการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ โดยให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณารายละเอียดภายใน 30 วันหลังจากได้รับทราบข้อมูล จากนั้นจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และคณะกรรมการนำมาพิจารณาภายใน 60 วัน

จากนั้นให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบส่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งกระทรวงการคลังภายใน 7 วัน และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยคณะกรรมการสามมารถระบุว่าการดำเนินการสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่สามารถลงโทษ หรือชี้ว่าสัญญาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และยกเลิกสัญญาได้ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้คณะกรรมการ กสทช.พิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

“ร่างดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ว่ามีการดำเนินการด้านสัญญาสัมปทานอย่างถูกต้องด้วยกฏหมายหรือไม่ โดยให้ผู้ที่ถือครองคลื่นความถี่ต้องแจ้งคลื่นความถี่ที่ถือครองมายัง กสทช.ตามกฏหมาย เพื่อนำมาตรวจสอบการถือครองคลื่นความถี่และสัญญาสัมปทานว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.” เลขาธิการ กสทช. กล่าว

สำหรับสัมปทานสถานีโทรทัศน์ที่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว ประกอบด้วย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้รับสัมปทานจากบริษัท อสมท. หมดอายุสัญญาสัมปทานปี 2553

ช่อง 7 ได้รับสัมปทานจากกองทัพบก หมดอายุสัญญาสัมปทานปี 2566

และทรูวิชั่นส์ ได้รับสัมปทานจาก บริษัท อสมท. ระยะเวลา 25 ปี หมดอายุสัญญาสัมปทานผ่านดาวเทียมวันที่ 30 กันยายน 2557 และบริการผ่านเคเบิล วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนกิจการกระจายเสียง หรือ วิทยุ ปัจจุบันไม่มีสัญญาสัมปทานแล้ว เป็นเพียงสัญญาการเช่าเวลา หรือ สัญญาร่วมผลิตรายการ เช่น สำนักงาน กสทช.ให้บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย เครือแกรมมี่ เช่าเวลารายการกรีนเวฟ ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM.106.5 MHz ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งไม่เข้าข่ายเรื่องนี้

 

ผ่านร่างหลักเกณฑ์ ประมูล 3จี 4ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์ 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี ได้แก่

1.ร่างประกาศ กสทช.หลักเกณฑ์เรื่องวิธีอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ต

2.ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

และ 4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือ MVNO

จากนี้ จะนำทั้ง 4 ร่างนสนอบนเว็บไซต์ กสทช. ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 55) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำมากลับเสนอต่อที่ประชุม กสทช.อีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบหากมีการปรับเปลี่ยนจากการรับฟังความคิดเห็นและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จีในเดือนตุลาคมนี้

“หมอประวิทย์”กสทช.คนเดียว ทำคำสงวน ค้านราคาตั้งต้นประมูลใบอนุญาต 3 จี ควรเป็น 6 พันลบ.

ส่วนราคาของใบอนุญาต 3 จี ที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ณ ราคา 4,500 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต (5 เมกกะเฮิร์ต) โดยแบ่งเป็น 9 ใบอนุญาต แต่ในการประชุมครั้งนี้ น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นคนเดียว ที่ขอทำคำสงวนความเห็น ด้วยเห็นว่า ราคาตั้งต้นการประมูลควรอยู่ที่ 6,000 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต (5 เมกฯ)

 

 

 

เปิดทางผู้บริโภค ที่ไม่ได้รับความเป็น ไกล่เกลี่ยผู้ให้บริการ หวังแก้ปัญหารวดเร็ว 

ที่ประชุม กสทช. ยังเห็นชอบให้มีการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน เนื่องจากข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียนจากบริการโทรคมนาคมมีจำนวนมากแต่การดำเนินงานยังล่าช้า จึงจำเป็นการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและลดปัญหา ลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

มีผลทันที ประกาศ กสทช.มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

ที่ประชุม กสทช.ยังเห็นชอบให้ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผลบังคับใช้ทันที เนื่องจากบริการโครงข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 2 จีและ 3 จี

 

ลงนามทางการ สั่งปรับเงิน 5 แสนบ. ช่อง3 โชว์สาวเปลือยอก ไทยแลนด์ ก็อต ทาเลนท์

สำหรับ การสั่งปรับทางปกครอง การนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมในรายการไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนท์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หลังจากคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้มีมติให้ปรับรายการดังกล่าว 500,000 บาท เนื่องจากนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมนั้น ทางเลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามในช่วงบ่ายวันนี้  (27 มิ.ย. 55) เพื่อแจ้งปรับไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อย่างเป็นทางการ  โดยซึ่งเงินค่าปรับจำนวน 500,000 บาท จะนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงค่าปรับ 2 หมื่นบาท จากบริษัททรูวิชั่นส์ กรณีปัญหา”จอดำ”บนช่องฟรีทีวีในจานทรูฯ ซึ่งทั้งทรูวิชั่นส์ และช่อง 3 ยังไมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านได้

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

กสทช.ร่อนหนังสือแจง”ยูฟ่า”คาดเข้าใจคลาดเคลื่อน สดบอลยูโร ภาคปชช.จัดสัมมนาฯพรุ่งนี้ “จอดำ:ความรับผิดชอบต่อสังคม”

 

13 มิ.ย.55- ย่างเข้าสู่วันที่ 6 แล้ว ที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ซึ่งความคลุมเคลือในประเด็นการถ่ายทอดสด ผ่านทางทรูวิชั่นส์

วันนี้ มีจดหมายจาก สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ ยูฟ่า ส่งตรงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ผู้ได้รับถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร แจ้งให้ทราบว่า ยูฟ่าพึงพอใจต่อการมีสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีถ่ายทอดสดคือ ช่อง 3 5 และ 9 อยู่แล้ว จึงไม่สามารถอนุญาตให้”ทรูวิชั่นส์” ซึ่งเป็นช่องที่เก็บเงินค่าสมาชิก ดึงสัญญาณไปถ่ายทอดได้

ทรูวิชั่นส์ ออกแถลงการณ์ ขออภัยสมาชิกตามมาทันที ระบุรู้สึกผิดหวังที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ไม่อนุญาตให้แพร่ภาพการแข่งขันได้ ซึ่งแม้จะคำแถลงของทรูจะขอให้สาธารณะชนเข้าใจ และมีโปรโมชั่นชดเชยสมาชิก แต่ในหน้าจอฟรีทีวีของทรูวิชั่นส์ ก็จะปรากฎภาพ”จอดำ” ไปตลอดรายการแข่งขันบอลยูโรครั้งนี้

ปรากฎการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค /สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เรียกประชุมเพื่อกำหนดท่าที โดยมีมติ 4 ร้อง ได้แก่ ขอให้กสทช.ออกมาตรการปกครองบังคับ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางอย่างเร่งด่วน เพราะเห็นว่าการรับชมฟรีทีวีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อม ตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจากสหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค, นายอนาวิน เกตุพันธ์ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ., นายบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์ผู้บริโภค เปิดเผยว่า สหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค ได้แจ้งให้ทราบว่า แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน แบ่งเป็นตัวแทนจากนักวิชาการ 7 คน และภาคประชาชน 8 คน และได้ส่งหนังสือฉบับที่ 2 ไปยัง กสทช. เพื่อให้ กสทช. มีมติเร่งด่วนในการออกคำสั่งบังคับปกครองให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ทั้งช่อง 3, 5 และ 9 ให้มีการแพร่ภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติกับทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียกร้อง 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1. ต้องการให้ กสทช.ออกมาตรการปกครองบังคับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้งสามช่องดังกล่าว และให้ กสทช.มีการออกคำสั่งอย่างเร่งด่วน ออกอากาศตามปกติ

 2. บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ไม่ควรผูกขาดหรือกีดกั้นความเป็นสาธารณะของฟรีทีวีในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีประชาชนกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้ใช้หนวดกุ้งหรือเสาก้างปลา แต่รับชมสานีโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม จึงเห็นควรให้ดำเนินการกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เช่นกัน แม้จะไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ใช่ปรับแต่ ทรูวิชั่นส์ ฝั่งเดียว

3. ขอให้ กสทช. พิจารณาการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บมจ.กสท.โทรคมนาคม ในฐานะให้การช่วยเหลือบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ที่กีดกันหรือบล็อกสัญญาณ เข้าข่ายสมคบการกระทำความผิด

4. ให้ กสทช. ดำเนินการกับ ทรูวิชั่นส์ ที่ไม่สามารถทำได้ตามคำโฆษณากล่าวอ้างต่อสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริโภค ในการรับชมสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  ทั้งนี้ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจะไปติดตามว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ในวันที่ 18 มิถุนายนนื้ จะมีการพิจารณาอย่างไร รวมทั้งเตรียมออกมาตรการการบอตคอตหรือไม่สนับสนุนสินค้าของบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ต่อไปอีกด้วย

“แม้เราจะทราบหนังสือของฟีฟ่าที่ส่งถึงแกรมมี่แล้ว แต่เรายังขอเรียกร้องให้ กสทช. พิจารณาข้อเรียกร้อง และทำให้ประชาชนรับชมรายการผ่านฟรีทีวีได้ เพราะถ้าทำไม่ได้ กสทช.กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคก็ควรจะยุบซะ ไม่ควรทำหน้าที่อีกต่อไป” นางสาวสารี กล่าว

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ซึ่งดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง ระบุว่า กสทช.จะทำหนังสือไปถึงยูฟ่า เพราะเห็น แจ้งถึงระบบการออกอากาศโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทั้งขอทางบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อรับทราบรายละเอียดหนังสือจากทางฟีฟ่าเพื่อนำมาศึกษาของคณะกรรมการ กสทช.ด้วย โดยเห็นว่ายูฟ่าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบการออกอากาศของประเทศไทย นอกจากนี้ กสทช.จะผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ด้วยการจัดเสวนาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร 2012” โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการทั้งจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ /จีเอ็มเอ็ม แซท / ทรูวิชั่นส์ และบริษัท อาร์เอส ที่ถือครองลิขสิทธิ์ฟุตบอลลาลีกาสเปน และฟุตบอลโลก มาร่วมด้วย เพื่อหาทางแก้ปัญหาในอนาคต

พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ระบุว่า กสทช.ได้ออกคำสั่งบังคับทางปกครองเป็นคร้ังที่ 2 กับทรูวิชั่นส์อีกครั้งในวันนี้ เพื่อขอให้ชำระค่าปรับวันละ 2 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ไปจนกว่าทรูวิชั่นส์จะสามารถออกอากาศได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ทางทรูวิชั่นส์ ได้แจ้งขอยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งนี้ เป็นคร้งที่ 2 เช่นกันในวันพรุ่งนี้

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ในฐานะผู้ร้องเรียนผู้บริโภค เรียกร้องให้ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ควรเจรจากับทรูวิชั่นส์ ในการแก้ไขปัญหา เพราะกล่องจีเอ็มเอ็มแซทก็ต้องอาศัยสัญญาณและจานดาวเทียมของทรูวิชั่นส์ โดยอาจใช้วิธีการที่ทรูวิชั่นส์เช่ากล่องจีเอ็มเอ็มแซทให้กับสมาชิก รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้บริโภคไม่ควรซื้อกล่องจีเอ็มเอ็มแซท เพราะเห็นชัดว่า การกระทำที่ผ่านมาเป็นการเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย

นายแก้วสรร อติโพธิ์ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการออนไลน์ ระบุว่า การบล็อกสัญญาฟรีทีวี โดอ้างลิขสิทธิ์ของบริษัทของเครือแกรมมี่ เปรียบเสมือนการตั้งด่านหน้าปากซอยที่ไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงถนนเส้นทางหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการช่องฟรีทีวีเอง ก็ไม่ควรยอมให้เอกชนมาบล็อกสัญญาณแบบนี้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมในอนาคตได้อีก

++ ++++ +++++++

กำหนดการ เสวนาโต๊ะกลม
เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

—————————————————

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.      เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒

– นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์               กสทช.

– นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา               กสทช.

– พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า              กสทช.

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.

– นายจิรชัย  มูลทองโร่ย            รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(สคบ.)

                             – คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                             – นางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล    เครือข่ายพลเมืองเน็ต

– ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

– นายเดียว วรตั้งตระกูล  กรรมการผจก.สายงาน Platform Strategy บ.จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

– ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี)

– ตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียม

– ตัวแทนผู้ประกอบการเคเบิ้ล

– ตัวแทนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

– ตัวแทนบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

– ตัวแทนผู้บริโภคสื่อ

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิตติเวชกุล

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.      สรุปประเด็นและนำเสนอ แนวทางคุ้มครองผู้บริโภค”
โดย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
          – นางสุวรรณา  จิตรประภัสร์      ประธานอนุฯ

                                      – ผศ.ดร.เอื้อจิตร  วิโรจน์ไตรรัตน์  รองประธานอนุฯ

                                      – นายชัยรัตน์  แสงอรุณ            อนุกรรมการฯ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐          อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ปิดการเสวนา

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

คำสั่งทางปกครอง! จากกสทช.ต่อฟรีทีวี และทรู วิชั่นส์ กรณีถ่ายทอดบอลยูโร 2012

คำสั่งทางปกครอง! จากกสทช.ต่อฟรีทีวี และทรู วิชั่นส์ กรณีถ่ายทอดบอลยูโร 2012

 

7 มิ.ย.55 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช. ในฐานะประธานธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกสท. มีมติให้สถานีโทรทัศน์ภาคปกติ (ฟรีทีวี) ทุกรายทีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่อง 3, 5, และ 9 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มาชี้แจงสำนักงาน กสทช. ในช่วงบ่ายวันนี้

ทั้งนี้ โดยอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27(6) ออกคำสั่งทางปกครองดังนี้

1. เห็นควรให้โทรทัศน์ภาคปกติดำเนินการออกอากาศโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการโดยปกติตามกฎหมาย

2. เห็นควรให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเพื่อรับชมรายการจากโทรทัศน์ภาคปกติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และการเผยแพร่โฆษณาของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ต่อสาธารณะ

3. ในขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อป้องกันสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต จึงเห็นควรเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและเสนอต่อ กสท. โดยเร็ว

“กรณีนี้บอร์ดกระจายเสียง ได้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชมรายการโทรทัศน์ฟรีทีวี ซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานสาธารณะ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคคนไทยทุกคนต้องได้รับชมข่าวสารสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม โดยให้ฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 9 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ครบถ้วน”

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 7, 2012 in กสทช.

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

อยู่งานสัมมนาทั้งวัน! แหล่งข่าว วิทยากร น่าสนใจมาก“มองมุมใหม่ :ทีวีดาวเทียม และโมบายล์ทีวี” (กำหนดการ) ->

21 พ.ค.55 – วันนี้ มีงานสัมมนาน่าสนใจเรื่อง “มองมุมใหม่… ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี”  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.45 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน / พบผู้สื่อข่าว

09.00 – 09.10 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

09.10 – 09.35 Keynote Presentation: “บทบาท ITU ในการปิดช่องว่างดิจิตอลและกรณีศึกษาที่เด่น” โดย Eun-Ju Kim, Ph. D.ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU)

09.35 – 10.00  ปาฐกถาหัวข้อ “Forward Looking Satellite TV in Digital Era – มุมมองของทีวีดาวเทียมเมื่อมีดิจิตอลทีวี”  โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)
10.00 – 10.25 Keynote: “โอกาสของการยอมรับโมบายล์ทีวีในประเทศไทย”
โดย ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

10.25 –10.50 ปาฐกถาหัวข้อ “Cloud Computing และรูปแบบธุรกิจใหม่”
โดย คุณโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

10.50 – 11.05 Coffee Break

11.05 – 12.00 Dialog Talk หัวข้อ: “Shifting Platform … Satellite TV What’s next?” โดย
1. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. คุณธีระพงศ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

3. คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานกิจการองค์กร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session I Panel Discussion: “Shifting Platform: Satellite TV”

13.00 – 14.00 ร่วมเสวนาโดย

1. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บ. เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จก. (มหาชน)

2. คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด (มหาชน) / Spring News

3. ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

4. คุณอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์ สเต็ป จำกัด

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Session II New Business Mobile TV

14.00 – 14.40  Presentation ระบบ ISDB – ประเทศญี่ปุ่น
Mr.Toru Sano, Deputy Manager, Strategy Cross-Media Business Planning & Development, Programming Division
Nippon Television Network Corporation

14.40 – 15.10  Keynote: “ความรับผิดชอบของ กสทช. ในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

15.10 – 15.25 Coffee Break

15.25 – 16.25  Panel Discussion “ธุรกิจใหม่ Mobile TV กับผลกระทบหรือโอกาส”

1. คุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ครีเอทีฟจูซ จีวัน จก. และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

2. คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16.25 – 16.45 (20) Closing Speech: “วาระทางสังคมและการกำกับดูแล”
โดย ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
*******************************************

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,