RSS

Category Archives: สนามบิน

คำชี้แจง..ฉบับ 2! แอร์เอเชีย แจง QZ8501 ถูกขอให้เบี่ยงออกจากเส้นทางฯ เนื่องจากสภาพอากาศ ก่อนขาดการสื่อสาร/ เปิดข้อมูลเที่ยวบิน ดังนี้

(โพสต์ 28 ธันวาคม 2557 / เวลา 13:05 น. )

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินแร์เอเชีย ออกคำชี้แจง ฉบับ 2 ดังนี้..

“กรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย QZ8501 สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยืนยันว่าเที่ยวบิน QZ8501 ซึ่งออกเดินทางจากสุราบายา สู่ สิงคโปร์ได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบิน เมื่อเวลา 7.24 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองสุราบายา) เช้าวันนี้ (28ธ.ค. 2557) 

เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางจากสนามบินจูอันดา เมืองสุราบายา เมื่อเวลา 05.35น. ตามเวลาท้องถิ่นเครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินนี้คือ แอร์บัส เอ320-200 หมายเลขเครื่อง PK-AXC โดยมีนักบินจำนวน 2 คน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน4 คน และวิศกรอากาศยาน 1 คน

กัปตันผู้ควบคุมเครื่องบินมีชั่วโมงบินทั้งสิ้น 6,100 ชั่วโมง ส่วนนักบินผู้ช่วยมีชั่วโมงบินทั้งสิ้น2,275 ชั่วโมง            เที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทิ้งสิ้น 155 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 138 คน เด็ก 16 คน และทารก1 คน รวมทั้งนักบิน 2 คนและลูกเรือ 5 คน           

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้ ประกอบด้วย ชาวสิงคโปร์ 1 คน
ชาวมาเลเซีย 1 คน
ชาวเกาหลีใต้ 3 คน
ชาวฝรั่งเศส 1 คน และชาวอินโดนีเซีย 156 คน

ขณะนี้ ทีมค้นหาและช่วยเหลือกำลังเร่งทำงานภายใต้คำแนะนำจากสถาบันการบินพลเรือนของอินโดนีเซีย (Indonesia of Civil Aviation Authority หรือ CAA) และแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกทางเครื่องบินทำการบินตามเส้นทางที่ได้แจ้งไว้ ก่อนจะถูกขอให้เบี่ยงออกจากเส้นทางระหว่างทางเนื่องจากสภาพอากาศ ก่อนจะขาดการสื่อสารกับหอบังคับการบิน ขณะนั้นยังอยู่ในการควบคุมของหอบังคับการบินอินโดนีเซีย (Indonesian Air Traffic Control หรือ ATC)

ทันทีที่แอร์เอเชียอินโดนีเซียมีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบโดยทันที โดยสามารถติดตามได้ที่ www.airasia.com

 

คำชี้แจง แอร์เอเชีย! กรณี เที่ยวบิน QZ8501 แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย ขาดการติดต่อ เช้าวันนี้..ดังนี้

28 ธันวาคม 2557 คำชี้แจง แอร์เอเชีย! ข้อมูลชี้แจงกรณีเที่ยวบิน QZ8501 ของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยืนยันว่าเที่ยวบิน QZ8501 ออกเดินทางจากสุราบายาสู่สิงคโปร์ได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบิน เมื่อเวลา 7.24 น. เช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 2557)

ขณะนี้ แอร์เอเชียอินโดนีเซีย ต้องขออภัยอย่างยิ่งว่ายังไม่ทราบสถานะของผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินนี้ แต่เราจะแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบทันทีที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินนี้คือ แอร์บัส เอ320-200 หมายเลขเครื่องคือ PK-AXC

ทั้งนี้ ทีมค้นหาและช่วยเหลือกำลังเร่งทำงานและแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้

สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้จัดเตรียมหมายเลขฉุกเฉินสำหรับครอบครัวแลญาติของผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าว คือ หมายเลข : +622129850801

แอร์เอเชียอินโดนีเซีย จะแจ้งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมทันทีที่เรามีข้อมูล โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.airasia.com

หมายเหตุ: เราขอสงวนเบอร์สายด่วนแอร์เอเชียฉุกเฉินไว้ สำหรับเฉพาะให้ครอบครัวและญาติมิตรของผู้โดยสารเท่านั้น

 

จัดหนัก..แถลงการณ์! สภาทนายความ เรื่อง “การดำเนินคดี กับการกระทำผิดกฎหมายไทยฯ ” กรณี ส่งชิ้นส่วนมนุษย์

image

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การดำเนินคดีกับการกระทำผิดกฎหมายไทยของคนต่างชาติ ………………………………………….  

จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ดำเนินการส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ Door to Door ว่ามีชาวต่างชาติ 2 คน จะส่งชิ้นส่วนมนุษย์ออกไปต่อประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติ 2 คนนี้ก็รับว่าเป็นผู้ส่งสินค้าออกโดยผ่านระบบการขนส่งดังกล่าวจริง
แต่เมื่อมีการตรวจพบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จากการที่บริษัทรับขนส่งได้ตรวจพบจากกล้องเอกซเรย์สินค้าแล้วกลับให้การแก้ว่าเป็นการส่งไปแกล้งเพื่อนและชิ้นส่วนมนุษย์นี้ได้มาจากการซื้อจากตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็เชื่อและได้ปล่อยตัวชาวต่างชาติ 2 คนนั้นไปโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ได้มีการกระทำความผิดและไม่มีข้อหาที่จะจับกุม  จนในที่สุดชาวต่างชาติ 2 คนนั้น ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปในรุ่งเช้าของวันถัดมาคือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางด่านจังหวัดสระแก้วเข้าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา

สภาทนายความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอาจจะมีข้อที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำความผิด  จึงขอแถลงการณ์มาเพื่อเป็นประโยชน์แห่งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ ดังนี้
1. การที่จะส่งสินค้าไม่ว่าประเภทใดก็ตามออกจากประเทศไทยจะต้องมีการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและจะต้องมีการสำแดงรายการสินค้า น้ำหนัก ราคาเพื่อขนส่ง รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรอย่างเคร่งครัด
2. การสำแดงหรือการแจ้งต่อผู้รับขนส่งสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากส่วนราชการไทย รวมทั้งกรมศุลกากรถือได้ว่าเมื่อผู้ขนส่งได้ลงนามรับรองการส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งตามข้อกำหนดเงื่อนไขและอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งต่อกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับการขนส่งรวมทั้งกฎหมายของประเทศปลายทางผู้รับ
3. กรณีตามข้อเท็จจริงไม่ได้มีการแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้ตรวจสอบ Shipment Way Bill ของบริษัทผู้ส่งในกรณีผู้รับส่ง เพราะถ้าหากตรวจสอบแล้วในคอลัมน์สุดท้ายจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งหรือชื่อของผู้ส่งกำกับอยู่ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันที่เจ้าตัวเองก็มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าเป็นผู้จัดส่ง
 ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้สำเร็จลงหรืออย่างน้อยก็ได้มีการพยายามกระทำความผิดโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะชาวต่างชาติ 2 คนได้กระทำการโดยตรง หรือสมคบกันที่จะส่งชิ้นส่วนมนุษย์ออกไปนอกประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม หรือต้องจำกัดตามพระราชบัญญัติศุลกากร และไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างน้อยในกรณีที่สำแดงสินค้าที่ส่งออก หากเป็นไปตามข่าวว่าเป็นของเด็กเล่นก็ผิดจากข้อเท็จจริง เป็นการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรอย่างชัดเจน จึงเห็นได้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 เท่าของราคาของ หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออย่างน้อยก็ผิดตามมาตรา 99 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีสำแดงเท็จที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง กรณีดังกล่าวนี้ยังไม่รวมถึงการกระทำที่ตรวจพบในภายหลังจากที่เป็นข่าวว่าบุคคลทั้งสองอาจจะเป็นผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ เนื่องจากมีพยานเห็นบุคคลทั้งสองเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์นิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชก่อนเกิดเหตุ เรื่องนี้เป็นกรณีที่สภาทนายความเห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะให้เกียรติผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาแสดงตนด้วยดีก็ตาม แต่เมื่อมีการกระทำความผิดตามหลักการของกฎหมายไทยแล้ว ต้องไม่รีรอที่จะปรับบทการใช้กฎหมายของประเทศไทยซึ่งถือปฏิบัติต่อคนทุกสัญชาติในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน

จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 สภาทนายความ  

19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

 

หนี..โคมลอย! การบินไทย แจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน 5-7พ.ย.57 เลี่ยงโคมลอย ช่วงลอยกระทง ดังนี้..

image

30 ตุลาคม 2557

การบินไทยแจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง-โคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบิน 

เรืออากาศเอกปรารถนา  พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี   หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว             การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้  

1.      ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ได้แก่

1.1   ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.2   ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

1.3   ทีจี 122 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.4   ทีจี 117 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 

2.  ปรับเปลี่ยนเวลาบินในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

2.1 ทีจี 116 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.25 น.  ถึงเชียงใหม่เวลา18.35 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. 

2.2 ทีจี 136 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.  ถึงเชียงราย เวลา19.50  น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.55 น. ถึงเชียงราย เวลา 17.15น.  โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบินWE136 

2.3 ทีจี 137 เดิมออกจากเชียงราย เวลา 20.05 น.  ถึงกรุงเทพฯ เวลา21.25 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากเชียงรายเวลา 17.50น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.10 น.โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบิน WE137  

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางบินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2356-1111 หรือเว็บไซต์www.thaiairways.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง             

 

ปิดสำนักงาน ฮ่องกง! “การบินไทย”แจ้ง เปิดบินเส้นฮ่องกงปกติ แต่”ปิด”สนง.ฮ่องกง 1-2 ต.ค.57 / วันนี้ เปิดถึงแค่ 4โมงเย็น

image

29 กันยายน 2557

บริษัท  การบินไทย จำกัด  (มหาชน)  ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557 สำนักงานการบินไทย ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 24A United Centre Building,95 Queensway Hong Kong   มีความจำเป็นต้องปิดสำนักงานก่อนเวลา คือในเวลา 16.00น. (เวลาท้องถิ่น) เนื่องจากมีการชุมนุม และ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในบริเวณที่ทำการรัฐบาลฯ  ซึ่งใกล้กับสำนักงานการบินไทย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาติดต่อกับสำนักงานฯ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  บริษัท การบินไทย สำนักงานฮ่องกง ยังคงให้บริการตามปกติ และ ผู้โดยสารสามารถ ติดต่อได้ที่ หมายเลข +852 – 2179- 7777 จนถึงเวลาดังกล่าวข้างต้น  อย่างไรก็ตาม การบินไทยยังคงให้บริการในเส้นทางไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามปกติ

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตารางการบินได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  02-356-1111 และ หมายเลขสำนักงานการบินไทยที่สนามบินฮ่องกง +852-2769-7421 (เวลา 09.00-22.00 น. เวลาท้องถิ่น) หรือ http://www.thaiairways.com หรือ  http://www.thaiairways.com.hk

ทั้งนี้  สำนักงาน การบินไทย สำนักงานฮ่องกง  จะปิดทำการในวันพุธที่ 1 ตุลาคมและพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เนื่องจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน  แต่การบินไทยยังคงให้บริการในเส้นทางไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามปกติ   และสำนักงานการบินไทยที่สนามบินฮ่องกงยังคงให้บริการตามปกติ

 

“บินไทย” ชี้แจง! TG508 ยังกลับไทยไม่ได้ จากเหตุกลุ่มติดอาวุธ โจมตี สนามบินนานาชาติการาจี ปากีสถาน /ผดส. 296คน -ลูกเรือ 16คน ปลอดภัย   

9 มิถุนายน 2557

การบินไทย ชี้แจง กรณีเที่ยวบินจากเมืองการาจีเข้ากรุงเทพฯ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงถึงกรณีเหตุการณ์ที่มีกลุ่มติดอาวุธ  บุกเข้าโจมตี อาคาร Terminal 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติการาจี (Jinnan International Airport) ประเทศสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน      เมื่อคืนวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 23.00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่าง กลุ่มติดอาวุธ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน

ทำให้ทางการของท่าอากาศยานดังกล่าว ได้สั่งปิดสนามบินชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เที่ยวบินต่างๆ ไม่สามารถเข้า – ออกยังท่าอากาศยานดังกล่าวได้

ซึ่งเที่ยวบินที่ TG508 เส้นทางมัสกัต – การาจี – กรุงเทพฯ ของการบินไทย ตามกำหนดการ จะทำการบินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติการาจี   ในเวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ไม่สามารถออกเดินทางมายังกรุงเทพฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำผู้โดยสาร จำนวน 296 คน     ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 3 คน และลูกเรือ 16 คน เข้าพักในห้องพักรับรองของท่าอากาศยานการาจี ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และเครื่องบินของการบินไทยยังคงจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานการาจี โดยมีการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป

อนึ่ง เที่ยวบินที่ TG508 เส้นทางมัสกัต – การาจี – กรุงเทพฯ มีกำหนดออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 22.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 23.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. (เวลาท้องถิ่น) มีผู้โดยสารชั้นธุรกิจ จำนวน 33 คน ชั้นประหยัด จำนวน 257 คน และเด็กทารก จำนวน 6 คน พร้อมลูกเรือ 16 คน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A330- 300  

 

คำชี้แจง! การบินไทย ยืนยัน บริษัท”ล้มละลาย” เป็นข่าวลือ แม้ปีที่แล้วผลประกอบการไม่ดี

image

6 มกราคม 2557- การบินไทย ชี้แจงกรณีมีข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดในสื่อออนไลน์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

“..ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับบริษัทฯ เผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ ทั้งในเรื่องการประกาศล้มละลาย และพนักงานประท้วงทำให้เที่ยวบินล่าช้านั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ข้อความที่ปรากฏและเผยแพร่ไปตามสื่อออนไลน์นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่มีโอกาสที่จะเข้าข่าย “ล้มละลาย” เพราะการล้มละลายต้องเกิดจากสภาพที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แม้แต่ครั้งเดียว

แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดีนัก แต่บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนในการปรับปรุงฝูงบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายการผลิต(Productivity) รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมการในเรื่องการชำระหนี้ และการรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้เป็นอย่างดี        

หากพิจารณาตัวเลขทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ที่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินประมาณ 315,923 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 183,489 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่รวมภาระค่าใช้จ่ายในรูปค่าเช่าสำหรับเครื่องบินในฝูงบินบริษัทฯ เช่าดำเนินงาน 20 ลำ ซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ และหากมองย้อนไปในอดีต ในปี 2551 บริษัทฯ ก็เคยมีผลประกอบการขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนภาษี (ไม่รวมด้อยค่าเครื่องบิน) เป็นจำนวนสูงถึง 14,943 ล้านบาท โดยมีจำนวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าหนี้สิน และบริษัทฯ ก็ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้น

บริษัทฯ จึงขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีแผนรองรับไว้อย่างรอบคอบ และกำลังพิจารณาปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะไม่อยู่ในสถานะล้มละลายอย่างที่เป็นข่าว        ส่วนกรณีที่มีเที่ยวบินล้าช้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ม.ค. 2557) นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ขาดแรงงานที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsource) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในสนามบินที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งขณะนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารมา ณ โอกาสนี้ด้วย       

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อความที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เป็นเพียงข่าวลือ ไม่ได้มีการประท้วงหรือพนักงานการบินไทย Go Slow แต่อย่างใด..”