RSS

Category Archives: พาไปเที่ยว

พร้อมแล้ว! เวทีงาน “คืนความสุขให้ปชช.” @อนุสาวรีย์ชัยฯ ตั้งเสร็จแล้ว/ เริ่ม 4โมงเย็น กิจกรรมหลากหลาย จาก ทหาร-ตร.-กทม.

image

image

4 มิถุนายน 2557

พร้อมแล้ว..เย็นนี้! บรรยากาศ เช้านี้ @ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีการตั้งเวทีหลักเสร็จแล้ว..  วันนี้ (4 มิ.ย.)  กทม. ร่วมกับ ทหาร- ตำรวจจัดแสดงดนตรี “คืนความสุขให้ประชาชน”  ตั้งแต่ เวลา 16.00 – 19.00 น. ฝั่งพญาไท ตรงภัตตาคารพงหลี 
ในงาน…มีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารบก และ วงดุริยางค์ตำรวจ / โปงลางจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. /

พบปะดารานักแสดง ที่เป็นทหาร ตำรวจ อาทิ “หมอก้อง สรวิทย์”  / การแสดงวงโยธวาทิตของนักเรียน รร.ราชวินิตมัธยม

กิจกรรมการออกร้านของผู้ประกอบการ ผู้ค้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ภายในงานยังมีบริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ โดยหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฏ การบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีจากกรุงเทพมหานคร ทหาร และตำรวจ

กองพลทหารม้าที่ 2 จะนำทหารม้ามาร่วมโชว์ในงานด้วย

จุดประสงค์การจัดงาน เพื่อนำร่องเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน  (09:35)

image

image

image

image

image

 

แค่ 9 หน้า..ร้ายแรงกว่าที่คิด! วงวิชาการ-สื่อ ชำแหละ พร้อมยกตัวอย่างง่าย ๆ หาก ร่างฯ ประกาศกสทช.”คุมเนื้อหาสื่อ”

ยุคมืด! มติ 4องค์กรสื่อฯ และอาจารย์ หลายสถาบัน ประกาศ คว่ำ ร่างฯ”กำกับเนื้อหาสื่อ”ซัด กสทช.ย้อนยุค สวมบทเป็น”กบว.” ลดเสรีภาพการนำเสนอสื่อ-ลดการรับรู้ของสังคม
สำหรับร่างประกาศฯ ฉบับนี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า “ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การกกำกับดูแลเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์” พ.ศ….

ร่างฯ นี้ เป็นที่มา ที่ทำให้ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ อาจารย์จากหลายสถานบันการศึกษา ที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ ประกาศคว่่ำร่างฯ ฉบับนี้ ..ขณะที่องค์กรสื่อฯ ยืนยันว่า หากไม่ล้มร่างนี้ ก็จะเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ แน่นอน

ขณะที่ วันนี้ กลุ่มนักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา/ อาจารย์ธีระพล อันมัย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
/ ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินทรานนท์ ผอ.สถาบันเอเชียศึกษา/ ผศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ /รศ.ดร.กฤษฎา เกิดดี อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต /คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา / คุณปฎิวัติ วาสิกชาติ กรรมการสภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย /ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเสวนาโต๊ะกลม“๑๐ เหตุผลที่ไม่รับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. กำกับสื่อ” ฉบับนี้

ร่างฯ นี้ กำหนดเนื้อหา ที่“ห้าม”ออกอากาศ คลอบคลุม 4 ด้าน คือ
-กระทบการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-กระทบความมั่นคงของรัฐ
-กระทบความสงบเรียบร้อย /ศีลธรรมอันดี
-เข้าข่ายลามก อนาจาร/ ความเสื่อมทางจิตใจ

นิยาม ตามร่างประากศฯ คำว่า “เนื้อหารายการ” ตามประกาศ ฉบับนี้ คือ
“การแสดงออกโดยภาพ เสียง หรือ เครื่องหมายสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ประกอบกัน ที่ได้แสดงออกในรายการ กระจายเสียง หรือ รายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการ ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว สามารถสื่อสารถึงผู้รับชมเกี่ยวกับ ความคิด ความเห็น แนวความคิด หรือ ทัศนคติ ในทางใดทางหนึ่ง ให้เข้าใจความหมายได้”

นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน ร่วมกันกระเทาะ และสะท้อน ให้เห็นภาพ และตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นว่า ร่างฯ ฉบับนี้ ถูกจับตา ว่า จะทำให้ ย้อนยุคไปสู่อำนาจมืด ที่ รัฐครอบครองสื่อ และ ทำให้สื่อ มีภาพเป็นเสมือนเด็กๆ ที่ต้องเชื่อฟัง โดยมีรัฐเป็นผู้ปกครอง และมี “กสทช.”เป็นตัวละครใหม่ ที่กำกับสื่อ เสมือน “กบว.” และ”กรมประชาสัมพันธ์” ในอดีต

ร่างประกาศฯ นี้ ต้องการให้สื่อสารมวลชน เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ทำให้เรื่องของการเมืองหลุดพ้นออกไปจากกรอบเนื้อหา ร่างนี้ ต้องการให้สื่อ เป็นนักพรตและกลัวการเมือง และต้องไม่แสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งเรื่องการเมือง ไม่ได้หมายถึงการเมืองของนักเลือกตั้งอย่างเดียว แต่หมายถึงการเมืองเรื่องต่างๆ ก็ต้องถูกห้ามพูดถึงด้วย

อาจทำให้วิพากย์วิจารณ์นโยบาย หรือการกระทำใดๆ ของรัฐบาลเพื่อนบ้าน หรือ รัฐบาลประเทศสมาชิก เออีซี ไม่ได้ เพราะอาจกระทบความมั่นคงระหว่างประเทศ

ส่วนความมั่นคงในประเทศ..เป็นเรื่องที่กว้างมาก .. และสื่ออาจเสนอข่าวสาร ที่เกี่่ยวกับการชุมนุม ทางการเมือง หรือ ชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ไม่ได้ เพราะ ไม่เป็นกลาง

หรือแม้กระทั่ง ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็อาจเสนอไม่ได้ เพราะ กระทบความมั่นคงของรัฐ

ร่างฯ นี้ อาจทำให้ การฉายหนังของ”ท่านมุ้ย”ทั้งสุริโยไท และสมเด็จพระนเรศวร ฉายไม่ได้อีก เพราะบางมุมเป็นเรื่องตัวละครสมมติและต้องใช้จินตนาการในการสร้าง และผลิต แม้กสทช.เขียนให้มีเงื่อนไขว่า ต้องแจ้งเตือนการออกอากาศถึงจุดประสงค์ แต่ก็บอกด้วยว่า ไม่ให้ออกอากาศเนื้อหาสาระที่ชัดเจน

หรือแม้แต่ รายการกีฬาฟุตบอล ต่อไปนี้ แม้เตะบอลกันได้ แต่ ผู้ประกาศ หรือ ผู้บรรยาย ห้าม เปิดเผย ผลคะแนน หรือ บอกว่า ลูกที่ยิงเข้าประตูเป็นของทีมไหน เพราะอาจสุ่มเสี่ยงว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนทำให้เกิดการพนัน หรือ ชิงโชค

นอกจากนี้ ข้อ 23 ที่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ ก็อาจทำให้คนไทย หรือ เด็กไทย ไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพราะ กสทช.ให้นำเสนอด้วยข้อเท็จจริง ซึ่งหลายครั้ง ที่ข้อสันนิษฐาน ของนักประวัติศาสตร์ ที่ถูกเหมารวมเป็นข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ ไปด้วย อยู่ที่ว่า จะตีความแบบใด และเอาอะไรเป็นบรรทัดฐาน

การนำเสนอสารคดี ละคร ภาพยนต์ ไม่ได้มีแค่ข้อเท็จจริงและการตีความ แต่มันมีจินตนาการด้วย และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

แม้จะนักวิชาการจะเข้าใจว่า กสทช.มีเจตนาดีที่ทำร่างฯ นี้ออกในช่วงที่สื่อก็ถูกตั้งคำถามในการทำหน้าที่.. แต่เจตนาที่ดีต้องมาพร้อมกับความรู้และปัญญาด้วย หากไม่ใช่มันจะมีปัญหาตามมา

ในวงเสวนาฯ วันนี้ มองกันว่า การกำหนดข้อที่ 23 เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เพราะ กสทช.อาจกลัวอะไรในประวัติศาสตร์ หรือกลัวการนำเสนอ ซึ่งประวัติศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงหลายร้อยปีก่อนอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เช่น 14 ตุลา หรือเหตุการณ์ ช่วงหลัง หากมีสถานการณ์ เพราะกลัวกระทบสำหรับบุคคลที่ยังมีลมหายใจอยู่

และหากพูดถึงสารคดี เช่น ของต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ก็สร้างมาไม่เหมือนกัน ซึ่งอนาคตจะมีปัญหาเรื่องการปิดกันปัญญาอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ หากพิจารณาในหมวดที่ 1 โดยเฉพาะเรื่องปัญหาของประเทศ การเขียนหลายเรื่อง เป็นการพยายามสร้างอะไรบางอย่าง เพื่อให้ผู้มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจตัดสินว่าจะเอาอย่างไร

ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพ เทคโนโลยีใหม่ ทำให้พลเมืองเติบโต แต่หากรัฐปิดกั้น จะเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ ซึ่งตามวิถีระบอบประชาธิปไตย ต้องก่อให้เกิดการรับรู้การโต้เถียงอย่างทั่วถึงและหลากหลาย การทำให้ทุกๆ อย่างเหมือนกันหมด จะขัดกับธรรมชาติของมนุษย์

นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์กันว่า ร่างฯ นี้ เป็นการควบคุมสิทธิเสรีภาพ มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.คอมพ์พิวเตอร์ฯ และทำมาเพื่อย้ำเรื่องการควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อ
ประกาศฉบับนี้ เป็นการละทิ้งอุดมการณ์การปฏิรูปสื่อสิ้นเชิง ซึ่งที่ผ่านมาสื่อมวลชน ต่างต่อสู้เพื่อเปิดหูเปิดตาให้สังคม แต่สุดท้าย ประกาศฉบับนี้จะทำให้เกิดการปิดหู ปิดตาประชาชน

ส่วนการนิยามความหมาย 3 คำ “กระทบความมั่นคงของรัฐ” “กระทบความสงบเรียบร้อย” “กระทบศีลธรรมอันดี” ยังคลุมเครือ และคร่ำครึ ร่างฯ มาเพื่อควบคุมเสรีภาพสื่อ คนคิดไม่ได้มีความคิดก้าวหน้า ซึ่งความมั่นคงของรัฐ ไม่เท่ากับความมั่นคงของประชาชน และร่างนี้ไมได้พูดถึงความมั่นคงของประชาชน

ดังนั้น การนิยมที่คลุมเครือ นำไปสู่การวินิจฉัยที่คลุมเครือด้วย ถามว่า กสทช.เป็นใคร จึงมาตีความและวินิฉัย

แม้มีบางประเด็นดี เช่น 8.1 เรื่องการดูหมิ่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งอาจหมายถึง สีผิว ใบหน้า ด้วย แต่โดยภาพรวมแล้ว กสทช.กำลังลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกินกว่าที่จะยอมรับได้
+++++++++++++++

ด้านล่าง …เป็นเนื้อหา ร่าง ประกาศฯ ฉบับนี้ มีด้วยกัน 9 หน้า แบ่งเป็น 3 หมวด รวมหน้า 27 ข้อ ดังนี้..

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

ใคร..ไป”บองมาเช่” แยกวัดเสมียน ชวนไปอุดหนุน..ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ 22บาท ของน้อง”นักข่าว” ผู้มีความฝัน และมานะ

 

image

 

image

 

เป็นการเขียนบล็อกๆ ที่ตั้งใจขอใช้พื้นที่ตรงนี้ แนะนำ..ร้านเปิดใหม่ของ”นักข่าว”กรุงเทพธุรกิจทีวี มิตรสหายคนขยันค่ะ! ใคร..แวะเวียนไปในตลาด”บองมาเช่” แยกวัดเสมียน แนะนำร้าน”ก๋วยเตี๋ยวเรือ คุณอ.” นะคะ มี”น้องต่วย” ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ @Phakaphong_tnn24 รับผิดชอบร้านนี้ แต่เดิมน้องอยู่ สำนักข่าว TNN แต่ความเก่งเฉพาะตัว ทำให้ย้ายมาสังกัด กรุงเทพธุรกิจทีวี เมื่อต้นเดือนมกราคม ค่ะ

image

บรรยากาศร้าน ก่อนเปิดขายจริง

image

มุมหนึ่งของร้าน “ก๋วยเตี๋ยวเรือ คุณ อ.”

image

.. นอกจากขยันทำข่าวแล้ว..ยังมีความตั้งใจ… และมานะสูงมาก เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว 22บาท แห่งนี้..รสชาดเข้มข้น มีทั้งน้ำตก /หมู/เนื้อ /แคปหมู/กากหมูเจียวใหม่ๆ หอมๆ ไม่เหม็นหืน ผักสดก็บริการตัวเอง ราคา 22บาท เพราะคุณภาพ และปริมาณได้ดีกว่าราคา 10บาท

ถามน้องหลายคำถาม ต่อเหตุผลว่า ทำไม ต้องชามละ 22 บาท คำตอบหลายๆ รอบที่ได้กลับมาเป็คำตอบเดียว คือ “จุดคุ้มทุนครับพี่”

ลองไปชิมกันดูนะคะ ..รับรองไม่ผิดหวัง เปิด ทุกวันตั้งแต่ 9โมง จนถึง 2ทุ่มนะคะ..เย็นๆ แบบนี้ ก็แวะไปได้..น้องต่วย ยังรอต้อนรับขับสู้ทั้งวันค่ะ..ที่นี่การันตีความสะอาดด้วย..(^___^)

อยากเปิดร้านแบบนี้บ้าง แต่คงทำไม่ได้..เพราะคงกินเองหมดร้าน จึงได้แต่เขียนเชียร์กับความตั้งใจจริงของนักข่าวคนหนึ่ง..ที่กำลังชิมลางเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก กับการนำพาร้านให้อยู่รอดท่ามกลางต้นทุนรอบด้าน และค่าจ้างแรงงาน 300บาท.ของจริง!!!

ขอให้เจริญๆ..นะน้อง

(ปล.ช่วงแรกๆ อาจช้า น้องฝากขออภัยแทนเพราะเป็นมือใหม่หัดขับ แต่รับไปว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้การบริการรวดเร็วขึ้นค่ะ)

 

ชมภาพบรรยากาศในร้านนะคะ

image

มิตรสหาย ที่แวะเวียนไปช่วยอุดหนุนตั้งแต่วันแรกที่ร้านเปิด

image

image

image

image

บางคน แวะซื้อกลับไปด้วย

image

image

image

image

image

ลองไปชิมกันดูนะคะ ..รับรองไม่ผิดหวัง เปิด ทุกวันตั้งแต่ 9โมง จนถึง 2ทุ่มนะคะ..เย็นๆ แบบนี้ ก็แวะไปได้..น้องต่วย ยังรอต้อนรับขับสู้ทั้งวันค่ะ..ที่นี่การันตีความสะอาดด้วย..(^___^)

อยากเปิดร้านแบบนี้บ้าง แต่คงทำไม่ได้..เพราะคงกินเองหมดร้าน จึงได้แต่เขียนเชียร์กับความตั้งใจจริงของนักข่าวคนหนึ่ง..ที่กำลังชิมลางเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก กับการนำพาร้านให้อยู่รอดท่ามกลาง ค่าจ้างแรงงาน 300บาท.ของจริง!!! ขอให้เจริญๆ..นะน้อง

image

image

ขอถ่ายกับ เถ้าแก่น้อยร้อยล้านในอนาคต (อวยพรให้เป็นเช่นนั้น 555) 

image

image

คนทั่วไป..ที่ไม่ใช่มิตรสหาย แวะเข้าร้านไม่ขาดสายเช่นกัน

image

image

ร้าน”ก๋วยเตี๋ยวเรือ คุณ อ.” ที่นี่เป็นสาขาที่ 8 แล้ว จึงนับว่า การันตีความอร่อยได้ระดับหนึ่ง สำหรับคนที่

คุ้นเคย และเคยชิมมาแล้ว …แต่สาขา”บองมาเช่” นับเป็นน้ำพักน้ำแรง..ของน้องคนนี้จริงๆ สู้ๆๆๆๆ 

image

(ร้านก๋วยเตี่ยวเรือ คุณ อ. หาง่ายๆ หากใครไม่คุ้นเคย ให้ถามหา ร้านหนังสือนายอินทร์ก่อนเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นไปยืนตรงปากทางร้านนายอินทร์ ก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวโดยอัตโนมัติ)