RSS

Category Archives: คมนาคม

ค้าน..แผนจัดการน้ำ! 20 ก.พ.58 วิศวกรรมสถานฯ-กลุ่มนักวิชาการ จัดเสวนา “จุดยืนของนักวิชาการ วสท. ต่อ ร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ฉบับ คสช. (มีกำหนดการ)

image

( โพสต์ : 18 ก.พ.2558)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา เรื่อง ” จุดยืนของนักวิชาการ วสท. ต่อ ร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ฉบับ คสช.(ฉบับละเลยความเห็นของประชาชน)

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00-12.00 น. จัดโดย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ ห้องประชุมชั น 1 ชั น  4 อาคาร วสท. ซอยรามค้าแหง 39 (เทพลีลา 1)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ต่อแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ฉบับ คสช. (ฉบับละเลยความเห็นของประชาชน) เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำฉบับดังกล่าว

และเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามหลักการทางวิศวกรรมที่ถูกต้องต่อ คสช. และคณะทำงานฯ

 

ให้กำลังใจ! ไปรษณีย์ไทย  เปิด 16 ปณ. ชวนคนไทย ส่งฟรีของขวัญปีใหม่ ส่งน้ำใจ ถึงทหารไทยชายแดนใต้

image

30 ธันวาคม 2557

ไปรษณีย์ไทย  เปิด 16 ปณ.  ชวนคนไทย ส่งฟรึ ของขวัญปีใหม่ ส่งน้ำใจ ถึงทหารไทยชายแดน

นางปริษา ปานะนนท์  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตระหนักถึงความเสียสละของทหารหรือตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยทหาร รวมถึงทหารพราน พลเรือนและอาสาสมัครในสังกัดกองทัพต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยสนามชายแดน เพื่อรักษาความสงบสุข ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทย

อีกทั้งใกล้ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558 ไปรษณีย์ไทย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารสนามชายแดน โดยเปิดบริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ถึงพื้นที่ปลายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16 พื้นที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ทั้งตำรวจ ทหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก และแสดงออกถึงน้ำใจตลอดจนความห่วงใยที่คนไทยมีให้แก่กันอยู่เสมอ
โดยบริการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด และกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สิ่งของที่รับฝากส่ง หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่  ข้าวสาร อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้งโรยเท้าป้องกันการอับชื้นถุงเท้า  เสื้อยืดทหาร  หรือสิ่งของ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ

สำหรับขั้นตอนการฝากส่ง ไม่มึจำกัดช่วงระยะ สามารถส่งได้ทุกวัน  โดยจ่าหน้าถึงปลายทาง ทั้ง 16 แห่ง ได้แก่

1.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

2.ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

3.ค่ายอิงคชัยยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94178

4.ฐานปฏิบัติการ ตชด.ธรณิศ ศรีสุข ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

5.ฐานปฏิบัติการ บ้านสายสุราษฎร์ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

6.ฐานปฏิบัติการ ตชด.444 ต.โต๊ะตีเต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

7.หน่วยเฉพาะกิจที่ 21 ที่ว่าการอ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

8.หน่วยเฉพาะกิจที่ 22 วัดควนนอก อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี 94190

9.หน่วยเฉพาะกิจที่ 23 วัดหลักเมือง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

10.หน่วยเฉพาะกิจที่ 24 ศูนย์ฝึกอาชีพช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180

11.หน่วยเฉพาะกิจที่ 25 สำนักงานสงฆ์ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94220

12.  กองร้อยทหารพรานที่ 4907 กรมทหารพรานที่ 49 วัดเวฬุวัน บ้านป่าไผ่ ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

13.กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

14.กองร้อยทหารพรานที่ 4214 วัดโชติรส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220

15. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 37 วัดศรีสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

16. หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23 วัดหลักเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

พร้อมวงเล็บที่มุมกล่องบนขวาว่า “ทบ.สนามชายแดน”  จำกัดกล่องละไม่เกิน 5 กิโลกรัม ฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศไทยยกเว้นที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต  ที่ทำการไปรษณีย์เอกชนข้อมูล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

 

คำชี้แจง แอร์เอเชีย! กรณี เที่ยวบิน QZ8501 แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย ขาดการติดต่อ เช้าวันนี้..ดังนี้

28 ธันวาคม 2557 คำชี้แจง แอร์เอเชีย! ข้อมูลชี้แจงกรณีเที่ยวบิน QZ8501 ของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยืนยันว่าเที่ยวบิน QZ8501 ออกเดินทางจากสุราบายาสู่สิงคโปร์ได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบิน เมื่อเวลา 7.24 น. เช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 2557)

ขณะนี้ แอร์เอเชียอินโดนีเซีย ต้องขออภัยอย่างยิ่งว่ายังไม่ทราบสถานะของผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินนี้ แต่เราจะแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบทันทีที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินนี้คือ แอร์บัส เอ320-200 หมายเลขเครื่องคือ PK-AXC

ทั้งนี้ ทีมค้นหาและช่วยเหลือกำลังเร่งทำงานและแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้

สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียได้จัดเตรียมหมายเลขฉุกเฉินสำหรับครอบครัวแลญาติของผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าว คือ หมายเลข : +622129850801

แอร์เอเชียอินโดนีเซีย จะแจ้งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมทันทีที่เรามีข้อมูล โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.airasia.com

หมายเหตุ: เราขอสงวนเบอร์สายด่วนแอร์เอเชียฉุกเฉินไว้ สำหรับเฉพาะให้ครอบครัวและญาติมิตรของผู้โดยสารเท่านั้น

 

สภาทนายความ ออกแถลงการณ์! จี้รัฐแก้กม. ปฏิรูปให้สอดคล้องคนยากไร้ หลังเกิดคดี หนุ่ม กทม.โดนจำคุกเพราะขายซีดีเก่า

image

19 พ.ย.57

แถลงการณ์ของสภาทนายความ เรื่อง ความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 …………………………………….  
จากกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาลงโทษนายสุรัตน์  มณีนพรัตน์สุดา จำเลยในคดีที่เป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลยื่นตามอุทธรณ์และศาลชั้นต้นที่ได้พิพากษาลงโทษจำเลยโดยลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามคงปรับ 133,600 บาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งประชาชนทั่วไปทราบกันดีอยู่แล้วนั้น

ด้วยความเคารพต่อศาลยุติธรรมทุกชั้นศาล และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของการใช้ดุลยพินิจของศาลในด้านของการบังคับใช้กฎหมายกับดุลยพินิจด้านการปรับข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักนิติธรรมอย่างไร

สภาทนายความเห็นว่ากรณีนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหากได้มีการทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการลงโทษผู้กระทำความผิดตามความผิดที่ถูกฟ้องเป็นคดีและเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดตัดสินลงโทษแล้ว ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นคนยากดีมีจนจะต้องได้รับโทษตามหลักการของกฎหมายนั้น ซึ่งมีข้อพิจารณาตามลำดับดังนี้
1. ดุลยพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและดุลยพินิจในการปรับบทกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลนั้นเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้พิพากษาซึ่งกระทำการในนามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ยอมรับและเชื่อได้ว่าคำพิพากษาของศาลนั้นได้กระทำไปโดยสอดคล้องกับหลักนิติธรรมความโปร่งใสและตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาเรื่องเพศ อายุ การศึกษา ความเป็นอยู่ และต้นเหตุที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการกระทำความผิดครบถ้วนแล้ว
2. กรณีการกระทำความผิดของลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานครรายนี้ซึ่งมีหน้าที่เก็บและคัดแยกขยะและได้นำแผ่นซีดีที่เก็บจากการคัดแยกไปขายต่อโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างสำคัญนั้น ตามหลักการของการบังคับใช้ของประเทศไทยในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่กำหนดหลักการไว้โดยเด็ดขาดว่า “ไม่มีใครที่จะปฏิเสธไม่รู้กฎหมาย” ดังนั้นกฎหมายทุกฉบับที่ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับโดยชอบแล้ว จึงต้องถือว่าประชาชนทุกคนทุกเชื้อชาติสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยต้องถูกบังคับให้รู้กฎหมายทั้งนั้น แม้ในข้อเท็จจริงอาจจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายเช่นนั้นอยู่เช่นในกรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ข้อแก้ตัวตามกฎหมายที่อาจจะยกขึ้นอ้างได้

3. อย่างไรก็ดี ดุลยพินิจในการพิจารณาลงโทษของศาลจะมีน้ำหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากสำหรับการพิจารณาลงโทษ โดยเฉพาะโทษทางอาญานั้นหากกฎหมายกำหนดไว้เป็นกรณีแน่ชัด ศาลก็ไม่อาจที่จะลดโทษให้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้  โดยเฉพาะในกรณีนี้ผู้กระทำความผิดถึงแม้จะเป็นลูกจ้างที่ยากจนแต่เมื่อกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่ควรต้องรู้และโทษปรับขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็มีจำนวนตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดแจ้งแล้ว
ศาลจึงไม่อาจจะพิจารณาตัดสินเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากจะลดให้เหลือต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นคนยากจนจึงไม่มีโอกาสที่จะชำระเงินขั้นต่ำสุด จึงต้องรับโทษกักขังวันละ 200 บาทแทนโทษปรับ

4. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้กับการกระทำความผิดและฟ้องต่อผู้กระทำผิดมายังศาลยุติธรรมถึง 3 ชั้นศาลในคดีนี้ มาจากเรื่องของการแก้ไขกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2551 ด้วยรัฐบาลในขณะนั้นมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงมาตรฐานของกฎหมายทั้งเรื่องของภาพยนตร์และการควบคุมกิจการวีดิทัศน์และโทรทัศน์ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน และเพื่อลดความซ้ำซ้อน

แต่อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ของการเพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการค้าเทปวัสดุโทรทัศน์นั้น มีแรงกดดันมาจากต่างประเทศในเรื่องที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งเสริมและออกมาตรการป้องกันลิขสิทธิ์ในรูปแบบของภาพยนต์ วีดิทัศน์ และเทปโทรทัศน์ที่มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ดาษดื่น ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้การข่มขู่เศรษฐกิจโดยทางอ้อม  

แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการลดลำดับบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองว่ายังมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอยู่มาก การแก้กฎหมายเพิ่มโทษโดยหวังว่าจะเป็นการเอาใจรัฐบาลตะวันตกเพื่อทำให้พันธมิตรทางการค้าดีขึ้นนั้น อาจจะเป็นผลให้เป็นการบัญญัติโทษที่มีความรุนแรงโดยตั้งใจที่จะปราบปรามผู้ที่กระทำผิดที่ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่อาจจะไม่ได้นึกถึงผู้กระทำความผิดประเภทปลาซิวปลาสร้อยที่ไม่มีความรู้ เพราะหากเขาทราบกับบทลงโทษหนักขนาดนี้โดยเฉพาะพวกที่หาเช้ากินค่ำก็คงจะไม่นำมาขายต่อเช่นในกรณีนี้

สภาทนายความ เห็นว่า กฎหมายหลายฉบับที่ถูกนำมาใช้ในแต่ในละยุคสมัยอาจไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การกำหนดมาตรฐานการลงโทษสูงเกินกว่าความจำเป็น ที่ไม่เอื้ออำนวยให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณารอการลงโทษสำหรับผู้ยากไร้ ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายนี้ จึงควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับโดยเฉพาะในปัจจุบันรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการปฏิรูปกฎหมาย พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงควรที่จะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความยากจนที่มีอยู่มากมายทั่วทุกแห่งทุกมุมของประเทศ

จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

สภาทนายความ  

19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

 

ฟรี! กทม.จัดแสดงหุ่นนานาชาติ 116 คณะ จาก 79 ประเทศ จนถึง 10 พ.ย.57 รอบเกาะรัตนโกสิทร์   

โพสต์ : 2 พ.ย.2557

กทม.จัดงานแสดงหุ่นนานาชาติ 116 คณะ จาก 79 ประเทศทั่วโลกในงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ฟรีถึง 10 พ.ย. นี้             

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานในพิธีเปิดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival Bangkok 2014) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เวทีใหญ่บริเวณสนามหลวง          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคเอกชน จัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 10 พ.ย. 57 กว่า10 แห่ง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

– สนามหลวง
– โรงละครแห่งชาติโรงใหญ่และโรงเล็ก
– โรงละครวังหน้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
– หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์เจ้าฟ้า)
– ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
– โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
– ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี
– ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงหุ่นของประเทศไทยต่อนานาประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศ สนับสนุนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมจากภาคพื้นยุโรปและอาเซียน สร้างความเป็นปึกแผ่นด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นจากประเทศต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน และเป็นการสร้างกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะหุ่นโลกและหุ่นไทยให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล และเผยแพร่สู่เด็กและเยาวชนสำหรับเทศกาลหุ่นโลก “World Puppet Festival” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค

ซึ่งในปีนี้มีคณะหุ่นนานาชาติ 116 คณะ จาก 79ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยมีรูปแบบการแสดงที่หลากหลายทั้งการแสดงหุ่น ภาพยนตร์หุ่น วิดีโอหุ่น และการอบรมสัมมนา อาทิ คณะหุ่น Noisy Oyster ซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร กลุ่มนักเต้น Masti – Makers Dance Group Pali Marwar ราชสถาน ประเทศอีนเดีย Inter Continental Theatre, Gnayaw Puppet Company ประเทศเม็กซิโก อินโดนีเซีย สเปน Theatre &Puppet Ensemble Glasio Bluo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Cantieri Teatrali KOREJA เมือง Lecceประเทศอิตาลี          

นอกจากนี้ มีคณะหุ่นและเครือข่ายหุ่นเยาวชนของไทย50 คณะจากทั่วประเทศ ทั้ง 3 ประเภท คือ หุ่นประเพณี หุ่นพื้นบ้าน และหุ่นร่วมสมัย เข้าร่วมงาน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนและครอบครัว ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า อาทิ ตุ๊กตาหุ่นไล่ฝน เพ้นท์เสื้อ ขนมแผ่เมตตา น้ำกระทะทองแดง หุ่นเปรตเปเปอร์มาเช่ ข้าวห่อกากบัว ว่าวกระดาษจิ๋ว ตำเมี่ยง หุ่นนิ้วกระดาษ ดาวติดยิ้ม สานปลาและนก หน้ากากศิลปะ หุ่นไล่กาฟางข้าว และของเล่นไม้ไผ่          

ผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงหุ่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์www.harmonyworldpuppet.com หรือทางอีเมล์harmonyworldpuppet@hotmail.com หรือโทร.08 5148 3338 และ 0 2956 4180 ดูรายละเอียดการจัดงานทาง 

Facebook/harmonyworldpuppet

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765และ TAT Call Center 1672 

ส่วนผู้ที่สนใจชมการแสดงที่แฟชั่นแกลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอน ในวันที่ 3 – 9 พ.ย.57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2610 8000              

 

กทม.ขู่เข้ม! เอาผิด รถยนต์จอดทับเลนจักรยาน 5 เส้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หลังพบร้องเรียน / ประสาน ย้ายจุดจอดรถทัวร์ท่องเที่ยว ไปอยู่ที่อื่น

image

            
       ( ภาพประกอบ : ผู้จัดการออนไลน์)

31 ตุลาคม 2557

กทม.ลงพื้นที่ตรวจปัญหาเส้นทางจักรยานเดิม สั่งปรับปรุงให้เห็นชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมประสาน บช.น. บังคับใช้กฎหมายจริงจัง 5 เส้นทาง

วันนี้ (31 ต.ค.57) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน ถนนตะนาว กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสิ้นสุดบริเวณหน้ากองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์

โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้แทนจากชมรมผู้ใช้จักรยาน ร่วมสำรวจรองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ว่า ปัจจุบันกทม.อยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางจักรยานเดิม เป็นรูปแบบทางจักรยานเฉพาะ ระยะที่ 1 รวมระยะทาง8.5 กิโลเมตรบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้จักรยาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่เป็นจุดอ่อนและมีการร้องเรียนซึ่งเป็นถนนแคบและจำเป็นต้องใช้เส้นทางควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน โดยกทม.ได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งร่วมกับสำนักการโยธาปรับปรุงถนนให้เรียบ และต้องมีความกว้างของเส้นทางสมดุลย์กับระยะห่างที่เหมาะสมของการขี่จักรยาน คือ 1.2-1.5 เมตร  ขีดสีตีเส้นให้เห็นชัดเจน รวมถึงแสดงป้ายเครื่องหมายและสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานให้ชัดเจน
พร้อมทั้งออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น มีไฟฟ้าส่องสว่าง และหลีกเลี่ยงไม่ให้ทับเส้นทางขนส่งอื่นๆ ในส่วนของสำนักการระบายน้ำจะทำการเปลี่ยนฝาท่อเป็นแนวขวางไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการขี่จักรยาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยเส้นทางจักรยานเต็มรูปแบบ
รวมถึงพัฒนาการใช้จักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการเดินทาง นันทนาการ และการออกกำลังกาย โดยจะให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่คนกรุงเทพฯ ในปี2558

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนั้นปัจจุบันมีเส้นทางจักรยาน 5 เส้นทางได้รับการรับรองตามกฎหมายภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้แก่ ทางจักรยานถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ และถนนพระสุเมรุ ซึ่งหากรถประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้เส้นทางจักรยาน หรือจอดรถทับเส้นทางจักรยานดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งกทม.จะประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เส้นทางจักรยานใช้ได้จริงและมีความปลอดภัย

ในส่วนของปัญหารถบัสนักท่องเที่ยวที่จอดหมุนเวียนโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงมีจำนวนกว่า 800-1,000 คันต่อวัน และบางคันจอดทับเส้นทางจักรยานนั้น กทม.อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทขนส่ง และกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอใช้ที่จอดรถบริเวณสายใต้เก่าเป็นจุดจอดรถบัสนักท่องเที่ยวต่อไปปัจจุบัน

กทม.มีเส้นทางจักรยานที่ดำเนินการแล้ว 31 เส้นทาง รวมระยะทาง 132 กิโลเมตร และจะดำเนินการต่อไปอีก 39 เส้นทาง ระยะทาง 108กิโลเมตร โดยขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิม ให้เป็นรูปแบบทางจักรยานเฉพาะ ระยะที่ 1 ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนตะนาว ถนนกัลยาณไมตรี ถนนมหาไชย ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช และถนนราชดำเนิน

 

หนี..โคมลอย! การบินไทย แจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน 5-7พ.ย.57 เลี่ยงโคมลอย ช่วงลอยกระทง ดังนี้..

image

30 ตุลาคม 2557

การบินไทยแจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง-โคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบิน 

เรืออากาศเอกปรารถนา  พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี   หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว             การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้  

1.      ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ได้แก่

1.1   ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.2   ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

1.3   ทีจี 122 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.4   ทีจี 117 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 

2.  ปรับเปลี่ยนเวลาบินในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

2.1 ทีจี 116 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.25 น.  ถึงเชียงใหม่เวลา18.35 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. 

2.2 ทีจี 136 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.  ถึงเชียงราย เวลา19.50  น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.55 น. ถึงเชียงราย เวลา 17.15น.  โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบินWE136 

2.3 ทีจี 137 เดิมออกจากเชียงราย เวลา 20.05 น.  ถึงกรุงเทพฯ เวลา21.25 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากเชียงรายเวลา 17.50น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.10 น.โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบิน WE137  

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางบินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2356-1111 หรือเว็บไซต์www.thaiairways.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง             

 

เปิดสวน 29แห่ง! ให้ปชช. ลอยกระทง 2557 กทม.จัดงาน 6พ.ย. /ห้ามจุดประทัด-ห้ามขายของในสวนฯ (ดูรายชื่อสวน..ดังนี้)

image

         
              (ภาพ : มติชนออนไลน์)

โพสต์ : 30 ตุลาคม 2557

กทม. เปิด 29 สวนสาธารณะ ให้ประชาชน ลอยกระทง 2557 รณรงค์ใช้วัสดุกระทงจากธรรมชาติ ห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง  และห้ามขายกระทง สินค้า อาหาร และอื่นๆ ตลอดจนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงในปี 2557 นี้ กทม. กำหนดจัดงานในวันที่ 6 พ.ย. 57 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

นอกจากนี้ ยังเปิดสวนสาธารณะเพิ่มเป็น 29 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนลอยกระทงได้  ตั้งแต่เวลา 15.00–24.00 น. ได้แก่ 

1. สวนลุมพินี 
2.สวนจตุจักร 
3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
4.สวนพระนคร 
5. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

6. สวนสราญรมย์ 
7.สวนรมณีนาถ 
8. สวนสันติชัยปราการ 
9. สวนนาคราภิรมย์ 
10. สวนธนบุรีรมย์ 

11. สวนเสรีไทย (บึงกุ่ม) 
12. สวนนวมินทร์ภิรมย์ 
13. สวนหนองจอก 
14. อุทยานเบญจสิริ 
15. สวนน้ำบึงกระเทียม 

16. สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) 
17. สวนสันติภาพ
18. สวนกีฬารามอินทรา 
19. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
20. สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร 

21. สวนวนธรรม
22. สวนทวีวนารมย์ 
23. สวนเบญจกิติ
24. สวนหลวงพระราม 8 25. สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 

26. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ
27. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) 
28. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) และ 
29. สวนวารีภิรมย์ (บึงสะแกงามสามเดือน)

กทม. ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย ห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อีกทั้งห้ามขายกระทง สินค้า อาหาร และอื่นๆ ตลอดจนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด

พร้อม กำชับให้มีการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าน้ำที่สร้างขึ้นชั่วคราวภายในสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลอยกระทง ให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนัก

 

ปิดสำนักงาน ฮ่องกง! “การบินไทย”แจ้ง เปิดบินเส้นฮ่องกงปกติ แต่”ปิด”สนง.ฮ่องกง 1-2 ต.ค.57 / วันนี้ เปิดถึงแค่ 4โมงเย็น

image

29 กันยายน 2557

บริษัท  การบินไทย จำกัด  (มหาชน)  ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557 สำนักงานการบินไทย ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 24A United Centre Building,95 Queensway Hong Kong   มีความจำเป็นต้องปิดสำนักงานก่อนเวลา คือในเวลา 16.00น. (เวลาท้องถิ่น) เนื่องจากมีการชุมนุม และ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในบริเวณที่ทำการรัฐบาลฯ  ซึ่งใกล้กับสำนักงานการบินไทย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาติดต่อกับสำนักงานฯ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  บริษัท การบินไทย สำนักงานฮ่องกง ยังคงให้บริการตามปกติ และ ผู้โดยสารสามารถ ติดต่อได้ที่ หมายเลข +852 – 2179- 7777 จนถึงเวลาดังกล่าวข้างต้น  อย่างไรก็ตาม การบินไทยยังคงให้บริการในเส้นทางไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามปกติ

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตารางการบินได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  02-356-1111 และ หมายเลขสำนักงานการบินไทยที่สนามบินฮ่องกง +852-2769-7421 (เวลา 09.00-22.00 น. เวลาท้องถิ่น) หรือ http://www.thaiairways.com หรือ  http://www.thaiairways.com.hk

ทั้งนี้  สำนักงาน การบินไทย สำนักงานฮ่องกง  จะปิดทำการในวันพุธที่ 1 ตุลาคมและพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เนื่องจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน  แต่การบินไทยยังคงให้บริการในเส้นทางไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ตามปกติ   และสำนักงานการบินไทยที่สนามบินฮ่องกงยังคงให้บริการตามปกติ

 

เก้าอี้ร้อน! ชาวบ้าน ยื่น ปปป.สอบ”จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช”รมว.อุตฯ เอี่ยวธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ/ กระทบสุขภาพ-ชุมชน /บ.เหมืองยันปลอดภัย

image

4 ก.ย 2557

กังขา..รมว.อุตฯ คนใหม่! ตัวแทนชาวบ้าน 4จังหวัด ยื่นหนังสือ ป.ป.ป.ตรวจสอบ”จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช” รมว.อุตสาหกรรม คนปัจจุบัน เป็นกรรมการ  ในบริษัททำเหมืองแร่ รายใหญ่ ก่อนจะลาออกจาก กก. มารับตำแหน่ง รมว.อุตฯ ในขณะนี้

ตัวแทนชาวบ้านที่ยื่นครั้งนี้ มีจากจ.พิจิตร พท.ที่มีเหมืองแร่เกิดขึ้นแล้ว และอีก 3 จังหวัด ที่คาดว่า จะใช้เป็นพื้นที่ทำเฟสฯ 2 ที่จะใช้ทำเหมือง อยู่ในสระบุรี มีพื้นที่ราวๆ 70,00 ไร่ / ลพบุรี 160,000 ไร่ และ พิษณุโลก 400,000 ไร่

image

“วันเพ็ญ พรมจันทร์” แกนนำชาวบ้าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กังวลว่า..บริษัทเหมืองแร่ ที่ได้สัมปทานทำเหมืองแร่ใน จ.พิจิตร และมีรายชื่อรมว.อุตฯ เคยเป็นกรรมการ ทำให้ชาวบ้าน ไม่มั่นใจ ไม่ไว้วางใจ ในการทำหน้าที่

“การที่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย มาเป็นรัฐมนตรี แม้จะลาออกไปแล้วไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ทำให้เรามองว่า มีเจตนาหรือไม่ ทำให้พวกเรากังวล เพราะคำว่าสัมปทาน หากผู้ใดไดัรับไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้เลย ตามข้อกม.สัมปทาน พรบ.แร่ พ.ศ.2510

สระบุรี..เราได้เก็บตัวอย่างดิน แร่ ไปตรวจ พบว่า มีทรัพยากรมากกว่า 38 ชนิด เรารู้แล้วว่า ตรงนี้ ต้องเป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยแร่ทองคำ เหล็กเงินต่างๆ จำนวนมาก หลังมีกลุ่มทุนเข้าไปขอประทานบัตรพิเศษโดยชาวบ้านไม่ทราบ เรามองว่าละเมิดสิทธิ์

เราเคยยื่นเรื่องให้ พล.อ.ประยุทธ์ไปแล้ว เพื่อขอให้พิจารณา ทบทวนการแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ก่อนหน้าโปรดเกล้าฯ วันเดียว แต่ก็ไม่ทัน”

image

“ณัฐพล แก้วนวล” ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก บอกว่า สิ่งที่ชาวบ้านกังวล คือ ธุรกิจเหมืองแร่ กระทบป่าต้นน้ำในพื้นที่กว่า 70,000ไร่ กระทบชุมชน .. ที่ผ่านมา ในช่วงตลอด 10ปีมานี้ มีการต่อสู้ ยื่นเรื่องให้ฝ่ายเกี่ยวข้องตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น…ระดับจังหวัด และ ระดับชาติ รวมทั้ง ปปช. และ คสช. แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจน

“..เราพยายามตรวจสอบข้อมูลแบบนี้ เราคิดว่า มันมีเงื่อนงำข้างในอะไรหรือเปล่า เพราะมีกระบวนการไล่ซื้อที่ดินไปเรื่อยๆ ชาวบ้านก็ทะยอยขายที่ดิน เวลาชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ มันไม่ได้ แต่ทีนี้พอที่ดินไปอยู่ในมือนายทุน มากขึ้นเรื่อยๆ เรามองว่า มันกำลังจะเปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์ แล้วเอกสารสิทธิ์นี้ จะเป็นใบเบิกทางไปสู่การทำสัมปทานเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่เหมืองมะปรางครับ”

image

“สื่อกัญญา ธีระชาติดำรง” ตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหมืองเกิดขึ้น ให้ข้อมูลว่า ผลกระทบจากเหมืองแร่ ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ และ ชุมชน โดยเฉพาะจากผลการสุ่มตรวจสอบตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาช่วยสุ่มตรวจ ประมาณ 30 คน ตามคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อปี 2554 ที่เป็นผลสืบเนื่องจากคดีการฟ้องร้อง ก็พบว่า เกือบทุกคนมีสารโลหะหนักในร่างกาย

“.. ปัจจุบัน พอมีเหมืองน้ำที่เคยใช้ก็ไม่ได้แล้วคัน ใช้ประกอบอาหารก็ไม่ได้แล้ว และหากเปิดจากก๊อกและเก็บทิ้งไว้ ก็ทำให้น้ำเปลี่ยนสี ต้นไม้ พวกพืชผักสวนครัวใบหงิก เราเริ่มสังเกตว่า มีสารพิษเจอปน ต่อมาได้ฟ้องศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งศาลให้ตรวจ นำข้าวไปตรวจก็มีโลหะหนักในข้าว ในพืชผักสวนครัวปนเปื้อนแล้ว

ทาง ม.ขอนแก่น มาช่วยตรวจเรื่องดิน พบว่ามีการสะสมโลหะหนักในชั้นผิวดินแล้ว ส่วนน้ำผิวดินที่เป็นบ่อน้ำตื้นมีบางจุดพบโลหะหนักปนเปื้อน จนถึงขั้นประกาศว่าห้ามใช้น้ำตรงนั้นก็มีแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดแบบนี้ ซึ่งเหมืองแร่เกิดขึ้นในพื้นที่ เมื่อปี 2544 แต่พอเปิดเหมืองได้ 2 ปี น้ำเริ่มมีกลิ่น มีตะกอน แต่ตอนชาวบ้านเจ็บป่วย และมีอาการรุนแรง เห็นชัด คือ ปี 2550 มีอาการคัน พุพอง เป็นหนอง พอไปหาหมอ ให้ยามา ก็เป็นหาย เป็นหายแบบนี้ตลอด..”

สุดสัปดาห์นี้ ตัวแทนสถานบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ทหารในจังหวัดพิจิตร เตรียมเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไปรับการรักษา รวมทั้ง เจาะเลือดชาวบ้าน ประมาณ 150 คน ตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอกชนได้สัมปทาน ทำเฟส ติดกับจังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบหาโลหะหนักในร่างกาย 5 ชนิด ได้แก่ สารหนู ปรอท ตะกั่ว แมงกานิส และไซยานาย ซึ่งสารชนิดหลัง เป็นสารที่บริษัทนำเข้ามาใช้ในกระบวนทำเหมืองแร่ทองคำ

ส่วนการเก็บตัวอย่างพืชผัก / น้ำ / และดิน เมื่อปลายเดือนที่แล้ว จะทราบผลการตวจสอบว่ามีโลหะหนักหรือไม่ ในช่วงกลางเดือนนี้

******
ก่อนหน้านี้ ตัวแทนบริษัทที่ได้สัมปทานทำเหมืองแร่ ยืนยันว่า การทำเหมืองแร่ในหลายปีที่ผ่านมา ได้รับมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ อ้างถึงผลรายงานการตรวจสอบสภาพน้ำ และสภาพแวดล้อม ว่า ไม่มีสาระโลหะหนักตกค้าง