RSS

Category Archives: กำหนดการ-หมายข่าว

(เสวนา) 24 ส.ค.59 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี”

13393305_10204814365318794_179620508_n

กำหนดการ จัดการเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ

การเสวนานี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้วิจัยเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์ผู้ดูแลและผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ท่าน คือ

1.นายแพทย์บัลลังค์ เหลืองวรานันท์…(วิทยานิพนธ์เรื่อง ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา : การศึกษาเชิงคุณภาพ)

2.นางสาวจุรีรัตน์ นิลจันทึก (วิทยานิพนธ์เรื่อง ความหมายในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน)

3.นายภาณุ สหัสสานนท์ (วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือในการทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ https://form.jotform.me/61712732524451

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร . 02-218-1171 หรือ e-mail: wellness.chula@gmail.com

โฆษณา
 

(กำหนดการ) 18 ส.ค.59 สำนักเศรษฐกิจการคลัง จัดเสวนา “โลกเปลี่ยน คลังปรับ” -รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ สศค. ประจำปี 2559 (FPO Symposium 2016) ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คลังปรับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน

09.15 – 09.45 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ

10.10 – 11.30 การนำเสนอผลงานเรื่อง “โลกเปลี่ยน คลังปรับ: เจาะยุทธศาสตร์การคลังไทย” ผู้นำเสนอ : สำนักนโยบายการคลัง

11.30 – 12.00 การรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่

1.ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30 – 15.30 การเสวนา เรื่อง “อนาคตการคลังไทยกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1.ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

2.คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

4.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

(เสวนา) 3ส.ค.59 กสทช.จัด “การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภค : กรณีผู้ประกอบการยกเลิกการให้บริการช่องรายการ/ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”

13872625_1195573167130475_1944168749_n

เวทีเสวนา NBTC Public Forum 3/2559
“การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภค : กรณีผู้ประกอบการยกเลิกการให้บริการช่องรายการ/ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. (ซอยสายลม)

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ โดย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

09.30 – 12.00 น. เสวนา “ความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายกรณียกเลิกการให้บริการช่องรายการ /ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”
วิทยากร

• ชัยรัตน์ แสงอรุณ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

• อำนาจ เนตยสุภา อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

• นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

• วิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

• รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• วชิร พฤกษ์ไพบูลย์ ทนายความมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

• สุดารัตน์ ก้องประวัติ ตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ

• ภาคภูมิ ว่องสันตติวานิช ตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ดำเนินรายการ : กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
12.00-12.30 น. สรุปการประชุมและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการยกเลิกกิจการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี และปิดการประชุม

 

(เสวนา) 8 ส.ค.59 มูลนิธิสืบฯ-ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดโต๊ะกลม”ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

เธ—เธฒเธ‡เธญเธญเธเธเธฒเธฃเนƒเธŠเน‰เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเน„เธกเน‰เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธขเธฑเนˆเธ‡เธขเธทเธ™

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัด เสวนาโต๊ะกลม
“ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สามเสน กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
จัดโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

รูปแบบการเสวนา เป็นการเสวนาเชิง Technical hearing ที่ระดมความคิดเห็น ความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เสวนาหลักและผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อหาทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยใช้กรณี การใช้ไม้สักในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นประเด็นนำเสวนา

ผู้ร่วมเสนาหลักและผู้ดำเนินกระบวนการ

1. คุณธีรพล นิยม ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการรัฐสภาแห่งใหม่

2. คุณพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป.)

3. คุณบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

4. *ผู้แทนจากส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

5. คุณอุดมศักดิ์ อึ้งศรีวงษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน

6. รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA

7. คุณระวี ถาวร กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้ประสานภาคีความร่วมมือวนศาสตร์ชุมชน

8. คุณสันติ โอภาสปกรณ์กิจ ผู้ประสานงานกลุ่ม BIG TREE

9. อ. ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินกระบวนการ

หมายเหตุ * อยู่ในช่วงประสานงาน

 

(กำหนดการ) 3 มิ.ย.59 สภาวิศวกร แถลง “เหตุการณ์เพลิงไหม้ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย” @โกลเด้นทิวลิปฯ กทม.

(โพสต์ : 1 มิถุนายน 2559)

สภาวิศวกร ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดย สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)

จัดแถลง “เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย”

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น.**

กำหนดการแถลงโดย

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

กล่าวเปิดการแถลงข่าว

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทํางานประสานงานภัยพิบัติด้านอัคคีภัย สภาวิศวกร – สรุปเหตุการณ์เพลิงไหม้

นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผตู้รวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) – ชีวิตในหอพักกับที่พักอาศัยจะปลอดภัยอย่างไร

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) – ความเสี่ยงอัคคีภัยจากกระแสไฟฟ้า

ร้อยโทวโรดม สุจริตกุลผู้แทนประจําประเทศไทย สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

(National Fire Protection Association, NFPA)

– มาตรฐาน NFPA กับการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยไทย

 

ป้ายกำกับ: , , ,

9 มี.ค.59! TDRI- สกว.จัดเสวนา “ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน” (มีกำหนดการ)

image

9 มี.ค.59!  TDRI- สกว.จัดเสวนา “ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน” เวลา 9.00 – 12.15 น. ณ ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงแรงสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ)  

กำหนดการ

8.25 – 8.45 น.  ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น.  กล่าวเปิดงาน
โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

9.00 – 9.30 น.  ช่วงที่ 1 รัฐในฐานะผู้อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และขั้นตอนทางราชการ: ใครดีขึ้น – ใครยังเฉย
ผลสำรวจ ความคืบหน้าการปรับปรุงขั้นตอนทางราชการตามรายงาน Ease of doing business ของธนาคารโลก
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัย TDRI

9.30 – 10.00 น. ช่วงที่ 2 รัฐในฐานะผู้กำกับดูแลธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ผลลการศึกษา เรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูและ ธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงานโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษณ์ ผู้อำนวยการวิจัย TDRI

10.00 – 11.30 น. ช่วงที่ 3 เสวนา “ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน”
ดำเนินรายการโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์
ผู้เข้าร่วมเสวนา คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.  คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานหอการค้าไทย
                                             

คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

11.30 – 12.15 น.  ถาม – ตอบ

12.15 น.  สรุปการเสวนาและปิดเสวนา โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย TDRI

 

น่าสน! พรุ่งนี้ mai – กสทช. จัดเสวนา “โลกการเงินใหม่ในยุค 4G” กำหนดการ ตามนี้ ..

image

โลกการเงินยุค 4G!  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Money Channel และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสัมมนา    “โลกการเงินใหม่ในยุค 4G” วันจันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-16.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

9.30 น.   ลงทะเบียน

10.00 น.   กล่าวต้อนรับโดย   นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.05 น.   กล่าวเปิดงานโดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

10.10 น.  ปาฐกถา “เงินจะปลอดภัยได้อย่างไร บน Mobile Payment” โดย  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

10.40 น. สัมมนา “e-Payment โอกาสหรือความท้าทายในธุรกิจการเงิน” โดย    คุณทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                    
คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

13.30 น.  สัมมนา “เปิดหุ้นเด็ด 4 เด้งในยุค 4G” โดย  คุณกวี ชูกิจเกษม  รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณมยุรี โชวิกรานต์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

14.45 น.  สัมมนา “ธุรกิจพันธุ์ใหม่ในยุค 4G”
โดย    คุณเรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง)

Godfather of Thai Tech Startup   
คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

คุณอมฤทธิ์ เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  HUBBA ป๋าดันแห่งวงการ Startup

16.00 น. เสร็จสิ้นสัมมนา