RSS

9 ก.ย.59 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ จับมือมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ลงนามความร่วมมือวิจัยและ พัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน 

07 ก.ย.

โพสต์ : 7 กันยายน 2559 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายการวิจัยและ พัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประทศจำนวน ๑๕ มหาวิทยาลัย 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ โครงการการพัฒนากำลังคนทางด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชันเพื่อรองรับการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ ภายใต้โครงการการศึกษาด้านสะเต็มและกำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน  (STEM Workforce and Education for Competitiveness) ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ และการพัฒนาพลังงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้สอดรับกับนโยบายการ พัฒนาประเทศและรอบรับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

ในโอกาสนี้ สทน.ได้เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ 

ดังนั้น สทน.จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติและเผยแพร่ข่าวสารการแถลงข่าวการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งนี้ 

ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: