RSS

จดหมายเปิดผนึก! ชมรมแพทย์ชนบท ถึง รมว.สาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2558

09 ธ.ค.

image

จดหมายเปิดผนึกชมรมแพทย์ชนบท ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2558

ที่ พชบ. 77/2558                                                           ชมรมแพทย์ชนบท

โรงพยาบาลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

9 ธันวาคม 2558

เรื่อง การไม่เพิกเฉยต่อกรณีการชี้มูลทุจริตผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่ชมรมแพทย์ชนบทได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนของชมรมแพทย์ชนบทตั้งแต่อดีตได้ทำหน้าที่เป็น “Watch-dog” เพื่อป้องปรามและเปิดเผยหลักฐานกรณีที่มีการทุจริต ไม่ว่ากรณีทุจริตยา กรณีทุจริตรถพยาบาล ทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หรือทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสังคม

            ชมรมแพทย์ชนบทรับทราบถึงความตั้งใจในการสร้างกระทรวงสาธารณสุขให้โปร่งใสและปราศจากการคอร์รัปชั่นของท่านรัฐมนตรี ตามที่ได้ประกาศนโยบาย 3 ป 1 ค คือปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย  ไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ชมรมแพทย์ชนบทยังเห็นว่า การประกาศนโยบายสวยหรูโดยละเลยเพิกเฉยกับการจัดการกับการมีมูลทุจริตของผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นสิ่งที่จะบั่นทอนความจริงจังของนโยบายของท่านเอง

            ชมรมแพทย์ชนบทขอเตือนความจำของท่านรัฐมนตรีว่า ยังมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 กรณีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ซึ่งท่านรัฐมนตรีที่ได้รับตำแหน่งมากว่า 3 เดือนแล้ว ยังเพิกเฉยโดยไม่มีการสั่งการหรือมอบนโยบายใดๆ กล่าวคือ

1.        กรณีของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อกรณีที่เบิกเงินค่ารถประจำตำแหน่งซ้ำซ้อน ทำให้รัฐเสียหาย โดยได้มีการตั้งคณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว และผลการสืบสวนก็มีความชัดเจนว่า มีมูลการทุจริตผิดวินัยร้ายแรง ตามข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้ บัดนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี คือต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ตั้งแต่ก่อนที่ปลัดจะเกษียรอายุราชการ แต่ปล่อยเลยเรื่องดังกล่าว ผ่านมากว่าสามเดือนแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

2.  กรณีของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย ในขณะนั้น ก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องการเบิกเงินค่ารถประจำตำแหน่งซ้ำซ้อนเช่นเดียวกับอดีตปลัดณรงค์ สหเมธาพัฒน์ แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวน สอบสวนแต่อย่างใด ทั้งที่ระยะเวลาได้ผ่านมาหลายเดือนแล้วเช่นกัน

3.  กรณีของ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ พยาธิแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่มีการเบิกเงินค่าเวรตัดและอ่านชิ้นเนื้อทุกวัน ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่เวรจริงทุกวัน ซึ่งได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนและสอบวินัยแล้ว กรรมการได้ชี้มูลความผิดพร้อมทั้งเสนอให้มีการลงโทษทางวินัยแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการดำเนินการต่อไปเช่นกัน

 

ทั้ง 3 กรณีเป็นการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือส่อเค้าการทุจริตต่อหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ที่ควรมีการดำเนินการลงโทษหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง อันจะส่งผลดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอง ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอให้ท่านมีนโยบายหรือสั่งการเพื่อให้มีการดำเนินการตามวินัยและกฏหมายต่อไป ขออย่าดองเรื่องหรือเพิกเฉยต่อกรณีทั้ง 3 กรณีดังกล่าว มิเช่นนั้นการรณรงค์ประกาศนโยบายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเพียงวาทกรรมที่เพียงแค่ดูดีแต่ไม่มีผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

           
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                            ด้วยความเคารพอย่างสูง

             นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
                         ประธานชมรมแพทย์ชนบท

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: