RSS

เสวนา น่าสน! 19-20มี.ค.58 แพทย์ พยาบาล จุดเสวนา“ดวงตาในยุคเทคโนโลยี (มีกำหนดการ)

19 มี.ค.

“ดวงตาในยุคเทคโนโลยี  (Eye in High Technology Era)”

พฤ.19-ศ.20มีค.58 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต
โดย ศูนย์ตาธรรมศาสตร์
แพทย์ พยาบาล ผู้เข้าอบรมประมาณ 250 คน

พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2558
9-9.30น. – พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ : พณฯนพ.ดร.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

9.30-10น. – Morning Break

10-10.30น.- Technology and the Eye : Pro and Con ผศ.ดร.จีราภรณ์  กรรมบุตร Moderator
* ฝ่ายสนับสนุน : อ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล
* ฝ่ายคัดค้าน : รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

10.30-11.30น. – เทคโนโลยี 2015 ในการรักษาต้อกระจก
* Laser Cataract Surgery ฝันที่เป็นจริง : ผศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต (30 นาที)
* เลนส์แก้วตาเทียมในอุดมคติ : รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ (30 นาที)

11.30-12น. ไขข้อสงสัย”นวดตารักษาสารพัดโรคตา” : รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

12-13น. TRB Chemedica Lunch Symposium “The Big Role of Lid Hygiene in Eye Patient” : อ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

13-14.30น. – เทคโนโลยี 2015 กับศัลยกรรมตกแต่งดวงตา : อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงวัฒนา Moderator

* ตาสวยด้วยแพทย์ : อ.พญ.กาญจณา ลีลาภัทรานุรักษ์ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) (30 นาที)

* ใครๆก็อยากรู้..ยากินวิเศษบำรุงดวงตา?? : ผศ.พญ.พรระวี เพียรผดุงรัตน์ (30 นาที)

* ฉีดฟิลเลอร์ตาบอดได้อย่างไร : อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงวัฒนา (30 นาที)

14.30-15น. AFTA Afternoon Break Symposium : Practical Point for DR.Screening for Ophthalmic Nurse ผศ.นพ.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

15-16.30น. – ยาใหม่ๆเลือกใช้อย่างไรดี

* น้ำตาเทียม 50 ยี่ห้อ??? : อ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล (30 นาที)

* AntiVEGF ยาวิเศษสำหรับโรคจอตา ผศ.นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก (30 นาที)

* ยาต้อหิน ยุคหน้าไม่ต้องผ่าต้อหินแล้ว : อ.พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม (30 นาที)

ศุกร์ 20 มีนาคม 2558

8.30-9.30น. – ไขข้อสงสัยข่าวลือเรื่องตาในโซเชี่ยลเน็ตเวิลค์ : รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ Moderator

* แสงสีฟ้าจากจอมือถือทำให้ตาบอด : อ.ธนาธร ทะนานทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (30 นาที)

* เด็กเล่น Smart Phone ทำให้สายตาสั้น??? : อ.นพ.วรากร เทียมทัต รพ.เลิดสิน (30 นาที)

9.30-10น. – ปัญหากฎหมายกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพยาบาล : อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รพ.รามาธิบดี

10-10.30น. – กฏหมายกับการทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา : ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ

10.30-11น. Novartis Morning Break Symposium : เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคจอตา : ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

11-12น. – การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข : Moderator พว.ฐิติรัตน์  แสงรัศมีเพ็ญ : ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผอ. สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12-13น. – Alcon Lunch Symposium  Topic: IOLs selection for cataract patients : อ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

12:00 -12:15 Material and design of IOLs.

12.15 – 12.30 Why should we correct astigmatism in cataract patients?

12.30 -12.40 Q&A

12.40 – 13.00 Astigmatism Simulation Station Alcon Staffs

13.00-14.20น. – งานวิจัยสู่นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง : พว.ปริศนา  ปทุมอนันต์ Moderator

* iPad Color Vision Test : รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ (20 นาที)

* Sak Chart ดีกว่า Snellen Chart อย่างไร : รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ (20 นาที)

* นวัตกรรมจากหอผู้ป่วยใน : พว.กษมา เสวราภี (20 นาที)
* นวัตกรรมจากรพ.เด็ก : พว.ณัฐสุดา เสมทรัพย์ (20 นาที)
14.00-14.30น. – Modernized Operative Room พว.นวชล จงเปรมกิจไพศาล
14.30-16.00น. – Smart Phone สู่การเป็นพยาบาลตาล้ำยุค : พว.อารมณ์ทอง ทองโต Moderator
* การใช้ Smart Phone ถ่ายภาพตา : ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (30 นาที)
* Applications ที่ใช้ได้จริงและ Technology เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยตา : อ.นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ จุฬาลงกรณ์ (1 ชั่วโมง)
16.00น.ปิดการประชุม

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: