RSS

จม.เปิดผนึก! 11ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จี้ใช้กฏอัยการศึก สั่งก.พลังงาน กาง 20สัญญาสัมปทานโชว์สังคม หวังทำรอบคอบก่อนเดินหน้า หรือ ยุติ รอบ 21

15 ก.พ.

จดหมายเปิดผนึก
จาก 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่เคยถูกควบคุมตัวในค่ายเสนาณรงค์ ถึงหัวหน้า คสช.
                                                                         

image

                     
หน้าค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา
                                                                       15 กุมภาพันธ์ 2557
 
เรื่อง ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก ให้เปิดเผยสัญญาสัมปทานทั้ง 20 รอบที่ผ่านมา เพื่อการศึกษาที่รัดกุมและโปร่งใสก่อนตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติสัมปทานครั้งที่ 21
 
เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
           
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีจุดยืนที่ยืนยันจะให้มีการเดินหน้าการให้สัมปทานครั้งที่ 21 ทั้งๆที่มีเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง ทั้งจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มคลังสมอง วปอ.นักวิชาการ ปัญญาชน ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน และประชาชนอีกหลากหลายกลุ่มอาชีพ
ในฐานะที่กลุ่ม 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ที่เคยถูกควบคุมตัวที่ค่ายเสนาณรงค์นาน 5 วัน เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2557 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับนายทหารระดับสูงหลายท่าน ซึ่งต่างก็มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า หัวหน้าคณะ คสช.นั้นมีจุดยืนเพื่อชาติเพื่อประชาชน ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้น อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มเทรคโนเครตทุนพลังงานที่ให้ข้อมูลอันไม่ครบถ้วนหรือเจตนาบิดเบือนเพื่อใช้รัฐบาลเป็นเครื่องมือ จนทำให้รัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าสัมปทาน โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านที่เห็นว่าระบบการแบ่งปันผลผลิตจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากกว่า และไม่เป็นการสูญเสียอธิปไตยบนดินแดนไทยให้กับบริษัทผู้ได้รับสัมปทานเช่นอดีตที่ผ่านมา

11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ที่เคยถูกควบคุมตัวในค่ายเสนาณรงค์ จึงขอเรียกร้องต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเสนอทางออกดังนี้

1.  ขอให้หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจในกฎอัยการศึก สั่งให้กระทรวงพลังงาน นำสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมทั้ง 20 รอบที่ผ่านมา เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. ขอให้หัวหน้า คสช. ตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายเพื่อศึกษาสัญญาสัมปทานทั้งหมดในอดีต เปรียบเทียบกับหากใช้วิธีการแบ่งปันผลผลิต เมื่อผลการศึกษาชัดเจนแล้ว จึงค่อยตัดสินใจเดินหน้าสัมปทาน หรือยกเลิกแล้วหันมาใช้ระบบการแบ่งผันผลผลิต

ทาง 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานเชื่อว่า วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้การตัดสินในด้านอธิปไตยด้านพลังงานของชาติครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่มีข้อเท็จจริงที่สาธารณชนยอมรับ ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจเด็ดขาดที่เป็นที่คลางแคลงใจของประชาชน
                                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
(นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ)
และคณะ 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่เคยถูกควบคุมตัวที่ตัวที่ค่ายเสนาณรงค์

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: