RSS

แถลงการณ์! ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน “ขอให้รัฐบาลเคารพ ปชช. -มติ สปช. ด้วยการ”ยกเลิก”การเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ดังนี้

14 ม.ค.

image

14 มกราคม 2558

แถลงการณ์  ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน เรื่อง ขอให้รัฐบาลเคารพเสียงประชาชนและมติ สปช. ด้วยการยกเลิกการเปิดสัมปทานรอบที่ 21

แถลงโดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ แกนนำขาหุ้นปฏิรูปพลังงานภาคใต้
“เป็นข่าวที่น่ายินดีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติเสียงข้างมาก 130 : 79 เสียง  ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 และเสนอให้ใช้การจัดสรรผลประโยชน์ด้วยระบบแบ่งปันผลผลิตแทน เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานมีความยินดีอย่างยิ่งกับมติที่เหนือความคาดหมายดังกล่าว เสียงเรียกร้องจากภาคประชาชน นักวิชาการและขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่ได้เคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมานั้น มีส่วนต่อการสร้างความเข้าใจต่อสังคมโดยรวม และความตื่นตัวของประชาชนนี่เองที่เป็นส่วนสำคัญในการที่มีมติท่วมท้นในการเลือกวิธีการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมด้วยการแบ่งปันผลผลิตแทนการให้สัมปทาน

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงในการขับเคลื่อนให้การแบ่งปันผลผลิตเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยให้จงได้ จึงตกไปอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาล และขาหุ้นปฏิรูปพลังงานหวังว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะเคารพเสียงของประชาชนและเคารพมติของ สปช.ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความหวัง แต่ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานภาคใต้ก็ได้วิเคราะห์และมีความเห็นที่ตรงกันว่า “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่า รัฐบาลจะกล้าตัดสินใจยกเลิกการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 และเลือกใช้วิธีการแบ่งปันผลผลิตแทนตามมติที่ สปช.ได้มีมติอย่างท่วมท้น แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ขอให้ สปช.ให้ความเห็นกับประเด็นนี้เองก็ตาม

ทั้งนี้เพราะไม่คิดว่ารัฐบาลจะสามารถสลัดอิทธิพลของกลุ่มทุนพลังงานทั้งในประเทศและทุนข้ามชาติที่เกาะแน่นและฝังลึกในระบบราชการและระบบโครงสร้างอำนาจของรัฐไทยไปได้”  
เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ประกาศให้ภาคเอกชนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่สนใจในการขอสัมปทานรอบที่ 21 ยื่นขอสิทธิภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  

ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนเดียวกับประชาชนและ สปช. ด้วยยกเลิกการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ของกระทรวงพลังงานในทันที เพราะเป็นการเปิดการยื่นขอสิทธิสัมปทานที่ขัดต่อมติมหาชน ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน

จึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศและเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่กระจายอยู่ทุกจังหวัด ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปพลังงานอย่างถึงราก ต้องการปลดปล่อยประเทศไทยจากการเป็นเมืองขึ้นของทุนพลังงาน ต้องการการเปลี่ยนให้พลังงานมีราคาที่เหมาะสมเพื่อคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อการทำกำไรของบริษัทนายทุน ต้องร่วมกันแสดงออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รัฐบาลยกเลิกการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ให้จงได้
อย่าเพิ่งดีใจรอแต่ความหวัง เพราะทุนพลังงานอันทรงอิทธิพลจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์อันมหาศาลอย่างแน่นอน

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: