RSS

ป.ป.ช.เดือด! จ่อแจ้งนายกฯ หลังถูกมหาดไทย จ้องฟันวินัย พยาน 20คน ที่ให้ข้อมูลป.ป.ช. คดีทุจริตสอบหลักสูตรนายอำเภอ หวั่นกระทบแผนปราบคอร์รัปชั่น

29 ธ.ค.

image

29 ธันวาคม 2557

วันนี้ นายวิชัย  วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กัน ผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตการสอบคัดเลือกช้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๒๐ คน ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัยแก่บุคคลดังกล่าว

แต่บุคคลดังกล่าวอาจถูกกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยว่า กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือหารือมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า หากกรมการปกครองดำเนินการทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กันไว้เป็นพยานแล้ว ย่อมจะทำให้มาตรการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

และแสดงให้เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้อนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว   

ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวกันว่า ยังมีการดำเนินมาตรการอื่นกับผู้เข้าสอบทั้ง ๒๐ คน เช่น ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๒๐ คน ซึ่งเป็นผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอได้ และได้รับการศึกษาอบรม จนจบหลักสูตรแล้ว ถูกประกาศยกเลิกผลการคัดเลือก คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่สืบเนื่องจากการที่ผู้เข้าสอบทั้ง ๒๐ คน เป็นผู้ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต ผู้เข้าสอบทั้ง ๒๐ คน จึงควรได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกัน

ส่วนที่มีเอกสารเผยแพร่อ้างว่า การยกเลิกผลการสอบคัดเลือกนี้ได้ถูกนำเข้าพิจารณาใน ที่ประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเห็นควรให้ยกเลิกผลการสอบคัดเลือกโดยอาศัย คำชี้แจงของนายธนารัฐ สายเทพ ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และยืนยันว่าผู้เข้าสอบทั้ง ๒๐ คน ทุจริตตามสำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น

นายวิชัย  วิวิตเสวี กล่าวว่า โดยความเป็นจริงแล้ว ในสำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบทั้ง ๒๐ คน ทุจริต หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแต่อย่างใด อีกทั้งจากการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ช. นายธนารัฐ สายเทพ มิได้เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. แต่อย่างใด  

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองข้าราชการที่ให้เบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใคร่ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันนี้  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้พบและหารือข้อราชการกับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วย

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: