RSS

“หมอลี่”กสทช. ขานรับ สปช. หนุนค่ายมือถือ คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที แทนปัดเศษ/ ช่วยประหยัดได้ 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

26 ธ.ค.

wpid-Screenshot_2014-04-04-17-33-25.png

26 ธันวาคม 2557

ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงขอให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม คิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมทั้งผลักดันให้เรื่องนี้ เป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้ โดยระบุถึงเหตุผลว่า เนื่องจากทุกวันนี้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้วิธีการปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยคาดว่าหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่าบริการในเรื่องนี้ จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

แม้ปัจจุบัน กสทช. ยังไม่มีหลักเกณฑ์การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องคิดค่าบริการตามระยะเวลาก็ตาม แต่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ก็ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและค้ากำไรเกินควร ซึ่ง กสทช. มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังอ้างถึงมาตรา 27 (9) และ (13) ซึ่งมาตราดังกล่าวระบุให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือ “หมอลี่” กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคาร 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพิ่งมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ ที่สำนักงาน กสทช. ยกร่างขึ้น โดยกระบวนการถัดไป จะเป็นการนำร่างประกาศดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อย่างไรก็ตาม ในร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเอาไว้ด้วย ซึ่งหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีคุณค่าอย่างมากที่สำนักงาน กสทช. ต้องรับฟัง และนำไปปรับปรุงประกาศให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

“ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการก็มักกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ” นายประวิทย์กล่าว

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: