RSS

จัดหนัก..แถลงการณ์! สภาทนายความ เรื่อง “การดำเนินคดี กับการกระทำผิดกฎหมายไทยฯ ” กรณี ส่งชิ้นส่วนมนุษย์

19 พ.ย.

image

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การดำเนินคดีกับการกระทำผิดกฎหมายไทยของคนต่างชาติ ………………………………………….  

จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ดำเนินการส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ Door to Door ว่ามีชาวต่างชาติ 2 คน จะส่งชิ้นส่วนมนุษย์ออกไปต่อประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติ 2 คนนี้ก็รับว่าเป็นผู้ส่งสินค้าออกโดยผ่านระบบการขนส่งดังกล่าวจริง
แต่เมื่อมีการตรวจพบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จากการที่บริษัทรับขนส่งได้ตรวจพบจากกล้องเอกซเรย์สินค้าแล้วกลับให้การแก้ว่าเป็นการส่งไปแกล้งเพื่อนและชิ้นส่วนมนุษย์นี้ได้มาจากการซื้อจากตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็เชื่อและได้ปล่อยตัวชาวต่างชาติ 2 คนนั้นไปโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ได้มีการกระทำความผิดและไม่มีข้อหาที่จะจับกุม  จนในที่สุดชาวต่างชาติ 2 คนนั้น ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปในรุ่งเช้าของวันถัดมาคือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางด่านจังหวัดสระแก้วเข้าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา

สภาทนายความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอาจจะมีข้อที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำความผิด  จึงขอแถลงการณ์มาเพื่อเป็นประโยชน์แห่งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ ดังนี้
1. การที่จะส่งสินค้าไม่ว่าประเภทใดก็ตามออกจากประเทศไทยจะต้องมีการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและจะต้องมีการสำแดงรายการสินค้า น้ำหนัก ราคาเพื่อขนส่ง รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรอย่างเคร่งครัด
2. การสำแดงหรือการแจ้งต่อผู้รับขนส่งสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากส่วนราชการไทย รวมทั้งกรมศุลกากรถือได้ว่าเมื่อผู้ขนส่งได้ลงนามรับรองการส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งตามข้อกำหนดเงื่อนไขและอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งต่อกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับการขนส่งรวมทั้งกฎหมายของประเทศปลายทางผู้รับ
3. กรณีตามข้อเท็จจริงไม่ได้มีการแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้ตรวจสอบ Shipment Way Bill ของบริษัทผู้ส่งในกรณีผู้รับส่ง เพราะถ้าหากตรวจสอบแล้วในคอลัมน์สุดท้ายจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งหรือชื่อของผู้ส่งกำกับอยู่ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันที่เจ้าตัวเองก็มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าเป็นผู้จัดส่ง
 ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้สำเร็จลงหรืออย่างน้อยก็ได้มีการพยายามกระทำความผิดโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะชาวต่างชาติ 2 คนได้กระทำการโดยตรง หรือสมคบกันที่จะส่งชิ้นส่วนมนุษย์ออกไปนอกประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม หรือต้องจำกัดตามพระราชบัญญัติศุลกากร และไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างน้อยในกรณีที่สำแดงสินค้าที่ส่งออก หากเป็นไปตามข่าวว่าเป็นของเด็กเล่นก็ผิดจากข้อเท็จจริง เป็นการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรอย่างชัดเจน จึงเห็นได้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 เท่าของราคาของ หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออย่างน้อยก็ผิดตามมาตรา 99 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีสำแดงเท็จที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง กรณีดังกล่าวนี้ยังไม่รวมถึงการกระทำที่ตรวจพบในภายหลังจากที่เป็นข่าวว่าบุคคลทั้งสองอาจจะเป็นผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ เนื่องจากมีพยานเห็นบุคคลทั้งสองเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์นิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชก่อนเกิดเหตุ เรื่องนี้เป็นกรณีที่สภาทนายความเห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะให้เกียรติผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาแสดงตนด้วยดีก็ตาม แต่เมื่อมีการกระทำความผิดตามหลักการของกฎหมายไทยแล้ว ต้องไม่รีรอที่จะปรับบทการใช้กฎหมายของประเทศไทยซึ่งถือปฏิบัติต่อคนทุกสัญชาติในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน

จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 สภาทนายความ  

19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: