RSS

สั่งให้แจง! พรุ่งนี้ ศาลปกครอง สั่งกสท.-ช่อง 3 ใฟ้ถ้อยคำ หลัง ช่อง3 ยื่นเพิ่มเติม เจรจาทำไม่จบใน 11ต.ค.นี้ ขอทุเลาต่อ จนกว่ามีคำพิพากษา

07 ต.ค.

image

7 ตุลาคม 2557

วันพรุ่งนี้ เวลา 13:00น.  ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ กสท.- ช่อง 3 ให้ถ้อยคำต่อศาล หลังจากเมื่อวานนี้ ช่อง 3 ยื่นคำขอเพิ่มเติมระบุว่า การเจรจาเพื่อหาข้อยุติยังไม่สามารถทำได้สำเร็จภายในเวลากำหนด ตามคำสั่งศาลปกครอง

ช่อง 3 จึงขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองพิพาทต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ศาลจึงสั่งคู่กรณีให้ถ้อยคำ ชั้น 2 ห้องไต่สวน 1

พร้อมขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี เตรียมข้อมูลชี้แจงต่อศาลในวันไต่สวน ดังนี้
 

1. วัตถุประสงค์ในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เมื่อ 23 กรฏาคม 2555

2. ตามที่ผู้ถูกฟ้องที่ 3 มีมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการฟรีทีวี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิตอลแล้ว 30 วัน มีผลทำให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทใด

3. ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีมติในการประชุมเมื่อ 8 กันยายน 2557 และมีคำสั่งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 มิให้ผู้รับใบอนุญาต ให้บริการในโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช่คลื่นความถี่ มิให้นำสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีมติให้สิ้นสุด การทำหน้าที่เป็ฯผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 2555 ออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ ของผู้รับอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว เป็นการมีมติ และมีคำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใด

4. ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งทุเลา การบังคับตามคำสั่งทางปกครองพิพาท เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือ แก่การบริการสาธารณะอย่างไร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: