RSS

Monthly Archives: ตุลาคม 2014

กทม.ขู่เข้ม! เอาผิด รถยนต์จอดทับเลนจักรยาน 5 เส้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หลังพบร้องเรียน / ประสาน ย้ายจุดจอดรถทัวร์ท่องเที่ยว ไปอยู่ที่อื่น

image

            
       ( ภาพประกอบ : ผู้จัดการออนไลน์)

31 ตุลาคม 2557

กทม.ลงพื้นที่ตรวจปัญหาเส้นทางจักรยานเดิม สั่งปรับปรุงให้เห็นชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมประสาน บช.น. บังคับใช้กฎหมายจริงจัง 5 เส้นทาง

วันนี้ (31 ต.ค.57) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน ถนนตะนาว กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสิ้นสุดบริเวณหน้ากองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์

โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้แทนจากชมรมผู้ใช้จักรยาน ร่วมสำรวจรองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ว่า ปัจจุบันกทม.อยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางจักรยานเดิม เป็นรูปแบบทางจักรยานเฉพาะ ระยะที่ 1 รวมระยะทาง8.5 กิโลเมตรบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้จักรยาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่เป็นจุดอ่อนและมีการร้องเรียนซึ่งเป็นถนนแคบและจำเป็นต้องใช้เส้นทางควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน โดยกทม.ได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งร่วมกับสำนักการโยธาปรับปรุงถนนให้เรียบ และต้องมีความกว้างของเส้นทางสมดุลย์กับระยะห่างที่เหมาะสมของการขี่จักรยาน คือ 1.2-1.5 เมตร  ขีดสีตีเส้นให้เห็นชัดเจน รวมถึงแสดงป้ายเครื่องหมายและสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานให้ชัดเจน
พร้อมทั้งออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น มีไฟฟ้าส่องสว่าง และหลีกเลี่ยงไม่ให้ทับเส้นทางขนส่งอื่นๆ ในส่วนของสำนักการระบายน้ำจะทำการเปลี่ยนฝาท่อเป็นแนวขวางไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการขี่จักรยาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยเส้นทางจักรยานเต็มรูปแบบ
รวมถึงพัฒนาการใช้จักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการเดินทาง นันทนาการ และการออกกำลังกาย โดยจะให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่คนกรุงเทพฯ ในปี2558

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนั้นปัจจุบันมีเส้นทางจักรยาน 5 เส้นทางได้รับการรับรองตามกฎหมายภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้แก่ ทางจักรยานถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ และถนนพระสุเมรุ ซึ่งหากรถประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้เส้นทางจักรยาน หรือจอดรถทับเส้นทางจักรยานดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งกทม.จะประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เส้นทางจักรยานใช้ได้จริงและมีความปลอดภัย

ในส่วนของปัญหารถบัสนักท่องเที่ยวที่จอดหมุนเวียนโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงมีจำนวนกว่า 800-1,000 คันต่อวัน และบางคันจอดทับเส้นทางจักรยานนั้น กทม.อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทขนส่ง และกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอใช้ที่จอดรถบริเวณสายใต้เก่าเป็นจุดจอดรถบัสนักท่องเที่ยวต่อไปปัจจุบัน

กทม.มีเส้นทางจักรยานที่ดำเนินการแล้ว 31 เส้นทาง รวมระยะทาง 132 กิโลเมตร และจะดำเนินการต่อไปอีก 39 เส้นทาง ระยะทาง 108กิโลเมตร โดยขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิม ให้เป็นรูปแบบทางจักรยานเฉพาะ ระยะที่ 1 ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนตะนาว ถนนกัลยาณไมตรี ถนนมหาไชย ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช และถนนราชดำเนิน

 

จุดยืน! กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ยันต้าน พรบ.ยา แนะควรร่างใหม่ ก่อนส่ง ครม.พิจารณา / วีคหน้ารุดถก รมว.สธ.-สปช.

โพสต์ : 31 ตุลาคม 2557

กลุ่มเภสัชกรภาคใต้

เรื่อง พรบ.ยาฉบับที่ปรับปรุงแล้วควรร่างใหม่ให้เรียบร้อยก่อนส่ง ครม.เพื่อพิจารณา

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เภสัชกรสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ ตัวแทนกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ เปิดเผยว่า
ตามที่ได้ประชุมหารือของกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้ (30 ตุลาคม)  เพื่อติดตามความคืบหน้าของร่าง พรบ.ยา ขณะนี้  ทาง อย.ได้หารือร่วมกับสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ภาคประชาชน สภาวิชาชีพต่างๆ ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ดูแลคุ้มครองสุขภาพระดับภูมิภาค และได้ร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากทุกกลุ่มทุกวิชาชีพมาอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นร่างที่มีจุดยืนในการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ในวันนี้ กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ เห็นว่า  “ ร่าง พรบ.ยาฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขจากสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มแล้ว แต่ในขั้นตอนจากนี้ไป ทาง อย.ควรนำข้อสรุปจากการหารือดังกล่าวมาจัดทำเป็นร่างพรบ.ยาฉบับแก้ไขปรับปรุง  แล้วนำส่งร่างพรบ.ยาฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้เข้าสู่สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอพิจารณาในที่ประชุม ครม.

แต่กลับปรากฏว่า ทาง อย.จะนำเสนอร่างพรบ.ยาฉบับเดิมแนบข้อสรุปการแก้ไขที่ได้พิจารณาร่วมกันระหว่างอย.และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้มีความยากในการทำความเข้าใจและขาดน้ำหนักเมื่อเข้าสู่การประชุม ครม.  ทางกลุ่มเภสัชกรภาคใต้จึงได้ออก “แถลงการณ์กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ฉบับที่ 3” เรื่องยืนยันการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุขส่งร่างพระราชบัญญัติยาที่มีการปรับแก้และเห็นชอบแล้วของสหวิชาชีพ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติยาฉบับที่มีการแก้ไขโดยสหวิชาชีพแล้วและนำเข้าสู่กระบวนการในการออกกฏหมายต่อไป ไม่ใช่นำร่างฉบับกฤษฎีกาแล้วแนบด้วยข้อสรุปจากวิชาชีพและองค์กรต่างๆนำส่ง ครม.”

ทั้งนี้ทางกลุ่มเภสัชกรภาคมใต้จะหาโอกาสสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและตัวแทนของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในสายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขต่อไปในสัปดาห์หน้า

 

 

หนี..โคมลอย! การบินไทย แจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน 5-7พ.ย.57 เลี่ยงโคมลอย ช่วงลอยกระทง ดังนี้..

image

30 ตุลาคม 2557

การบินไทยแจ้ง ยกเลิกเที่ยวบิน- ปรับตารางบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง-โคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบิน 

เรืออากาศเอกปรารถนา  พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี   หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว             การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้  

1.      ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ได้แก่

1.1   ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.2   ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

1.3   ทีจี 122 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.4   ทีจี 117 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 

2.  ปรับเปลี่ยนเวลาบินในวันที่ 5 – 7พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

2.1 ทีจี 116 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.25 น.  ถึงเชียงใหม่เวลา18.35 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. 

2.2 ทีจี 136 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.  ถึงเชียงราย เวลา19.50  น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.55 น. ถึงเชียงราย เวลา 17.15น.  โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบินWE136 

2.3 ทีจี 137 เดิมออกจากเชียงราย เวลา 20.05 น.  ถึงกรุงเทพฯ เวลา21.25 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากเชียงรายเวลา 17.50น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.10 น.โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์  เที่ยวบิน WE137  

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางบินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2356-1111 หรือเว็บไซต์www.thaiairways.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง             

 

เปิดสวน 29แห่ง! ให้ปชช. ลอยกระทง 2557 กทม.จัดงาน 6พ.ย. /ห้ามจุดประทัด-ห้ามขายของในสวนฯ (ดูรายชื่อสวน..ดังนี้)

image

         
              (ภาพ : มติชนออนไลน์)

โพสต์ : 30 ตุลาคม 2557

กทม. เปิด 29 สวนสาธารณะ ให้ประชาชน ลอยกระทง 2557 รณรงค์ใช้วัสดุกระทงจากธรรมชาติ ห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง  และห้ามขายกระทง สินค้า อาหาร และอื่นๆ ตลอดจนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงในปี 2557 นี้ กทม. กำหนดจัดงานในวันที่ 6 พ.ย. 57 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

นอกจากนี้ ยังเปิดสวนสาธารณะเพิ่มเป็น 29 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนลอยกระทงได้  ตั้งแต่เวลา 15.00–24.00 น. ได้แก่ 

1. สวนลุมพินี 
2.สวนจตุจักร 
3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
4.สวนพระนคร 
5. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

6. สวนสราญรมย์ 
7.สวนรมณีนาถ 
8. สวนสันติชัยปราการ 
9. สวนนาคราภิรมย์ 
10. สวนธนบุรีรมย์ 

11. สวนเสรีไทย (บึงกุ่ม) 
12. สวนนวมินทร์ภิรมย์ 
13. สวนหนองจอก 
14. อุทยานเบญจสิริ 
15. สวนน้ำบึงกระเทียม 

16. สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) 
17. สวนสันติภาพ
18. สวนกีฬารามอินทรา 
19. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
20. สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร 

21. สวนวนธรรม
22. สวนทวีวนารมย์ 
23. สวนเบญจกิติ
24. สวนหลวงพระราม 8 25. สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 

26. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ
27. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) 
28. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) และ 
29. สวนวารีภิรมย์ (บึงสะแกงามสามเดือน)

กทม. ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย ห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อีกทั้งห้ามขายกระทง สินค้า อาหาร และอื่นๆ ตลอดจนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด

พร้อม กำชับให้มีการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าน้ำที่สร้างขึ้นชั่วคราวภายในสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลอยกระทง ให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนัก

 

7 พ.ย.57 “ศศิน เฉลิมลาภ” นำเสวนา “ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์ ” เปิดข้อบกพร่อง +สรุปประเด็นต่างๆ (กำหนดการ)

image

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ

ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

09.00 – 09.30 น. ที่มาของการจัดเวทีเสวนาวิชาการ โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

09.30 – 10.00 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง*

10.00 – 10.15 น. สรุปประเด็นด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

10.15 – 10.45 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านบริหารจัดการน้ำ โดย รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ อ.สมฤทัย ทะสดวก

10.45 – 11.00 น. สรุปประเด็นด้านบริหารจัดการน้ำ โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

11.00 – 11.30 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ*

11.30 – 11.45 น. สรุปประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

11.45 – 12.10 น. สรุปเนื้อหาและปิดการเสวนา

12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ * อยู่ในระหว่างการประสานวิทยากร

 

ป้ายกำกับ: , ,

ป.ป.ช. แจงข้อมูล! กรณีศาลปกครองกลาง พิพากษา เพิกถอนคำสั่งกทม. ที่ลงโทษปลด  คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน  คดีรถ-เรือดับเพลิง

image

30 ตุลาคม 2557

ป.ป.ช. ชี้แจงข้อมูลกรณีศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลด  คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน  

ในวันนี้ (30 ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา 12.00 น. นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  กรณี    ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ลงโทษปลดคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ออกจากราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร     

โดยศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า การกระทำของคุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน เป็นเพียงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมิใช่เป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอำนาจไต่สวน นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วย และจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป  

นายสรรเสริญ  พลเจียก ชี้แจงอีกว่า การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เดินตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่ามีความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

โดยอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องนี้ ได้รับการยืนยันโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กล่าวคือ ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ อม. ๕/๒๕๕๒ ระหว่าง ร้อยตำรวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ กับพวกรวม ๑๓๔ คน ผู้ร้อง นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าคนชี้มูลความผิดทางวินัยแก่นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกคำขอ โดยวินิจฉัยว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อกล่าวหาจากสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังไม่พอฟังว่ามีมูลความผิดทางอาญา คงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เบากว่า

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจที่จะรับฟังข้อเท็จจริงตามมูลฐานดังกล่าวมาพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการได้

 

เปิดตัว..ทางการ! 26 ต.ค.57 หลายกลุ่มจับมือ ตั้ง”สถาบันปฏิรูปประเทศไทย” ประกาศ Road Map + ชงข้อเสนอ สปช. (กำหนดการ)

โพสต์ : 24 ตุลาคม2557

กำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฎิรูปประเทศ (สปท.)
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  ห้อง1-801 ม.รังสิต (เมืองเอก)

********************
13.00-13.30 น. แถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทย
– ความเป็นมา
– วิสัยทัศน์
– ภารกิจ
– Road Map
– ข้อเสนอปปฏิรูปต่อ สปช.
นำแถลงโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานสถาบันฯ และ  สุริยะใส กตะศิลา ผอ.สถาบันฯ

13.30 – 16.30 น.   เสวนาเรื่อง “ทิศทางปฏิรูป…. ทิศทางรัฐธรรมนูญ”

โดย นักวิชาการ สปช. NGO เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ
สปท. 02-9972222 ต่อ 5310