RSS

แถลงการณ์! คณะ 11ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ต่อกรณีทีขาหุ้นสุราษฎร์ธานีถูกควบคุมตัวไปค่ายวิภาวดีรังสิต

03 ก.ย.

แถลงการณ์คณะ 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน

ต่อกรณีทีขาหุ้นสุราษฎร์ธานีถูกควบคุมตัวไปค่ายวิภาวดีรังสิต

สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายทหารได้เข้าควบคุมตัวเครือข่ายขาหุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 8 คน ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.โอภาส ตันติฐากูร อดีตนักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันนี้ (2 กันยายน 2557) นับเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศการมีรัฐบาลใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทย

แม้ว่าประสบการณ์ของคณะ 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่ถูกควบคุมตัวในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2557 ที่ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจะได้รับการดูแลทั้งที่พัก อาหาร และมีการให้เกียรติเป็นอย่างดี แต่สิทธิและเสรีภาพที่ถูกนำไปกักขังนั้นเป็นสิ่งที่ทดแทนกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ มีแต่เพียง คสช.เท่านั้น การใช้อำนาจรัฐประหารฉบับเต็มภายใต้ข้อสรุปจากการเจรจาที่ว่า “ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่” จึงเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้ แต่การจับกุม 8 ขาหุ้นสุราษฎร์ธานีในวันนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีรัฐบาลใหม่แล้วและต้องการบรรยากาศการปฏิรูปจากทุกภาคส่วนแล้ว การจับกุมจึงเป็นการคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและบรรยากาศการปฏิรูปที่ต้องการการเปิดกว้างและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน เป็นการรวมตัวอย่างหลวมๆของผู้คนที่มีความสนใจด้านการปฏิรูปพลังงาน และมีความเห็นร่วมที่จะขอมีส่วนร่วมในการปฏิรูปพลังงาน เพราะนิยามการปฏิรูปพลังงานนั้นมีการสร้างวาทกรรมมากมายจนอาจบิดเบือนไปจากเจตจำนงของประชาชนได้ ประชาชนต้องการพลังงานสะอาดยั่งยืนและปราศจากมลพิษไม่ใช่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประชาชนต้องการให้ราคาน้ำมันและก๊าซมีความเป็นธรรมด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมไม่ใช่ให้เอกชนร่ำรวยบนความทุกข์ยากของประชาชน ประชาชนต้องการให้มีการยกเลิกการให้สัมปทานมาใช้ระบบการแบ่งปันผลผลิตเฉกเช่นเดียวกับนานาประเทศในโลก ประชาชนต้องการให้มีการโซนนิ่งแยกพื้นที่ผลิตพลังงานและพื้นที่ผลิตอาหารให้แยกออกจากันไม่ให้มีมลพิษมาปนเปื้อนแหล่งผลิตอาหารของชาติ ขอเสนอเหล่านี้เป็นเจตจำนงอันบริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ และกิจกรรมการเดินวันโยชน์สู่กรุงเทพมหานครก็เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อนำเสนอข้อเสนอดังกล่าวให้สังคมไทยตื่นตัวเพื่อการยื่นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในที่สุด

คณะ 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ขอเรียกร้องให้ผู้บังคับการค่ายวิภาวดีรังสิต ปล่อยตัว 8 ขาหุ้นสุราษฎร์ธานีที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขในทันที และเปิดโอกาสให้ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่ยังมีจิตใจมุ่งมั่นได้ทำหน้าที่ในการเดินวันโยชน์ต่อไปโดยไม่ขัดต่อกฎอัยการศึก ด้วยการเดินไม่เกิน 5 คน เพื่อแสดงเจตนารมณ์การปฏิรูปพลังงานจนถึงกรุงเทพมหานคร

แถลงโดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นายประสิทธิชัย หนูนวล ตัวแทนคณะ 11 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน

2 กันยายน 2557

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: