RSS

“บินไทย” ชี้แจง! TG508 ยังกลับไทยไม่ได้ จากเหตุกลุ่มติดอาวุธ โจมตี สนามบินนานาชาติการาจี ปากีสถาน /ผดส. 296คน -ลูกเรือ 16คน ปลอดภัย   

09 มิ.ย.

9 มิถุนายน 2557

การบินไทย ชี้แจง กรณีเที่ยวบินจากเมืองการาจีเข้ากรุงเทพฯ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงถึงกรณีเหตุการณ์ที่มีกลุ่มติดอาวุธ  บุกเข้าโจมตี อาคาร Terminal 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติการาจี (Jinnan International Airport) ประเทศสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน      เมื่อคืนวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 23.00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่าง กลุ่มติดอาวุธ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน

ทำให้ทางการของท่าอากาศยานดังกล่าว ได้สั่งปิดสนามบินชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เที่ยวบินต่างๆ ไม่สามารถเข้า – ออกยังท่าอากาศยานดังกล่าวได้

ซึ่งเที่ยวบินที่ TG508 เส้นทางมัสกัต – การาจี – กรุงเทพฯ ของการบินไทย ตามกำหนดการ จะทำการบินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติการาจี   ในเวลา 23.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ไม่สามารถออกเดินทางมายังกรุงเทพฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำผู้โดยสาร จำนวน 296 คน     ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 3 คน และลูกเรือ 16 คน เข้าพักในห้องพักรับรองของท่าอากาศยานการาจี ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และเครื่องบินของการบินไทยยังคงจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานการาจี โดยมีการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป

อนึ่ง เที่ยวบินที่ TG508 เส้นทางมัสกัต – การาจี – กรุงเทพฯ มีกำหนดออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงการาจี เวลา 22.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 23.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. (เวลาท้องถิ่น) มีผู้โดยสารชั้นธุรกิจ จำนวน 33 คน ชั้นประหยัด จำนวน 257 คน และเด็กทารก จำนวน 6 คน พร้อมลูกเรือ 16 คน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A330- 300  

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: