RSS

ศาลปกครอง แจง! เรียกประชุมใหญ่ ตุลาการ 4มิ.ย. ไม่จริง แต่ยอมรับถก สถานะของ กก.ตุลาการ ศาลปกครองฯ

06 มิ.ย.

6 มิถุนายน 2557

ศาลปกครอง  ชี้แจง กรณีการประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ไม่เป็นความจริง

นายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ลงข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลการประชุมของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)  

ดังนั้น จึงขอแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การที่ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เรียนเชิญตุลาการศาลปกครองสูงสุดทุกท่านมาประชุมร่วมกันในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น มิใช่เป็นการประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองที่จะพิจารณาวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใดตามปกติ
หากแต่ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดประสงค์จะขอคำปรึกษาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดทุกท่าน เนื่องจากเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับสถานะของ ก.ศป. เป็นปัญหาที่สำคัญและอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานบุคลากรภายในศาลปกครองได้ การประชุมดังกล่าวจึงมิได้มีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่หนังสือพิมพ์บางฉบับได้ลงข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นให้ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการเพื่อให้ ก.ศป. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายต่อไป โดยมีองค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: