RSS

คำแถลง..องค์กรเครือข่ายผู้บริโภค! จี้ กสทช. ทบทวน 6 ประเด็นร้อน เปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ดังนี้

30 เม.ย.

คำแถลง..องค์กรเครือข่ายผู้บริโภค นำโดย น.ส.สาลี อ๋องสมหวัง ออกคำชี้แจง ประเด็นการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ดังนี้..

“หยุด” เงินทอนคูปองกล่องดิจิตอลผู้บริโภคเสนอให้กสท. หยุดการทำให้รัฐเสียหายไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แจกคูปองกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ใบละ 1,000 บาท 22 ล้านครัวเรือน

การใช้งบประมาณสูงถึง 22,000 ล้านบาท ขัดต่อประกาศของตนเองที่ใช้เงินได้เพียง 15,190 ล้านบาท จากราคาเริ่มต้นประมูล จากข้อมูลราคากล่องรับสัญญาญที่มีกำไร  426 บาท หรือ 512 บาท รวมเสาอากาศ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าคูปองมาก

เรียกร้องกรรมการกองทุน และกสทช.ทบทวนด่วนจากมติของกสท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 กำหนดแนวทางการแจก “คูปองส่วนลด” เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล  โดยกำหนดให้แจกคูปองสำหรับกล่องหรือใช้เป็นส่วนลดการซื้อทีวี ดังนี้

1.กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set-Top-Box ) พร้อมสายอากาศในอาคารแบบมีภาคขยาย ( Active Antenna)

2.เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลในตัว

3.กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี รองรับการดูรายการความละเอียดสูง (HD) และมีการเรียงช่องรายการตั้งแต่หมายเลข 1-36 ช่องแรกเป็นทีวีดิจิตอลและช่องที่ 37 เป็นต้นไปเป็นPay TV ไม่หารายได้จากการโฆษณาและเป็นกล่องรับสัญญาณแบบขายขาด แม้ผู้บริโภคจะไม่จ่ายค่าบริการรายเดือนก็ดูฟรีทีวีดิจิตอล 36 ช่อง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค มีข้อเสนอเพื่อให้ทบทวนการดำเนินการดังนี้

1.       ขอให้กสท.ยุติการทำให้รัฐเสียหายไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท จากการเตรียมการแจกคูปองราคา1,000 บาท ให้กับ 22 ล้านครัวเรือนเท่ากับว่า กสท. ต้องใช้งบประมาณสูงถึง 22,000 ล้านบาท ทั้งที่กล่องมีราคาเพียง 416 บาท หรือ 512 บาท รวมเสาอากาศ ก็เป็นราคาที่มีกำไรแล้วพร้อมเรียกร้องกรรมการกองทุน และกสทช.ทบทวนโดยด่วน

2. กสท. กำลังดำเนินการขัดต่อประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ข้อ 10.2 วรรคสอง ที่กำหนดให้กสทช.นำเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ำ จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง  ซึ่งราคาขั้นต่ำในการประมูลได้รับงบประมาณเพียง15,190 ล้านบาท

3. การดำเนินการของกสท. ในครั้งนี้ อาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 47ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การที่กสท. มีมติแจกคูปองสำหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วย ซึ่งสามารถดูทีวีดิจิตอลได้เพียง 36 ช่อง ซึ่งขัดกับมติแรกเริ่มของ กสท. ที่ตั้งใจจะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอลที่ผู้บริโภคทุกคนมีโอกาสดูทีวีดิจิตอล 48 ช่อง ทำให้แผนดังกล่าวไม่เป็นจริง แต่หากยืนยันเช่นนี้ ก็จะทำให้การวางแผนมีทีวีชุมชนที่ไม่สามารถดูได้จากกล่องเหล่านี้ และหากผู้บริโภคต้องการรับชมช่องรายการทีวีชุมชน ก็ต้องไปซื้อกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน (Set Top Box) หรือซื้อทีวีที่มีการรองรับระบบดิจิตอลต่างหาก จึงเป็นภาระแก่ผู้บริโภคอย่างมาก

4.  กสท. ต้องตอบคำถามให้ชัดเจนเรื่องเงินทอน การทุจริต หรือการเลือกใช้วิธีการอื่นทดแทนการแจกคูปอง ทางออกที่น่าจะดีกว่า คือ

.กสท.กำหนดมาตรฐานคุณภาพกล่องรับสัญญาณดิจิตอล

·        ใช้วิธีการประมูลโดยมีเงื่อนไข แจกกล่องรับสัญญาณแก่ประชาชนโดยตรง รับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย

·        ต่อรองในการซื้อกล่องที่มีคุณภาพจำนวนมากถึง 22 ล้านกล่อง น่าจะลดการใช้งบประมาณของประเทศได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

5.   ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคทั้งที่มีวัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน ในอีกด้านหนึ่งเป็นการตั้งราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือผู้ผลิตโทรทัศน์ดิจิตอล 

จากข้อมูลการสำรวจราคากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อ 15 วันที่ผ่านมา พบว่า มีการจำหน่ายกล่องในราคาต่ำสุด  690 บาท แต่จากการสำรวจครั้งที่สองเมื่อวันที่ 28 เมษายนห์ที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีสินค้าราคาดังกล่าวในท้องตลาดปัจจุบัน หลังจากมีการเพิ่มราคาคูปองของกสทช. 1,000 บาท

นอกจากนี้การเคาะราคาคูปองที่ 1,000 บาทของ กสท. ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหลายรายตั้งราคาขายสูงกว่าราคาคูปอง ซึ่งแม้ราคากล่องรับสัญญาณจะสูงกว่าราคาคูปองที่แจก แต่ช่องรายการที่เป็นที่ต้องการรับชมของผู้บริโภคมากกว่า จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ที่ได้รับคูปองจะนำไปใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องของบรรดาผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม มากกว่าทีจะนำไปใช้แลกซื้อกล่องที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรับเฉพาะสัญญาณทีวีดิจิตอล ซึ่งหากเป็นแบบนั้นเป้าหมายของ กสท. ที่ต้องการให้เกิดช่องรายการคุณภาพ ช่องรายการเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และช่องรายการสำหรับเด็กและเยาวชน อาจไม่เกิดขึ้นจริง เพราะผู้บริโภคเลือกที่จะไปรับชมรายการจากต่างประเทศในเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพื่อการรับชมทีวีเพิ่มขึ้น

6.   มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ผิดพลาด ในเรื่อง “ ขั้นตอนการแจกคูปอง”  ของ กสท. ทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้บริโภค เนื่องจาก กสท. ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบว่าจะมีการทดลองออกอากาศทีวีในระบบดิจิตอลในเดือนเมษายน

ขณะที่จะมีการแจกคูปองในเดือนมิถุนายน เมื่อผู้บริโภครับทราบถึงการทดลองออกอากาศ ย่อมมีความต้องการดูทีวีในระบบดิจิตอลมากขึ้น จึงจำเป็นต้องซื้อกล่องตามแรงโฆษณาของทุกสถานีในปัจจุบัน ทำให้ต้องไปเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็น ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจกล่องหรือไม่             เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ กสท. ทบทวนทั้ง 6ประการข้างต้น และเรียกร้องให้กรรมการกองทุน และกสทช. ไม่เห็นชอบต่อมติของกสท. ในเรื่องนี้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: