RSS

เนื้อหาเต็ม! คปท.หอบเอกสาร หนาเตอะ สรุปสาระสำคัญ ซัด รบ.ทุจริต-แก้กม.-บริหารล้มเหลว จี้กองทัพ ร่วมสู้ข้าง ปชช. ดังนี้

26 มี.ค.

image

26 มีนาคม 2557 เนื้อหา..รายละเอียด จดหมาย ที่ เอกสาร ที่ทาง คปท. จัดทำ รวบรวม เพื่อยื่นให้ เหล่าทัพวันนี้ ทั้ง กองทัพอากาศ , กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพเรือ และปิดท้าย กองทัพบก

รายละเอียด..หนาเท่านี้.. แต่เพื่อย่อยข้อมูล..ให้บรรดาเหล่าทัพดข้าใจง่ายขึ้น .. คปท. จัดทำเอกสารอีกชุด ยาว 4 หน้า.. สรุป สาระสำคัญที่รัฐบาล มีพฤติกรรม ไม่โปร่งใส ,ประพฤติมิชอบ, แก้กม.เอื้อประโพยชน์ พวกพ้อง -บริหารล้มเหลว มอบให้เหล่าทัพด้วย

โดยให้เหตุผลว่า.. สิ่งต่างๆ ที่รบ. กำลังทำนั้น.. กระทบต่อความมั่นคง.. และเป็นเรื่องที่ทาง กองทัพ ไม่ควรนิ่งนอนใจ  และขอให้ออกมาร่วมต่อสู้ข้าง ปชช. ดังนี้ 

นอกจากนี้.. ยังได้ไรท์ แผ่นซีดี.. ที่เกี่ยวกับการจาบจ้วง หมิ่นเบื้องสูง และการแบ่งแยกดินแดน..มอบให้ทั้ง 4 หน่วยงานด้วย  ดังนี้…..

image

***********************
เรื่อง 
1. ขอส่งข้อมูลพฤติกรรมทุจริต และผิดกฎหมายของนายกรัฐมนตรีและคณะ รวมทั้งพรรคเพื่อไทย

2. ขอให้ปฏิเสธอำนาจรัฐบาลเถื่อนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และประกาศสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศเชิงปฏิวัติโดยประชาชน

เรียน (ในเอกสาร ระบุชื่อ ผบ. แต่ละเหล่าทัพ)
เอกสารแนบพิเศษ: คำบรรยายสรุป

1. “พฤติกรรมความชั่วร้ายระบอบทักษิณ” และ “ความสำคัญและจำเป็นในการปฏิรูปใหญ่ประเทศ” ในทุกๆ ด้าน

2. “ความผิดและการสิ้นสภาพของรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์” ทั้งในทางการเมืองและทางกฎหมาย

3. “เหตุผลและความจำเป็น” ที่กองทัพอากาศต้องสนับสนุน “กระบวนการปฏิรูปประเทศเชิงปฏิวัติโดยประชาชน” เพื่อนำไปสู่ “การปฏิรูปใหญ่ประเทศในทุกๆ ด้าน” 

image

image

image

image

“..นับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นวันที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และได้รวมกับ พรรคการเมืองต่างๆ ในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 สาระสำคัญของนโยบายล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ดีงามหลายอย่าง เช่น นโยบายรับจำนำข้าว นโยบายในการปราบปรามการทุจริต นโยบายในการไม่เลือกปฏิบัติ                   

ซึ่งรายละเอียดปรากฏในคำแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี แต่ระยะเวลา 2 ปี ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยไร้ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง พฤติกรรมทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับนโยบายที่ตนได้แถลงไว้ ไม่สนใจใยดีหลักกฎหมายของบ้านเมือง ไม่ให้การเคารพย้ำเกรงต่ออำนาจตุลาการ ใช้เสียงข้างมากไปในทางที่ผิดโดยการสบคบกันในการผลักดันกฎหมายออกจากรัฐสภาหลายฉบับ ซึ่งกล่าวรายละเอียดได้ดังนี้ข้อ

1. รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เกิดการกระทำที่ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าว โครงการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น

1.1 คดีทุจริตโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท นายกรัฐมนตรีและคณะผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่573030017 

1.2 คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว นายกรัฐมนตรีและคณะผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่  5660030122 

1.3 คดีทุจริตของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กนอ.)  นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่ 5730030017 

image

image

image

1.4 คดีทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่ให้ความสำคัญกับการประกาศราคากลางเพื่อป้องกันการร่วมกันทุจริต ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่5630032388 

1.5 คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อนุญาตให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแพร่ภาพและเสียง รายการมวยไทยซึ่งจัดที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยมีเจตนาแพร่ภาพการกล่าวเปิดงานของ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายเลขคดีดำที่ 5660030498

1.6 คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการตราพระราชกำหนด และลงมติเห็นชอบพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2555 จำนวน 350,000 บาท หมายเลขคดีดำที่ 5660031462 

1.7 คดีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรณีนายกรัฐมนตรีไปสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่5630030315

image

image

image

1.8 คดีทุจริตต่อหน้าที่หรืกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542มาตรา 66 และ มาตรา 88 ในการกักเก็บ  ควบคุม ระบาย หรือบริหารจัดการน้ำ เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554 หมายเลขคดีดำที่ 5560080373 

1.9 คดีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำการโดยทุจริต และใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย กรณีไม่ได้กระทำการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่ 5630032388 

1.10 คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ประจำปี พ.ศ.2555 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้อง หมายเลขคดีดำที่ 5660030533 

นอกจากนี้ยังมีคดีอื่นๆ อีกหลายคดี ที่ชี้ให้เห็นได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการกระทำที่ทุจริตมากมายหลายคดี อย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน ข้อ

2 ส่วนกรณีของรัฐสภา ซึ่งเสียงข้างมากเป็นของรัฐบาล และของพรรคเพื่อไทย แต่กระบวนการวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ในวิธีนิติบัญญัติผิดไปจากหลักรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมมือกันกับเสียงข้างมากกระทำการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างโดยไร้เหตุผล แต่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ปปช. ได้วินิจฉัยไว้แล้ว        

2.1 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสมาชิกวุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีการกดบัตรแทนกันของ ส.ส.        

2.2 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข มาตรา 190 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีการใช้เสียงข้างมากปิดการอภิปรายตัดสิทธิ์สมาชิกรัฐสภา มีการกดบัตรแทนกันของ ส.ส.        

2.3 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีการอ้างกฎหมายเพื่อล้างผิดให้กับคนที่กระทำการทุจริตและมีเจตนาที่จะออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร         

2.4 ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้าน ศาลรัฐธรรมนูญ ก็วินิจฉัยว่า กระบวนการตรากฎหมายและข้อความของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ที่เกิดขึ้นในรัฐสภาล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการกระทำของรัฐบาลและเสียงข้างมากของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้น  

3  เมื่อความผิดของรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะได้ปรากฏ ต่อมาเมื่อมีคำวินิจฉัย ขององค์กรอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ศาลรัฐธรรมนูญ  ปปช.  กกต.  หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยไม่เคยยอมรับ ไม่เคารพการตัดสินขององค์กรอิสระต่างๆ โดยเฉพาะอำนาจตุลาการ นอกจากไม่ให้ความเคารพยำเกรงแล้ว ยังส่งกลุ่มคนของรัฐบาลไป ข่มขู่ คุกคราม กดดัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้าย ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย       

image

image

image

4 กรณีที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในคณะรัฐมนตรี เช่น นายจารุพงศ์ เรือง-สุวรรณ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และบุคคลอื่นๆ กระทำการตระเตรียมการระดมคนเพื่อดำเนินการแบ่งแยกประเทศอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและขัดต่อรัฐธรรมนูญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่เคยดำเนินการเอาผิดกับบุคคลต่างๆ เหล่านี้

5 พฤติกรรมและการกระทำของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นพฤติกรรมเฉกเช่นเดียวกันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เรียกกันว่าระบอบทักษิณ ที่ผ่านมามีคำตัดสินจากอำนาจตุลาการแล้วแต่ก็ไม่มีการยอมรับอำนาจตุลาการซึ่งอ้างว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งๆที่สิทธิในการต่อสู้คดีมีอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกหลายคดีที่ยังค้างการพิจารณาของศาลเนื่องจากจำเลย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลบหนีไปต่างประเทศ       พฤติกรรมต่างๆ ของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ และเสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยย่อมหมดความชอบธรรมที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ด้วยเหตุนี้ คปท. และมวลมหาประชาชนจึงขอเรียกร้องให้กองทัพอากาศปฏิเสธอำนาจรัฐบาลเถื่อนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และประกาศสนับสนุน “กระบวนการปฏิรูปประเทศเชิงปฏิวัติโดยประชาชน” เพื่อนำไปสู่ “การปฏิรูปใหญ่ประเทศในทุกๆ ด้าน” 

จึงเรียกร้องมายังท่าน (ชื่อ ผบ.แต่ละเหล่าทัพ) ขอให้ประกาศยืนเคียงข้างประชาชนและประเทศชาติไม่ยอมรับอำนาจรัฐบาลเถื่อนยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอีกต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าความชอบธรรมของรัฐบาลหมดไปแล้ว

และประการสำคัญด้วยฐานะของท่านจะเป็นหลักที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองได้  

อนึ่ง คปท. และมวลมหาประชาชนจะนำหนังสือฉบับนี้พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานไปมอบให้กับ    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ปลัดกระทรวงทั้ง 13 กระทรวง เพื่อขอให้ “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้ออกมายืนเคียงข้างประชาชนและประเทศชาติร่วมกันผ่าทางตันประเทศด้วยการปฏิรูปใหญ่ประเทศในทุกๆ ด้าน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป ขอแสดงความนับถือ                        

นิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท.
อุทัย ยอดมณี  ผู้ประสานงาน คปท.

image

image

image

image

image

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 26, 2014 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: