RSS

แถลงการณ์! สภาทนายความ “การให้ความช่วยเหลือชาวนา ในโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาล” ดังนี้..

11 ก.พ.

แถลงการณ์ของสภาทนายความฉบับที่ 6/2557เรื่อง การดำเนินคดีให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล 

ตามที่สภาทนายความได้มีคำสั่งที่ 8/2557 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 และคำสั่งที่ 22/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ทนายความอาสาโดยเฉพาะประธานสภาทนายความจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประจำจังหวัด ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าทำสัญญาการรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) รวมทั้งโรงสีที่อยู่ในโครงการและตัวแทนของหน่วยงานของรัฐในการรับมอบข้าวจากชาวนา

ในวันนี้นายกสภาทนาย และกรรมการได้เข้าเยี่ยมชาวนาที่มาชุมนุมหน้ากระทรวงพาณิชย์ พบว่าชาวนาทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมาย และกลไกการทำสัญญาจึงถูกเอารัดเอาเปรียบในการใช้วิธีการไม่ลงนามในสัญญารับจำนำบ้าง อ้างว่าไม่ได้รับสินค้าคือข้าวเปลือกบ้าง และโดยเฉพาะการไม่ชำระหนี้ที่ครบกำหนด ล้วนแล้วแต่เป็นการอ้างและถ่วงเวลาให้มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการที่จะไม่ชำระเงินให้แก่ชาวนาซึ่งต่อสู้ที่ไม่เป็นธรรมต่อชาวนาอย่างยิ่งสภาทนายความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

จึงขอให้ทนายความอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะประธานสภาทนายความจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประจำจังหวัด กรรมการภาค และกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้ช่วยกันดูแลให้มีการดำเนินคดีให้เป็นไปตามนโยบายของสภาทนายความ กล่าวคือ

1. ให้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประมวลผล และตรวจสอบพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุดของชาวนาผู้เสียหาย ให้ส่งรูปแบบคำฟ้องในทำนองหรือในกรอบของคำฟ้องที่ได้ส่งเป็นตัวอย่างให้พร้อมกับคำสั่งของสภาทนายความ ที่ 22/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้ปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับกรณีของเหตุการณ์ในแต่ละกลุ่มของชาวนา

2. เมื่อยื่นคำฟ้องต่อศาลให้ทนายความผู้รับผิดชอบในคดียื่นคำร้องขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา เพื่อขอให้ศาลเดินเผชิญสืบทรัพย์ที่จำนำหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนว่ายังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งนี้เพื่อให้ชาวนาได้มีความอุ่นใจว่าการส่งมอบทรัพย์คือข้าวเปลือกนั้นได้เป็นไปโดยชอบและมีข้าวเปลือกอยู่จริง

3. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในทุกระดับทั้งในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ประเภทเคเบิลทีวี หรือสื่อสารมวลชนใดก็ตาม ขอให้ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางมาขอรับการช่วยเหลือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสภาทนายความในการดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญากับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวข้างต้น

ขอให้ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนและขอให้ทนายความอาสาของสภาทนายความในทุกเขตศาลจังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้เป็นเอกภาพเดียวกันจึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน           

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                    

11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: