RSS

ท่าที! บทบาทคณะกรรมการสิทธิฯ ต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

25 ม.ค.

ท่าที! บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

25ม.ค.57- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา วิจัย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

                                จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงสังเกตการณ์ภาคสนามและรับเรื่องร้องเรียนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1377 สื่ออิเลคทรอนิกส์ help@nhrc.or.th นอกจากนี้ยังรับความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  อีกเป็นจำนวนมาก

                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2556  เป็นต้นมา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการชุมนุมและระหว่างการชุมนุม โดยคำนึงถึงหลักความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการ ดังเช่น

                1) การออกแถลงการณ์เป็นระยะเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายมีความระมัดระวังและไม่ใช้ความรุนแรง รับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รวมทั้งประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ขณะนี้ได้ออกแถลงการณ์ไปแล้ว จำนวน 6 ฉบับ

                2) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตการณ์การดำเนินการของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพฤติกรรมผู้ชุมนุม นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของ กสม. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR Regional Office for South-East Asia)เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ

                                3) การตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งการพบหารือแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน ระงับยับยั้ง ไม่ให้เกิดความรุนแรง

                                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่สภาวะความรุนแรง หรือพบเห็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยขอให้แจ้งข่าวสาร ข้อมูล ให้กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

25  มกราคม 2557

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: