RSS

อีกพลังค้าน! แถลงการณ์ ชมรมผอ.รพ.ชุมชน หนุนรพ.กว่า 700 แห่ง ติดป้าย+รณรงค์ค้านนิรโทษเคียงข้างปชช.ทุกรูปแบบ

08 พ.ย.

8 พฤศจิกายน 2556 – แถลงการณ์ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่าง พรบ.นิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีเนื้อหาเอื้อประโยชน์ต่อนักการเมือง แกนนำผู้ชุมนุม ผู้สั่งการทุกฝ่าย และผู้รับโทษตามกระบวนการศาลยุติธรรม โดย พรบ.นิรโทษเหมาเข่งดังกล่าว  มีเจตนาอันมิชอบ ลบล้างความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชั่นโกงกินบ้านเมืองในรูปแบบต่างๆให้บุคคล  บางกลุ่ม  ทั้งที่ศาลยุติธรรมได้พิพากษาถึงที่สุดไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงยุติการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีทุจริต คอร์รัปชั่น และคดีอาญาที่กำลังดำเนินการอยู่     

ผลการกระทำดังกล่าวส่งผลในการสร้างความขัดแย้งและเป็นภัยต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม ระบบคุณธรรมจริยธรรม     ของประเทศไทย และหลักประชาธิปไตย ซึ่งบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน ไม่ใช่ของนักการเมืองเฉพาะในสภา ที่ ส.ส.   เสียงข้างมากจะออกกฎหมายที่ไร้ความเป็นธรรมตามใจชอบ  โดยสนใจแต่เฉพาะประโยชน์พวกพ้องเป็นหลัก ไม่สนใจเสียงและความคิดเห็นของประชาชน ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ขอเชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนกว่า 700 แห่ง  โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และ รพ.สต.ทุกแห่ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกคัดค้านต่อการออก พรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่ง  ที่มุ่งล้างผิดคนโกง  แก้เนื้อหาจาก วาระ 1     ที่ระบุให้นิรโทษกรรมแก่ประชาชน  ที่ทำผิดกฎหมายมาเป็นการนิรโทษกรรมเหมาเข่งสุดซอยตลอด 9 ปี (พ.ศ.2547-2556)  ในทุกฐานความผิด  ซึ่งเท่ากับเป็นการนำเอาอำนาจนิติบัญญัติมารับใช้ทุนสามานย์  บิดเบือนอำนาจนิติบัญญัติให้มีอำนาจเหนืออำนาจบริหารและตุลาการ เท่ากับล้มระบบกฎหมาย ทำลายนิติรัฐ คนทำผิดไม่ต้องรับโทษ  นับเป็นวิกฤตครั้งสำคัญของสังคมไทย ขอให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนทั้งหลายและเหล่าผู้กล้าทุกท่าน  ที่ได้มารวมกันแสดงพลังของผู้รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ที่ออกมาแสดงพลังปกป้องหลักนิติรัฐ นิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและ   ขอเชิญชวนให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

1.ขึ้นป้ายหน้าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน และเป็นการร่วมสร้างกระแสการไม่ยอมรับการใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภา ประกาศให้สาธารณะรับรู้  
2.ร่วมรณรงค์ทุกรูปแบบกับพี่น้องประชาชนในอำเภอของท่าน  ให้ข้อมูลทำความเข้าใจที่แท้จริงถึงผลดีผลเสียของ พรบ.นิรโทษเหมาเข่งนี้เพื่อหยุด  พรบ.นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งให้จงได้
3.ขอแจ้งโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศไทย ขึ้นป้ายพร้อมเพรียงกัน  เพื่อสร้างกระแสและเป็นตัวอย่างปลุกเร้าความกล้าหาญในการยืนเคียงข้างความถูกต้อง ความเป็นธรรมของประชาชนผู้สูญเสียญาติ พี่น้องจากเหตุการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป       

 4.นำภาพป้ายการอารยะคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรมออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่างๆ facebook ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมแพทย์ชนบท ชมรม ผอ.รพช.  ชมรมทันตภูธร เป็นต้น หรือสื่อมวลชนที่ท่านรู้จัก        

5.ในกรณีวุฒิสภาผ่าน พรบ.นิรโทษเหมาเข่งฉบับนี้ ขอเชิญชวนบุคคลากรของโรงพยาบาลชุมชนทุกคนเข้าร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆในการคัดค้าน พรบ.ฉบับนี้ ต่อไปจนถึงที่สุด  

นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: