RSS

ใครสนใจ! กต.แจ้ง ช่องทางตืดตาม การอ่านคำพิพากษาศาลโลก 11พ.ย. และแนวปฏิบัติของสื่อฯ ดังนี้

07 พ.ย.

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖- นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ และนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ และการติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีรายละเอียด ดังนี้

๑) การถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษา
๑.๑ ศาลโลกจะถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของศาลฯ (www.icj-cij.org/homepage) ซึ่งจะสามารถรับชมภาพและรับฟังเสียงเป็นภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

๑.๒ รัฐบาลมีนโยบายให้ถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษา พร้อมแปลเป็นภาษาไทยทันทีคำต่อคำ โดยกระทรวงฯ จะถ่ายทอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(๑) โทรทัศน์
– สถานีโทรทัศน์ อสมท (ช่อง ๙) (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)
– สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) (ภาษาไทย)

(๒) วิทยุ
– สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ และ AM ๘๙๑ (ภาษาไทย)
– สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๘๘ (ภาษาอังกฤษ)
– สถานีวิทยุ อสมท FM ๑๐๐.๕ (ภาษาไทย)
– สถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ (ภาษาไทย)

(๓) เว็บไซต์
http://www.phraviharn.org (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ)
– saranrom.mfa.go.th (ภาษาไทย)

(๔) สำหรับผู้ที่ใช้ smart phone สามารถรับชมได้ทาง mobile application ของ อสมท คือ MCOT App

๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดล่ามแปลการถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกับเมื่อครั้งถ่ายทอดสดการให้การทางวาจาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยเป็นคำแปลไม่เป็นทางการ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับชมที่ถนัดภาษาไทยมากกว่า ตลอดจนเพื่อให้มีความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียด

๒) ศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ
๒.๑ กระทรวงฯ จะจัดตั้งศูนย์ข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาทำการ ดังนี้
– วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
– วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
– วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(รายละเอียดกำหนดการที่ศาลโลก และการเปิดศูนย์ข่าวที่ประเทศไทยตามเอกสารแนบ) และหากมี
ความจำเป็นจะเปิดทำการต่อหลังวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ตามความเหมาะสม

๒.๒ ศูนย์ข่าวจะอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนโดยจัดทำ dropout box สำหรับการเชื่อมสัญญาณภาพ – เสียง (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ) รวมถึงส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียมไทยคม เพื่อสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ สามารถรับสัญญาณไปใช้ได้โดยตรงด้วย

๒.๓ กระทรวงฯ จะใช้ช่องทาง social media รายงานข่าวสารและพัฒนาการต่าง ๆ ได้แก่  Twitter ที่ http://www.twitter.com/mfathai และ Facebook ที่ http://www.facebook.com/ThaiMFA

๓) ผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้ามารายงานข่าวในพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศ
๓.๑ กระทรวงฯ จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรถถ่ายทอดสด (OB truck) / รถปั่นไฟ ให้สำนักข่าวที่ประสงค์เข้ามารายงานข่าวในพื้นที่กระทรวงฯ ในบริเวณด้านในริมรั้วถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีจำกัด กระทรวงฯ จะสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่ให้แก่สำนักข่าวตามลำดับที่แสดงความประสงค์ (first-come-first-serve) โดยสำนักข่าวจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเอง

๓.๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน กระทรวงฯ จะเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวที่ประสงค์เข้ามารายงานข่าวในพื้นที่ (กระทรวงฯ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สื่อข่าวที่ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑) สามารถลงทะเบียนได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ และขอความร่วมมือติดบัตรแสดงตนผู้สื่อข่าวที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์/สำนักข่าวต้นสังกัด ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงฯ ด้วย

๔) การเดินทางไปทำข่าวที่ศาลโลกฯ ของสื่อมวลชน
กระทรวงการต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางไปทำข่าวที่ศาลโลก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย (๑) จัดยานพาหนะรับ – ส่งระหว่างท่าอากาศยานสกิปโพลกับโรงแรมที่พักและระหว่างโรงแรมที่พักกับศาลโลก (๒) จัดอาหารกลางวันและเย็นให้ที่โรงแรม Bel Air (๓) ประสานเรื่องกำหนดการสื่อมวลชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
๑. เวลาที่ระบุเป็นเวลาประเทศไทย ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่กรุงเฮก ๖ ชั่วโมง
๒. รับสัญญาณได้ทางดาวเทียม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
– การถ่ายทอดสดจากศาลโลก เวลา ๑๖.๐๐ – ประมาณ ๑๘.๐๐ น. ไทยคม ๕ (Polarize: Hor / Frequency: 3710.300 MHz /Symbol: 3.333 Msym / FEC: Auto)
– รายการหลังคำพิพากษา เวาลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ไทยคม ๖ (Polarize: Hor / Frequency: 4176.375 MHz /Symbol: 2.53 Msym / FEC: 3/4)
๓. ติดต่อลงทะเบียนผู้สื่อข่าว และสำรองพื้นที่จอดรถ OB / รถปั่นไฟ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๖๔๓-๕๑๐๕ (วันนี้ – ๑๑พ.ย. ๕๖)

***************************************  

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: