RSS

ม.รังสิต ออกแถลงการณ์! “ค้านนิรโทษกรรมเหมาเข่ง  เร่งคืนความเป็นธรรมให้สังคม” ดังนี้

04 พ.ย.

image

4 พ.ย.2556 – แถลงการณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต   “ค้านนิรโทษกรรมเหมาเข่ง  เร่งคืนความเป็นธรรมให้สังคม” ……………………  
 ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างรวบรัดและขัดแย้งกับหลักการและสาระสำคัญที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการไว้  ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551  แต่ยังผลักดันสังคมไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษา  จึงขอแสดงจุดยืนและความเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นชอบในหลักการที่ให้นิรโทษกรรมแก่ประชาชนทุกสีเสื้อที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองและแสดงออกทางการเมือง อันเป็นการใช้สิทธิสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ  

2. ความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงเวลาเกือบ 7 ปีที่ผ่านมา  มีเหตุการณ์และรายละเอียดเกิดขึ้นจำนวนมาก  มีความเสียหายและความสูญเสียเกิดขึ้นกับประชาชนทุกฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังคมจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการสะสางความจริง เพื่อแยกแยะความถูก ความผิด เพื่อผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม อันจะนำพาสังคมไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงคัดค้านการนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมการกระทำของผู้มีอำนาจสั่งการ แกนนำผู้ชุมนุม รวมถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในทุกกรณีที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา  

3. มหาวิทยาลัยรังสิต คัดค้านการขยายเงื่อนเวลาการนิรโทษกรรม ที่ถอยหลังไปถึงปี 2547 ซึ่งมิใช่หลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบหรือเห็นชอบ  เพราะเท่ากับเป็นการขยายขอบเขตการนิรโทษกรรมจากประเด็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ไปสู่การลบล้างความผิดกฎหมายทุกฉบับ และทุกฐานความผิด โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4.กระบวนการรวบรัดและขยายความร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจนผิดหลักการอย่างสิ้นเชิงของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้  เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า  สภาผู้แทนราษฎรหรือสถาบันนิติบัญญัติของไทยปัจจุบัน  มิได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ  หากทำหน้าที่เยี่ยง “สภาทาส” ที่รับคำบงการจาก “เจ้าของพรรค” อย่างไร้ยางอาย  และเป็นการกระทำที่เข้าข่าย ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 122 ที่บัญญัติว่า  “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมายหรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”    

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยรังสิต จึงยืนยันขอร่วมคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับดังกล่าวอย่างถึงที่สุด  และขอเรียกร้องให้รัฐบาล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ยุติการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับ “เหมาเข่ง”  และนำสังคมกลับสู่ความถูกต้อง เป็นธรรมโดยเร็วที่สุด    

มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: