RSS

Monthly Archives: ตุลาคม 2013

ฉบับ ชัดๆ! เนื้อหา แถลงการณ์”จันทร์25″ ไม่เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล (มีคนบอกว่ารูปไม่ชัด พิมพ์ให้อ่านแทนค่ะ)

image

29 ตุลาคม 2556- เมื่อเวลา 15 นาฬิกา นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทจันทร์ 25 จำกัด  ซึ่งมีคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นเจ้าของ เดินทางมาที่ สำนักงาน กสทช. แจกแถลงการณ์ให้สืรอมวลชน มีเนื้อหา ระบุว่า

” บริษัท จันทร์ 25 จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัล ประเภททั่วไปความคมชัดสูง (เอชดี) ดังต่อไปนี้   บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมประมูลมาตลอด เพราะตั้งแต่คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาว่าจ้างเป็นกรรมการผู้จัดการของช่อง 7 และต้องออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด พร้อมกับคุณไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ เมื่อต้นปี 2555 ทั้งๆ ที่ถือหุ้นอยู่รวมกันประมาณ 21% เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ประสงค์ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอีกต่อไป คุณสุรางค์ ยังคงดำเนินธุรกิจในวงการโทรทัศน์ตลอดมา นำบริษัท จันทร์ 25 จำกัด มาเป็นหลักในการจัดสร้างละคร และรายการ ซึ่งเป็นงานที่ผูกพันและถนัด โดยบริษัทได้เตรียมบุคคลากรและสถานที่ปรับเปลี่ยนโรงเรียนเรวดีเดิม เป็นสตูดิโอ และห้องบันทึกรายการ เตรียมความพร้อมของทีมงาน จัดหาเงินทุนเพื่อเข้าร่วมประมูลตามประกาศของ กสทช.

อย่างไรก็ดี กสทช.เพิ่งประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดลักษณะของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันไว้ ก่อให้เกิดปัญหาในประเด็นการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากการถือหุ้นของคุณสรางค์ และคุณไพโรจน์ในบริษัท กรุงเทพและวิทยุ จำกัด ทั้งๆ ที่ปัจจุบัน บุคคลทั้งสอง ไม่มีสิทธิมีเสียงในการบริหารงาน ไม่มีตำแหน่งกรรมการ ไม่มีส่วนในการดำเนินการ และไม่มีทางที่จะได้คะแนนเสียงข้างมากเพียงพอที่จะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือกำหนดผลประโยชน์จากกิจการแต่อย่างใด เมื่อบริษัท แสดงเจตนาจะเข้าร่วมประมูลขอรับใบอนุญาต

image

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือถึงบริษัท คุณแดง และคุณไพโรจน์ ให้ขายหุ้นในบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกไปให้เหลือน้อยกว่า 10%  แต่เมื่อคุณสุรางค์ แสดงความจำนง ขอโอกาสให้ผู้สนใจ ซื้อหุ้นเข้าทำการตรวจสอบกิจการเพื่อกำหนดราคาซื้อขาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการทาธุรกิจ ในการซื้อขายหุ้นที่มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ก็ได้รับการปฏิเสธ โดยอ้างว่า มีเจตนาไม่สุจริต ประสงค์ที่จะหาข้อมูลความลับไปให้สถานีโทรทัศน์คู่แข่ง

ต่อมา ได้มีการเสนอให้คุณสุรางค์ ปรับเปลี่่ยนอัตราส่วนจันทร์ 25 ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการถือหุ้นแทนกัน อันขัดต่อกฎหมาย คุณสุรงค์จึงไม่อาจดำเนินการได้  และบริษัท จันทร์ 25 และคุณสุรางค์ ยังมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลขอรับใบอนุญาตและได้เตรียมเอกสารและเงินประกันไว้ครบถ้วนแล้ว แต่จากอุปสรรคของข้อกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเข้ามาแล้ว การที่กสทช.ยืนยันว่า จะตัดสิทธิบริษัททั้งสอง หากต่างก็ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเข้ามาด้วยกันทั้งสองบริษัท

เมื่อพิจารณาโดยรอบด้าน ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และพนักงานที่มีความจงรักภักดี และร่วมกับคุณสุรางค์ คุณแม่ และพี่ชายทั้งสอง ก่อตั้ง และร่วมกันสร้างสถานีจนมาเป็นสถานีโทรทัศน์ ชั้นนำในปัจจุบัน บริษัท จันทร์ 25 จำกัด จึงตัดสินใจ ไม่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม บริษัท และคุณสุรางค์ ยังยืนยันว่า มีความประสงค์ที่จะทำธุรกิจในวงการโทรทัศน์ต่อไป รวมทั้ง จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นติดตามการดำเนินงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด”

 

มติ ป.ป.ช.ตั้งอนูฯ ไต่สวนถอดถแนนายกฯ -รมต. ที่เกี่ยวโครงการน้ำ 3.5แสนล้านบาท

image

29 ตุลาคม 2556- ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 2 เรื่อง สำคัญ ได้แก่  1.เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อถอดถอนและตรวจสอบการกระทำอันมิชอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงการคลัง        อันเนื่องจากการกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ และการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จำนวน 3.5 แสนล้านบาท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ เป็นประธานอนุกรรมการ  ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิศิริ และ พล ต.อ. สถาพร  หลาวทอง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ  

และ 2.  พิจารณากรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ     นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฐานก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล จากการที่ออกคำสั่งตั้ง ศอฉ. และให้เจ้าหน้าที่ทหารกระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อ ปี 2553 เนื่องจาก   คดีดังกล่าวทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับไว้ไต่สวน และอยู่ในระหว่างสรุปสำนวนว่าจะแจ้ง              ข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างใด กับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการไต่สวนในเรื่องดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม นี้

 

ปมใหญ่! 28ต.ค. องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น แสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หวั่นล้างผิดคดีทุจริต

image

25 ต.ค 2556- จากการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา 3  อันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในคดีทุจริตต่าง ๆ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกองค์กรในภาคธุรกิจ การเงินและการลงทุนจึงได้กำหนดจัดแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อกรณีดังกล่าว 

ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำแถลงการณ์ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้อง Sarocha ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ

มีผู้เข้าร่วมแถลงการณ์ดังนี้

นายประมนต์ สุธีวงศ์        ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)        

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล        เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย    

นายวิชัย อัศรัสกร              เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)        

ผู้แทนจากภาคธุรกิจ การเงินและการลงทุน

 

งานใหญ่! รำลึก 100ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์/ พรุ่งนี้ มีเสวนา”มหากาพย์ จำนำข้าว สู่มหกรรมกอบกู้สุจริต”

image

image

image

 

ราชดำเนินเสวนา! วันอาทิตย์นี้  เรื่อง “40ปี  14ตุลา  เส้นทางเสรีภาพสื่อไทย” @สมาคมนักข่าวฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา  ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังและทำข่าว ราชดำเนินเสวนา  เรื่อง “๔๐ ปี  ๑๔ ตุลา  เส้นทางเสรีภาพสื่อไทย”  วันอาทิตย์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายมานิจ   สุขสมจิตร  ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร  ประธานมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล

นายสำเริง  คำพะอุ  อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางบัญญัติ   ทัศนียะเวช  อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายเทพชัย  หย่อง    บรรณาธิการเครือเนชั่น    

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์  รองคณบดี  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ดำเนินรายการโดย   

นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 

แถลงการณ์! “นกแอร์”แจง เหตุเครื่อง”นกมินิ”ไถล ที่ จ.อุดรธานี เมื่อเช้า เพราะเครื่องขัดข้อง ดังนี้

6 ต.ค.56 –สายการบินนกแอร์ ออกแถลงการณ์ ชี้แจงว่า  เครื่องบินแบบ SAAB 340B จำนวน 34 ที่นั่ง เที่ยวบินที่DD8610 ของสายการบินนกแอร์ซึ่งให้บริการด้วยการเช่าเหมาจากบริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด หรือนกมินิ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อเวลา 07.25 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 08.45 น. ขณะนำเครื่องลงแตะสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และวิ่งอยู่บนแท็กซี่เวย์เพื่อไปยังจุดจอดส่งผู้โดยสาร เกิดเหตุขัดข้องที่เครื่องยนต์ ทำให้ไถลออกจากแท็กซี่เวย์เคลื่อนตัวต่อไปยังจุดจอดไม่ได้ แต่กัปตันสามารถหยุดเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย ผู้โดยสารทั้งหมด 25 คนและลูกเรือ 3 คนปลอดภัย

 
ขณะนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวกำลังรอรถดันเครื่องบินมาลากออกจากแท็กซี่เวย์ เพื่อรอการตรวจสอบและซ่อมบำรุงจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากได้รับรองเรื่องความปลอดภัยแล้ว จึงจะกลับมาทำการบินตามปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่เครื่องบินไม่ได้ขัดขวางการให้บริการบินของเที่ยวบินอื่นๆ ที่จะทำการขึ้น-ลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานีแต่อย่างใด

 

สำหรับผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ที่จะเดินทางเส้นทางอุดรธานีไปยังเชียงใหม่กับเที่ยวบินDD8611 ในวันนี้ จำนวนทั้งหมด 22 คนนั้น ทางสายการบินได้ให้บริการด้วยเที่ยวบินDD9211 ออกจากอุดรธานี 13.55 น. เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง และเดินทางจากต่อไปยังเชียงใหม่ ด้วยเที่ยวบิน DD8318ซึ่งจะออกจากดอนเมือง 16.30 น. แทน ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

แผนป้องกัน! ทอท.ย้ำแผนป้องกันน้ำท่วม สนามบินดอนเมือง สร้างรั้วกันน้ำ 13กม.เสร็จแล้ว

5 ต.ค.56 – ว่าที่เรืออากาศโทจตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับกองทัพอากาศ  สำนักงานเขตดอนเมือง  สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน หน่วยราชการภายในและภายนอกท่าอากาศยาน และส่วนงานภายใน ทอท.จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับหากเกิดอุทกภัยบริเวณพื้นที่เขตดอนเมือง             

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมือง และกองทัพอากาศ ก่อสร้างรั้วป้องกันน้ำท่วมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสามารถป้องกันน้ำจากภายนอกเข้ามาในเขตสนามบิน รวมทั้งมีระบบระบายน้ำภายในสนามบิน ซึ่งมีโรงสูบน้ำ 12 โรง มีเครื่องสูบน้ำ 37 เครื่อง  สามารถสูบน้ำได้ประมาณ 48,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และกองทัพอากาศมีโรงสูบน้ำ 12 โรง โดยมีเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง ขนาดประมาณ 26,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นอกจากนั้นมีบ่อรับน้ำด้านทิศเหนือ ขนาด 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับปริมาณน้ำภายในด้วย               

นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่รองรับไว้ หากเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่ดอนเมือง จะปิดประตูช่องทางต่าง ๆ และจัดทำทางขึ้น-ลงเพื่อเชื่อมต่อกับทางยกระดับดอนเมืองโทลเวลย์  ดังนั้น จากแผนเผชิญเหตุ และการจัดเตรียมการดังกล่าว สนามบินยังสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานได้

 

รวมภาพ! บรรยากาศ เอกชน 33ราย ซักถาม กระบวนการประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง/ 9-11ต.ค.เปิดให้ถามเรียงคิว ทีละบริษัท

image

วันที่ 9-11 ตุลาคม 56 กสทช. จะเปิดโอกาสให้ แต่ละบริษัท สอบถาม กสทช. แบบเรียงคิวเดี่ยวๆ  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนทางเอกสารที่ถูกต้องมากที่สุด ก่อนจะให้ยื่นซอง 28-29 ตุลาคม 2556 เนื่องจากวันนี้ หลายบริษัท กังวลว่า หากกรอกเอกวาร หรือ ทำขั้นตอนเอกสารไม่ถูกต้อง อาจผิดหลักดกณฑ์ และโดนตัดสิทธิ์เข้าประมูล

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image