RSS

เป็นทางการ! ทีวีบูรพา แจง แก้เทป”ศศิน เฉลิมลาภ”ให้ช่อง9 สองรอบ /ย้ำทำสารคดีชีวิต ไม่ใช่รายการข่าว

28 ก.ย.

ทีวีบูรพา

ทีวีบูรพา2

28 กันยายน 2556-บริษัท ทีวีบูรพา ผู้ผลิตรายการคนค้นคน ได้ชี้แจงผ่านเฟสบุีค”รายการคนค้นคน”ดังนี้ ..

คำชี้แจงกรณี รายการ คนค้นฅน ตอน ศศิน เฉลิมลาภ 388 กม. จากป่าสู่เมือง ไม่ได้ออกอากาศในวันเสารที่ 28 กย. นี้

ตามที่รายการ คนค้นฅน ตอน ศศิน เฉลิมลาภ 388 กม. จากป่าสู่เมือง ไม่ได้ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 28 กย. 2556 นั้น เนื่องจากทางฝ่ายพิจารณาเทปออกอากาศ ได้แจ้งมายังรายการฯ ว่า อยากให้นำเนื้อหาไปปรับแก้ ให้มีความสมดุลทั้ง 2 ฝ่าย คือมีทั้งข้อมูล และบทสัมภาษณ์จากฝ่ายสนับสนุนการสร้างเขื่­อน และฝ่ายคัดค้าน รวมทั้งให้ตัดทอนเนื้อหาส่วนที่พิจารณาว่า จะทำให้เกิดการยั่วยุขัดแย้งออก ซึ่งทางรายการ”คนค้นฅน” ได้นำความเห็นนั้น กลับมาพิจารณาอย่างจริงจัง และได้ปรับแก้เนื้อหาบางส่วนตามที่ทางสถานีฯ ห่วงใย บนพื้นฐานที่ไม่ให้เสียจุดยืนและรูปแบบของ­รายการ ที่เป็นสารคดีชีวิต ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าว

นอกจากนั้น รายการฯ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมผ่านรายการฯ ว่า พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลของฝ่ายที่สนับสนุน­การสร้างเขื่อนในโอกาสต่อไป และได้ส่งเทปกลับไปยังสถานีฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลการพิจารณาก็เป็นไปตามที่ปรากฎในข่า­วสาร

ดังนั้นเพื่อความเข้าใจร่วมกันของสังคม ทางรายการ คนค้นฅน จึงขอนำเทปรายการ ตอน ศศิน เฉลิมลาภ 388 กม. จากป่าสู่เมือง ที่ผ่านการปรับแก้บนพื้นฐานที่รายการฯ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสม และไม่เสียเจตนารมณ์ของรายการ มาเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา

ทั้งนี้รายการฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีวัตถุประสงค์ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โจมตีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้สังคมได้พิจารณาร่วมกันในการหาทาง­ออกอย่างสันติและเป็นธรรม

รายการคนค้นฅน
ทีวีบูรพา จำกัด

ในเฟสบุ๊ค ยังได้แนบลิ้งค์รายการคนค้นคน เทป อ.ศศิน โดยใช้ชื่อว่า “NO DAM ส่งเทปรอบสอง” ตามนี้ พร้อมคำอธิบายของผู้ดำเนินรายการ หรือ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้บริหารบริษัททีวีบูรพา เกี่ยวกับคนต้นเรื่อง ตามนี้

ขณะที่ เฟสบุ๊ค ของ”พี่เช็ค” สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ได้เขียนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ไว้ดังนี้

“ผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเหตุผลที่แท้จริง ในการระงับ(ตีความ/อธิบาย ความหมาย หรือเจตนาของคำนี้ให้พอเหมาะแก่ความคิดนะครับ)การออกอากาศของรายการคนค้นฅนตอน อ.ศศิน คืออะไร เพราะผมไม่ได้เป็นผู้รับข่าวสารโดยตรง ประสาน โทรมาบอกผมจากนครฯว่าสถานี(คือใครผมก็ไม่ทราบจริงๆ)ให้ปรับแก้รายการ(ตัดออก)2จุด ซึ่งทีมงานทราบแล้ว ส่วนผมขอให้ถ่ายเปิดเรื่องใหม่ เพื่อให้อธิบายเจตนาให้ชัดเจนและซอล์ฟกว่าเดิม ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปตามนั้น ประเด็นของเรื่องนี้แต่ละคนมีอิสระที่จะคิด จะมองครับ ความพอดีของผมอาจไม่เท่าของคนอื่น ผมมีอิสระที่จะคิด จะเชื่อ จะมีความเห็น คนอื่นก็เช่นกัน แต่ผม
มีหน้าที่ต้องเคารพกติกา เรื่องการไม่ได้ออกอากาศผมขอคิดว่าผูุ้อื่นก็ทำหน้าที่ของเขา ผมก็ทำหน้าที่ของผม ผมไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำรายการคนค้นคนออกอากาศ ผมยังมีพื้นที่อื่นที่จะแสดงออกซึ่งหน้าที่และอิสระทางความคิด สำหรับตัวผมเอง ผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนา ผมทำกรรมอะไรไว้ก็สมควรแล้วที่จะรับกรรมนั้น ผู้อื่นก็เช่นกัน แต่กรรมอะไรล่ะที่ทำให้คนคิดอะไร ทำอะไร ผมคิดว่ามองไปให้ไกล ให้พ้นเรื่องของตัวบุคคลเถิดครับ

ใครจะรู้ว่าคนที่คุยโทรศัพท์กับประสานในใจ จริงๆเขาคิดอย่างไร อะไรทำให้เขาทำเช่นนั้น เขาอาจทำด้วยความเต็มใจ ทำด้วยความจำเป็น วันนี้เขาอาจคิดว่าสิ่งที่เขาทำถูก วันหนึ่งเขาอาจพบว่ามันผิดก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอน ถาวร คงที่ อย่าไปโทษว่ามีใครสั่งเลยครับ โทษความโลภ ความโกรธ ความกลัว ความคับแคบ ความยึดมั่นถือมั่น ความหลง ซึ่งมีอยู่ในใจเราทุกคนดีกว่า ถ้าจะรบ รบกับเจ้าสิ่งนี้ดีกว่า เพราะมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวง”

สุทธิพงษ์

สุทธิพงษ์2

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: