RSS

แถลงการณ์! สภาการหนังสือพิมพ์ กรณี สื่อแพร่ ภาพ-ชื่อ ดาราดัง อายุต่ำกว่า 18ปี ขัดจริยธรรมสื่อ

30 ก.ค.

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การตีพิมพ์ภาพและข่าวอันเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

ตามที่ หนังสือพิมพ์หลายฉบับ ได้ตีพิมพ์ภาพข่าวเด็ก อายุไม่เกิน ๑๘  ปี ลงชื่อจริง นามสกุลจริง โดยอ้างว่า เป็นภาพของดาราสาววัยรุ่นคนหนึ่ง  ในละครซีรี่ส์แนวสะท้อนชีวิตเด็กวัยเรียน กำลังเสพยา  เสพติด โดยมีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  การเสนอภาพและข่าวเช่นนี้ เป็นการกระทำผิดทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีโทษทางอาญา และถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรม เป็นการกระทำซ้ำต่อผู้ประสบเคราะห์กรรมที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการละเมิดกรณีนี้เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่จะต้องกำกับ ดูแลให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรมอย่างเคร่งครัด        

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าภาพและข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ขององค์กรสมาชิกควรจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด การเสนอภาพและข่าวต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กในทุกกรณี ความปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างชัดแจ้ง             ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้แล้ว แม้ยังไม่มีผู้ร้องเรียน แต่คณะกรรมการเห็นร่วมกันว่า เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สมควรแจ้งให้หนังสือพิมพ์ที่เสนอภาพและข่าวเด็กดังกล่าวนั้นคำนึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเคร่งครัดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: