RSS

น่าสน..พรุ่งนี้! 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัด เสวนา“จริยธรรมในสังคมไทย” ที่สมาคมนักข่าวฯ (กำหนดการ)

03 ก.ค.

กำหนดการจัดงาน “จริยธรรมในสังคมไทย”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

————————————————-

09.00 น. ลงทะเบียน
ชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน
รับประทานอาหารว่าง
10.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมวีดีโอแนะนำสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และวีดีโองาน 16 ปี

10.15 น. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

10.30 น. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชน”

11.40 น. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

11.50 น. พิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษ
เรื่อง “จริยธรรมสื่ออาเซียน”

14.35 น. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้บรรยายพิเศษ

14.40 น. การสนทนากลุ่ม เรื่อง “จริยธรรมในสังคมไทย” โดย
ศาสตราจารย์ พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายสีมา สีมานันท์ ประธานอนุกรรมการวิสามัญส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

16.30 น. พิธีกรเรียนเชิญ ประธานจัดงาน มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

17.00 น. สมาชิกส่วนภูมิภาคพร้อมกรรมการออกเดินทางไปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17.45 น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของเดลินิวส์ออนไลน์

19.30 น. รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรสมาชิก ณ ดาดฟ้าริมน้ำ
โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: