RSS

กสทช.เปิดผลทดสอบสัญญาณมือถือ ดีขึ้น หลังมี 3G 2,100MHz 

28 พ.ค.

28 พฤษภาคม 2556 – นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า

ในภาพรวมหลังจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3G   บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ เปิดให้บริการคุณภาพสัญญาณเป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งบริการประเภทข้อมูล (Data) และบริการประเภทเสียง (Voice) โดยผลการตรวจสอบ ณ Central พระราม 9 เป็นดังนี้ 

image

image

เครือข่าย AIS 3G 900 MHz (TH GSM) ก่อนการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ที่ 1,218 kbps และเพิ่มขึ้นเป็น 2,235 kbps 

เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ เครือข่าย AIS 3G 2100 MHz หรือ AWN ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่  อยู่ที่ 2,522 kbps  

เครือข่าย True Move H 3G 850 MHz ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 1,812 kbps และเพิ่มขึ้นเป็น 1,716 kbps 

เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ เครือข่าย True Move H 3G 2100 MHz ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ อยู่ที่ 3,496 kbps  

สำหรับ DTAC ยังไม่มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3G ใหม่ จึงยังไม่ได้นำเสนอข้อมูลในขณะนี้ 

“สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะๆ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มั่นใจว่า สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: