RSS

โจรริมทาง! 3เดือน ทางหลวงสูญ 2.5ล้าน ทั้งสายไฟ-ฝาท่อ-หม้อแปลง-ไม้ศาลาริมทางก็ไม่เว้น

22 พ.ค.

22 พฤษภาคม 2556- นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เปิดเผยรายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี2556 (มกราคม – มีนาคม 2556) พบว่า ทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่ถูกโจรกรรม มีมูลค่ารวม 2,597,107.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามนี้

image

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2555 พบว่าทรัพย์สินงานทางถูกโจรกรรมลดลงร้อยละ 82 โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ราวกันอันตราย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางการจึงทำให้ปัญหาลดลง 

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถูกโจรกรรมและมีมูลค่าความเสียหายมากสุด  785,379 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.24 ตามด้วย จังหวัดลพบุรี และขอนแก่น 

ขณะที่อุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรมที่มีมูลค่าความเสียหาย ลำดับแรก คือ สายไฟฟ้า มูลค่ารวม1,066,919 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.08 รองลงมาคือหม้อแปลงไฟฟ้า มูลค่ารวม 1,011,808 บาท  8.96 และรั้วลูกกรง มูลค่ารวม 189,625 บาท 

“จากผลสำรวจพบว่า การโจรกรรมสายไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ยังมีอัตราการโจรกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะปัญหาค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งทองแดงมีราคาสูงและปรับตัวขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นเหตุจูงใจในการโจรกรรมดังกล่าวแม้จะทราบว่า การโจรกรรมของหลวงนั้น ถือเป็นความผิดอาญาที่ทั้งจำทั้งปรับก็ตาม ซึ่งอัตราการโจรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มาก เพราะมาตรการป้องกัน  แต่สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติในปัจจุบัน คาดว่าจะมีแนวโน้มวิกฤติอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีก ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา มาติดตั้งทดแทน อีกทั้ง ยังมีผลให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกปลอดภัยและเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางได้”

สำหรับลักษณะการกระจายของปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง พบว่าระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 มีการโจรกรรมสูงสุดในเดือนมกราคม และเกิดขึ้นบนทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 1 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง) รองลงมาคือ ทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 2 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน – ม่วงค่อม พื้นที่จังหวัดลพบุรี) ทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 3 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี พื้นที่จังหวัดสระบุรี) และทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 4 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – มาบเอียง พื้นที่จังหวัดลพบุรี)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำผิด สามารถโทรแจ้งได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 0 2354 6530

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 0 2533 6111

สำนัก/สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หรือหมวดการทางในพื้นที่

หรือแจ้งได้ที่ตำรวจทางหลวง 1193 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 22, 2013 in คมนาคม, ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: