RSS

จี้ลด 15%! กสทช.ส่งหนังสือ กำชับ 3ค่าย เปิดให้บริการ 3G ต้องทำตามดังนี้ ..

07 พ.ค.

7 พฤษภาคม 2556
กสทช. ส่งหนังสือถึงบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่น 2.1 GHz ยืนยันการลดอัตราค่าบริการลง 15% ทั้งแพ็คเกจเดิมและแพ็คเกจใหม่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ขอให้ทั้ง 3 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตลอดจนมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่กำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz1.1 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่                    7 ธันวาคม 2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค.   จะกำหนดเป็นอย่างอื่น1.2  สำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด   ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่      7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค3.  เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงทั้งนี้ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 รายไม่ปฏิบัติตามย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่านฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2556สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเริ่มจากการตักเตือน สั่งปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 7, 2013 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: