RSS

เดินหน้า 4G! มติอนุฯ 1800 ไม่ขยายสัมปทานให้ CAT สั่งสนง.กสทช.ทำแผนเยียวยาผู้บริโภค

02 พ.ค.

2 พฤษภาคม 2556- คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เริ่มประชุมนัดแรกวางแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการดำเนินการด้านข้อกฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ประธาน กทค. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุเตรียมการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz โดยได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และคณะทำงานกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ทั้งนี้ ได้วางแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการดำเนินการด้านข้อกฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช./กทค. ด้านกฎหมาย ระบุว่า ที่ประชุมยืนยันตามมติ กทค. เรื่องการคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ภายหลังจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ว่า สิทธิการใช้คลื่นความถี่ของบริษัท กสท. จะสิ้นสุดลง ทางกสท. ไม่สามารถขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ได้ โดยสิ่งที่คณะอนุกรรมการฯ เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องของมาตรการต้องเร่งดำเนินกรเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแผนการดำเนินการ คือ การยกร่างประกาศเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังจากที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง โดยมีเงื่อนไขที่วางไว้ชัดเจนว่าต้องไม่เป็นการขยายสัญญาสัมปทาน ไม่ใช่เป็นการออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ และไม่มุ่งในการประกอบการลงทุนใหม

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญการเร่งย้ายผู้ใช้บริการไปสู่ระบบอื่น โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงความคืบหน้า โดยมอบให้ทางสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการเรื่องนี้ ทั้งการเยียวยาผู้บริโภค และมาตรการรองรับผู้บริโภคที่ยังคงเหลืออยู่ในระบบ ที่ไม่ต้องการโอนย้ายค่าย โดยได้ตกลงและวางกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพูดคุยถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมา มาตรการเยียวยาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และได้ให้สำนักงาน กสทช. เพิ่มเติมเรื่องกรอบระยะเวลาในการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในแผนที่จะเสนอมาให้อนุกรรมการฯ พิจารณาครั้งหน้า และที่ประชุมยังเห็นว่า การดำเนินการในสองเรื่องดังกล่าวต้องมีการดำเนินการคู่ขนานกันไป จากกรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานทั้งสองชุด รวมถึงระยะเวลาการทำงานที่เร่งด่วน ที่ประชุมจึงเห็นควรตั้งคณะทำงานอีกชุดหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบในการยกร่างประกาศ TOR เกี่ยวกับกฎกติกาต่างๆ ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ซึ่งจะทำงานคู่ขนานกันไปทั้งคณะอนุกรรมการฯ

รวมทั้งคณะทำงานสองชุด และคณะทำงานที่กำลังจะจัดตั้งใหม่ควรทำงานอย่างใกล้ชิด โดยส่วนของคณะทำงานในการยกร่างกฎกติกา ต้องทำงานใกล้ชิดกับทาง ITU เพื่อช่วยดูในเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ และหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมูล เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ

“การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็นจุดที่สำคัญที่สุด สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ซึ่งจะหมดในวันที่ 15 กันยายน 2556 นี้ ทำให้ กสท ต้องคืนคลื่นความถี่ให้กับ กสทช. ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการคุ้มครอง จะต้องมีการขยายศักยภาพให้สามารถรองรับความต้องการในการย้ายเครือข่ายของผู้ใช้บริการได้”

นายสงขลา วิชัยขัทคะ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ระบุว่า ตามกฎหมายเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด จะไม่มีใครมีสิทธิใช้คลื่นอีกต่อไป เมื่อได้คลื่นกลับคืนมา กฎหมายกำหนดว่าการจะนำคลื่นไปใช้ใหม่ ต้องใช้วิธีจัดสรรด้วยการประมูล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากระบบสัญญาสัมปทานมาสู่ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งวันนี้เราได้แนวทางการทำงานที่ชัดเจน

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: