RSS

ผลกระทบ ปชช.! 29เม.ย.56 กสทช.จัดเสวนา”เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก!”

26 เม.ย.

ขอเรียนเชิญร่วมงานเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ : ในประเด็น “เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก!” 

ด้วย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ร่วมกับ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ในฐานะ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ เห็นว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ จึงเห็นควรที่จะจัดให้มีการสื่อสารข้อมูล-ข้อเท็จจริง

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในเรื่องความเสี่ยงหรือความปลอดภัยที่เกิดจากสถานีฐานหรือเสาสัญญาณ ซึ่งนับเป็นแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะที่เป็นภาคบังคับ กล่าวคือ ผู้อยู่ในรัศมีไม่อาจปกป้องหรือจัดการตัวเองเพื่อไม่รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ อันแตกต่างจากแหล่งกำเนิดอื่น เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่แต่ละคนยังกำหนดหรือเลือกได้ว่าจะใช้งานอย่างไรให้ตัวเองไม่ต้องได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไป

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบมิติอื่นๆ ที่ประชาชนบางส่วนเผชิญอยู่จริงและมีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งควรที่จะมีการทำความเข้าใจและรับรู้ร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่อไปในการนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จึงกำหนดให้มีการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก!” ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: