RSS

งานดีๆ ทั้งวัน! พรุ่งนี้ ส.นักข่าววิทยุฯ จัดเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์…กับการเปลี่ยนผ่าน” พร้อมประกาศผลรางวัล”แสงชัย”ปี55 (กำหนดการ)

24 เม.ย.

25 เม.ย.นี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ เตรียมจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าว-สารคดีวิทยุโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนข่าววิทยุโทรทัศน์

พร้อมเวทีเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์ กับการเปลี่ยนผ่าน” วิทยากรโดยผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวดข่าวสารคดีวิทยุโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ว่า ในวันพฤหัสที่ 25 เม.ย. นี้ว่า สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จะจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภท รายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม และ รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับในปีที่ 16 ของการจัดประกวดข่าว สารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ ประจำปี 2555 ทุกประเภท 94 ผลงาน ในประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.รางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม โดยแบ่งเป็น รางวัลประเภทรายการข่าววิทยุ และ รางวัลรายการวิทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

2.รางวัลประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น

3.การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลยอดเยี่ยมประเภทข่าวเหตุการณ์, รางวัลยอดเยี่ยมประเภทสารคดีเชิงข่าว และ รางวัลยอดเยี่ยมประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน โดยมีผลงานที่เข้ารอบ ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 ดังนี้

ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 5 ข่าว ได้แก่

1.เปิดโปงโกดังซุกกัมมันตภาพรังสีกลางเมือง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

2. ทุจริตจำนำข้าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

3. เปิดโปงลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

4. เปิดโปงขบวนการทิ้งสารเคมีในที่สาธารณะ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

5. บุกรุกที่ดินภูเก็ตและการสวมสิทธิ์ “นอมินี” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ประเภทสารคดีเชิงข่าว 6 เรื่อง ได้แก่

1.คุกไทยทำลายคน สถานีโทรทัศน์ VOICE TV

2.รุกรานชาติพันธุ์ชาวเล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

3.พิพาทธรณีสงฆ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4.บทเพลงสุดท้าย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

5.ตามหาสันติภาพ ที่ปัตตานี ตอนสายบุรี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

6.ทบทวนเพื่ออนาคต พุทธศาสนาประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ประเภทข่าวเหตุการณ์ 5 ข่าวได้แก่

1. ระเบิดโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

2. คาร์บอมบ์ ร้านโปรคอมพ์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

3. ภูเขาถล่ม ที่ร่อนพิบูลย์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

4. ปมหักสวาท ไล่ยิงอริกลางเมือง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

5. สยบสามีคลั่ง จี้จับภรรยาเป็นตัวประกัน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

ผลงานที่เข้ารอบประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น ได้แก่

1.ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม…มลพิษระยะยาว..เย้ยอำนาจรัฐ บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ล ทีวี จำกัด

2.อาเซียนมาภาษา(ไทย)ไป บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จำกัด

3.สิ่งปฏิกูลไร้ค่า ปัญหาที่กำลังก่อตัว บริษัท เอ็มเอสเอส พิษณุโลกเคเบิลทีวี จำกัด

4.ยาโรงเรียน บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด

ผลงานที่เข้ารอบประเภทรายการข่าววิทยุคือ รายการ “ครบเครื่องเรื่องข่าว” ส่วนประเภทรายการวิทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ รายการ “สุขทุกข่าว” สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดขอนแก่น, รายการ “การเดินทางของความคิด” สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz และ รายการ “สืบจากข่าว” สถานีวิทยุ F.M. 100.5 MHz

พร้อมกันนี้ช่วงภาคเช้า ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัยฯ ยังได้จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์ กับการเปลี่ยนผ่าน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมอง ของผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันในหลากหลามประเด็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรในสถานีวิทยุโทรทัศน์และรายการต่างๆ ข้อท้าทายในเรื่องบุคลากรของแต่ละองค์กร และ วิธีการที่แต่ละองค์กรเลือกใช้ในการหาทางออก ทั้งในแง่ ประเด็น มุมมอง การผลิต และ จริยธรรมวิชาชีพ และค่าตอบแทนทำอย่างไร? แต่ละองค์กรมีวิธีอย่างไร? ในการผลิตบุคลากร คัดกรอง และ รักษาคุณภาพของคนรุ่นใหม่ และรักษาคนรุ่นเก่าที่มีฝีมือเอาไว้ได้ด้วย โดยมีรายชื่อวิทยากร ดังนี้

นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7

นายวิโรจน์ ประกอบพิบูล บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวภายในประเทศ3 บมจ. อสมท

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล รองประธานกรรมการบริหาร สายงานข่าวและรายการ

สถานีโทรทัศน์ Spring News

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด

นายประสาน อิงคนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสาระดี จำกัด (ผู้ผลิตรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ”)

ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ผ.อ.สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติและรับทราบผลการตัดสินรางวัลแสงชัยฯ ในงานประกาศผลรางวัลและร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน

กำหนดการ

งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

เวทีเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์…กับการเปลี่ยนผ่าน”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 16.30 น.

ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ชั้น 3 โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาคเช้า

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน

10.35 – 10.40 น. พิธีกรนำเข้าสู่เวทีเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์…กับการเปลี่ยนผ่าน”

10.40 – 10.45 น. คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์

กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา

10.45 – 12.30 น. เวทีเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์…กับการเปลี่ยนผ่าน”

วิทยากร

นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7

นายวิโรจน์ ประกอบพิบูล บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวภายในประเทศ 3 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล รองประธานกรรมการบริหาร สายงานข่าวและรายการ

สถานีโทรทัศน์ Spring News

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด

นายประสาน อิงคนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสาระดี จำกัด (ผู้ผลิตรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ”)

ดำเนินการเสวนาโดย

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ผ.อ.สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz

นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ร่าง) กำหนดการ

งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

เวทีเสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์…กับการเปลี่ยนผ่าน”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 16.30 น.

ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ชั้น 3 โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาคบ่าย

13. 50 น. พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

14.00 -14.05 น. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

14.05 -14.05 น. วิดิทัศน์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

14.10 -14.15 น. วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสื่อมวลชนชายแดนใต้

14.15 -14.20 น. พิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

14.20 – 14.25 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

14.25 – 14.30 น. วิดีทัศน์ปฐมบทและพัฒนาการรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 16 ปี

14.30 – 15.30 น. ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555

-รางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม

-รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น

-รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

15. 40 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล

16. 00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน…..จบงานอย่างเป็นทางการ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: