RSS

คนอยู่ในกทม.! ขสมก.จัดรถเมล์ฟรีขนส่งคนเดินทางช่วงสงกรานต์ และตระเวนไหว้พระ 11 วัด ดังนี้

11 เม.ย.

2012-07-07 17.02.39

11 เม.ย.56- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม จัดรถเมล์ให้บริการฟรี 3 ประเภท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556

โดยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยใช้เส้นทางรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสาร
ขององค์การและรถเอกชนร่วมบริการ และประชาชนบางส่วนนิยมเดินทางไปทำบุญไหว้พระในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขสมก.จึงจัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดเดินรถโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง เพิ่มปริมาณรถกะบ่าย และกะสว่าง ในเส้นทางปกติ 108 เส้นทาง เพื่อขยายการเดินรถเที่ยวสุดท้ายให้เลิกช้ากว่าปกติ เป็นการรองรับการเดินทางของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2556

2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 4 สถานี รวม 35 เส้นทาง ได้แก่ สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักร, สถานีขนส่งกรุงเทพ สายใต้, สถานีขนส่งกรุงเทพ เอกมัย, สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยได้เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งในการเดินทางขาออกตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2556 และขาเข้าตั้งแต่วันที่ 16-17 เมษายน 2556

3. จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณท่าจอดรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 77 อู่สาธุประดิษฐ์-สถานีขนส่งจตุจักร(อู่หมอชิต 2), สาย 134 สถานีขนส่งจตุจักร(อู่หมอชิต 2) -หมู่บ้านบัวทองเคหะ, สาย 138 สถานีขนส่งจตุจักร (อู่หมอชิต 2)-พระประแดง, สาย 145 สถานีขนส่งจตุจักร (อู่หมอชิต 2)-ปากน้ำ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00-21.00 น.

4. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อสถานี จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 10 คัน และ สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 15 คัน ให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00 – 24.00 น

5. จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6-10 คัน และ กรุงเทพฯ – สระบุรี จำนวน 13-20 คัน ตั้งแต่วันที่ 10 -17 เมษายน 2556 ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางจะจอดรับส่ง ในช่องทางเดินรถของ บขส. ทั้งต้นทางและปลายทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก

ขณะเดียวกัน ได้จัดรถเมล์ฟรีเดินรถ Shuttle Bus เฉพาะกิจ จำนวน 3เส้นทาง ดังนี้
1.1 เส้นทางวงกลมอู่หมอชิต2 คือ สาย3 จากอู่หมอชิต2 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร1 ผ่านสถานีรถไฟฟ้าBTS เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร2 สุดเส้นทางที่อู่หมอชิต 2

1.2 เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ-อู่หมอชิต2 คือ สาย54 จากอนุสาวรีย์ชัยฯ(ปฐมวัย) ไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสะพานควาย เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร กลับรถบริเวณโรงปูนซิเมนต์ ไปตามถนนกำแพงเพชร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร 2 สุดเส้นทางอู่หมอชิต2

1.3 เส้นทางสถานีขนส่งสายใต้(ตลิ่งชัน)-สนามหลวง คือ สาย80 จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตลิ่งชัน ไปตามถนนบรมราชชนนี ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนราชดำเนินกลาง วนกลับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน สุดเส้นทางที่สนามหลวง

การเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ในวันที่ 11-12 เมษายน 2556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 -22.00 น. และวันที่ 15-17 เมษายน 2556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 -06.30 น.

นอกจากนี้ ได้จัด”รถฟรี”ไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 40คัน ให้บริการจากท่าต้นทางบริเวณอู่หมอชิต2 ผ่านวัดต่างๆ จำนวน 11วัด ได้แก่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร, วัดสามพระยา, วัดบวรนิเวศวรวิหาร, วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธ์) , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ,วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , วัดอนง-
คารามวรวิหาร,วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ระหว่าง วันที่ 12-16 เมษายน 2556

รวมทั้ง จัดรถฟรีใน “ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ” ให้สิทธิผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ใช้บริการฟรีในวันที่ 13 เมษายน 2556 โดย สามารถแสดงบัตรประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อได้รับยกเว้นการชำระค่าโดยสารตลอดทั้งวัน ในทุกเส้นทาง ทั้งรถโดยสารประจำทางธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ

ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย ได้ให้หัวหน้างานสอดส่องดูแลสภาพความพร้อมทางร่างกายของพนักงาน และทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถทุกคนก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ย้ำเตือนพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติทุกครั้งขณะนำรถเข้า-ออกจากป้าย ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกวิ่งให้บริการ และคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้ที่สุด

ด้านอำนวยความสะดวก ได้จัดตั้งศูนย์พยาบาลช่วยเหลือประชาชน โดยกำหนดจุดปฐมพยาบาล 4 จุด ให้บริการ คือ อู่บางเขน, อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งพงหลี), สถานีขนส่งสายใต้(ตลิ่งชัน), อู่หมอชิต 2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารการเดินรถให้กับผู้ใช้บริการ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ http://www.bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่
11-17 เมษายน 2556 ให้บริการตลอด 24ชั่วโมง

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 11, 2013 in คมนาคม, ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: