RSS

เปิดใช้ 3G! กสทช. ยืนยัน 3 ค่ายมือถือพร้อมให้บริการ เม.ย.นี้ ใครใช้ซิมใหม่,รุ่นมือถือรองรับระบบ 3G ได้ลดค่าบริการ 15%

12 มี.ค.

12 มีนาคม2556- นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุว่า เดือนเมษายน 2556 เป็นกรอบเวลาที่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ซึ่งขณะนี้ ทางผู้ประกอบการได้ขอนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท สถานีฐานแล้วรวม 41,628 เครื่อง, ขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 1,208 สถานี และจากการสอบถามผู้ประกอบการฯ ต่างมั่นใจว่ากลางเดือนเมษายนนี้ คนไทยได้ใช้บริการ 3 G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz.แน่นอน

สำหรับอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz นั้น จะถูกกว่าอัตราค่าบริการปัจจุบัน 15% ในกรณีผู้บริโภคที่ใช้ซิม 3G บนคลื่น 2.1 GHz ซึ่งเป็นซิม 3G ใหม่ กับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับระบบ 3G ใหม่ สำหรับผู้บริโภคใช้ซิม 3G ใหม่ แต่นำไปใส่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าที่ไม่สามารถรองรับระบบ 3G ใหม่ได้การใช้งานของท่าน ก็จะยังวิ่งอยู่บนโครงข่าย 2G เดิม เปรียบเสมือนผู้บริโภคกำลังใช้โทรศัพท์ระบบ 2G เดิมอยู่ อัตราค่าบริการในกรณีนี้ก็จะไม่ลดลง 15% ตามที่ กสทช. ได้ประกาศไว้ ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนว่ารองรับระบบ 3G ใหม่ได้หรือไม่

สำหรับผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G เดิม สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและดูแลคุณภาพการให้บริการที่ดี และหากผู้ใช้บริการพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ อาทิ สายหลุด โทรติดยาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง ฯลฯ สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ผ่านช่องทางCall Center 1200 หรือ SMS 1200 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 0-2271-3516 และที่อีเมล์ 1200@nbtc.go.th

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: