RSS

พรุ่งนี้! สัมนาดีๆ “วาระดิจิทัลฯ :จุดสมดุลย์ของสิทธิเสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ในยุคดิจิตัล”

06 มี.ค.

งานสัมมนาภายใต้โครงการ “วาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย” ครั้งที่ 7

หัวข้อ “Freedom, Conflict and Roles of Media in the Digital Age”

(จุดสมดุลย์ของสิทธิเสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ในยุคดิจิตัล)

แนวความคิด

ด้วยสถาบันการสื่อสารระหว่างประเทศ (International Institute of Communications หรือ IIC) จากประเทศอังกฤษซึ่งประกอบไปด้วย Regulator และผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องสื่อ ร่วมกับกลุ่ม Digital Agenda Thailand หรือ กลุ่มวาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และ บริษัท เอ๊ซ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อและการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อโดยตรง โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารถูกแลกเปลี่ยนกันด้วยความเร็วสูงและไม่จำกัด Platform จึงร่วมกันจัดสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั้งที่ 7 ว่าด้วยเรื่อง “จุดสมดุลย์ของสิทธิเสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ในยุคดิจิทัล”หรือ “Freedom, Conflict and Roles of Media in the Digital Age” ถือว่าเป็นการเปิดตัว IIC – Thailand Chapter ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง IIC และสถาบัน APaR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในงานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้วิจารญานต่อการเสพสื่อ

2. สื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อและการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค

3. เปิดตัว IIC-Thailand Chapter ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IIC และ สถาบันAPaR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก

กลุ่มเป้าหมาย

* หน่วยงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสื่อ

* ผู้ประกอบการ หรือ นักธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องในวงการสื่อสารมวลชน

* สื่อมวลชน
50 คน

รูปแบบการจัดงาน จัดสัมมนาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) แบบ High Tea Talk

วัน – เวลา วันพฤหัสบดีที่ 7มีนาคม2556

เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมฟังการสัมมนาเห็นบทบาทที่ชัดเจนของสื่อมวลชน

และหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อต่อการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อแนวคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง

2. กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของสื่อและใช้วิจารณานในการเสพสื่อ

3. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการเปิดตัว IIC-Thailand Chapter ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IIC และ สถาบัน APaRมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

************************

(ร่าง) กำหนดการงาน

13.30 – 14.00 น. (30) ลงทะเบียน

14.00 – 14.10น. (10) กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ

ประธานสถาบันกิจการนโยบายกิจการสาธารณะและการกำกับดูแล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14.10 – 14.40 น. (30) Keynote Address:ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถา

เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนในประเทศไทย”

โดย นายวราเทพ รัตนากร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

14.40 – 15.00 น. (20) Introduction :สถาบันการสื่อสารระหว่างประเทศ (International Institute

of Communications) พร้อมเปิดตัวIIC -Thailand Chapter

โดย คุณแอนเดรีย มิลล์วูด ฮาร์เกรพ ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ IIC

(Andrea Millwood Hargrave ,Director General, IIC)

15.00 – 16.15 น. (45) Panel Discussion : “Freedom, Conflict and Roles of Media in

the Digital Age”จุดสมดุลย์ของสิทธิเสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ในยุคดิจิทัลโดย

* คุณแอนเดรีย มิลล์วูด ฮาร์เกรพ ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ IIC

(Andrea Millwood Hargrave , Director General, IIC)

* คุณอลัสแด แกรนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ IIC-Hong Kong Chapter

(Alasdair Grant, Director, Hong Kong Chapter of IIC)

* ตัวแทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

(Foreign Correspondents’ Club of Thailand หรือ FCCT)

* รศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* คุณศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ

นักกฎหมายสื่อมวลชนอิสระ

ดำเนินรายการโดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16.15 – 1.30 (15) Q&A

16.30 ปิดงาน

 

One response to “พรุ่งนี้! สัมนาดีๆ “วาระดิจิทัลฯ :จุดสมดุลย์ของสิทธิเสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ในยุคดิจิตัล”

  1. chay

    เมษายน 17, 2013 at 18:18

    ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: