RSS

โดนป่วน! กสทช.สั่ง 5 ค่ายมือถือ ให้ข้อมูล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หลังพบหลายสายก่อกวน สายด่วน 1669

24 ก.พ.

24 กุมภาพันธ์ 2556- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การทรวงสาธารณสุข  ว่าปัจจุบัน มีประชาชนโทรศัพท์ไปที่สายหมายเลขฉุกเฉิน 1669  ในลักษณะหลอกลวง, แจ้งเหตุ หรือก่อกวนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการให้บริการประชาชนใน กรณี มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและขอให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาดำเนินการกับประชาชนที่กระทำการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ด้วย

สำนักงาน กสทช. จึงได้ประสานงานขอผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายคือ  TOT CAT AIS DTAC และ TRUEให้ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ที่โทรเข้าไปหลอกลวงหรือก่อกวนเพื่อหาตัวบุคคลและแหล่งที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงหรือก่อกวนเพื่อที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวต่อไปแล้ว

สำนักงาน กสทช.ขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่าระบบสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรศัพท์หมายเลข 1669เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการเพื่อสาธารณะ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการบริการเร่งด่วนการโทรศัพท์เข้าไปหลอกลวง หรือก่อกวนมีผลกระทบทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้  นับว่าเป็นภัยต่อสาธารณะที่ร้ายแรงอันมีมูลเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งสำนักงาน กสทช. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญที่ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1669จักต้องมีจิตสำนึก ให้ความสำคัญรวมทั้งตระหนักถึงความเดือดร้อนและความเสียหายของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการบริการอย่างทันท่วงทีและทันต่อเหตุการณ์ จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบทั่วกัน

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 24, 2013 in กสทช., ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: