RSS
รูปภาพ

AIS ประกาศ แผนรับมือ วิกฤตพลังงานไฟฟ้า เมษายน 2556 ดังนี้..

20 ก.พ.

image

20 เมษายน 2556- นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ให้ความสำคัญกับการเตรียมแผนสำรองด้านพลังงานเป็นปกติอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุดของแต่ละปีอย่างฤดูร้อน หรือ ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด แม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น กรณีที่ประเทศไทยอาจต้องมีการเตรียมการรองรับการงดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ในช่วง 4 – 12 เม.ย. ตามที่เป็นข่าว เอไอเอส ซึ่งดูแลระบบสื่อสารจึงเตรียมแผนงานอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการ Preventive Maintenance อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะดำเนินการในรอบนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม

2. ปรับอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้งานท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงขึ้นของฤดูร้อน อาทิ ผนังห้อง, แอร์ประหยัดพลังงาน, ฯลฯ เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลง รวมถึงทำการ Preventive Maintenance อุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าสูงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. สำรองเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำชุมสาย

4. พิจารณาจัดแบ่งพื้นที่ที่เป็น Strategic Area ของการใช้ระบบสื่อสาร เพื่อเตรียมแผนสำรองรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง โดยใช้รถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Car) นำไปให้บริการ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ จ่ายไฟให้กับสถานีฐานใน Strategic Area ด้วย

5. เปลี่ยน Battery ที่เริ่มเสื่อมสภาพที่สถานีฐานเพื่อให้สามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้

6. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อประสานการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างสอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล

7. Stand by ทีมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการ monitor และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 20, 2013 in คมนาคม, ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: