RSS

จัดหนักกสทช.! ส.นักข่าววิทยุ-โทรทัศน์ฯ เสวนา “ทีวีสาธารณะดิจิทัล เพื่อใคร?” 17ก.พ.56

15 ก.พ.

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กำหนดให้มีการจัดงานเสวนาเรื่อง “ทีวีสาธารณะ (ดิจิทัล) เพื่อใคร? ” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ณ ห้องอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ.วชิระ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความตระหนักรู้ ในกระบวนการปฏิรูปสื่อและการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุด ใน กระบวนการเปิดประมูลฟรีทีวีดิจิทัล สาธารณะ โดยมีนักวิชาการสื่อ นักกฎหมาย สื่อมวลชนและตัวแทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กำหนดการ

 

เวทีเสวนา “ทีวีสาธารณะ (ดิจิทัล) เพื่อใคร?”

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

9.30 น. ลงทะเบียน

10.00 น. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

10.05 น. เวทีเสวนา “ทีวีสาธารณะ (ดิจิทัล) เพื่อใคร?”
วิทยากร
– ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.

– นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

– ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย)

– นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการเสวนา นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

12.00 น. จบเวทีเสวนา


นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปสื่อและการจัดสรรคลื่นความถี่ ด้วยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม และ การจัดสรรคลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมเพื่อเปลี่ยนผ่านทั้งด้านเทคโนโลยีและเนื้อหา โดยเฉพาะการนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปเป็นระบบฟรีทีวีดิจิทัล จำนวน 48 ช่อง โดยแบ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัล 3 ประเภทหลักดังนี้ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลชุมชน 12 ช่อง, สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลธุรกิจ 24 ช่อง และ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล สาธารณะ 12 ช่อง (แบ่งเป็น 3 ประเภท)

“ในจำนวนฟรีทีวีดิจิทัลทั้ง 48 ช่องนั้น สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อสาธารณะ จำนวน 12 ช่อง กำลังเป็นประเด็นที่ สังคมตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และพิจารณาให้ใบอนุญาต ซึ่งก็คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นขอฟรีทีวีดิจิทัลเพื่อการบริการสาธารณะ ด้วยวิธี Beauty Contest ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะการกำหนดคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะยื่นขอใบอนุญาตฟรีทีวีดิจิทัล สาธารณะ 12 ช่อง ทั้ง 3 ประเภท ยังขาดรายละเอียด รวมทั้งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงจัดเวทีเสวนา “ทีวีสาธารณะ(ดิจิทัล) เพื่อใคร?” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความตระหนักรู้ในกระบวนการปฏิรูปสื่อและการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคสื่อและประเทศชาติมากที่สุด และเพื่อให้ กสทช. และ กสท. ได้ตระหนักว่ากระบวนการเปิดประมูลฟรีทีวีดิจิทัล สาธารณะทั้ง 12 ช่องนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ กำหนดคุณสมบัติขององค์กร หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการที่จะยื่นขอจัดสรรและประมูลฟรีทีวีดิจิทัล สาธารณะ 12 ช่อง โดยเวทีเสวนา “ทีวีสาธารณะ (ดิจิทัล) เพื่อใคร?” จะมีนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน นักกฎหมายและตัวแทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมเวทีสัมมนา “ทีวีสาธารณะ (ดิจิทัล) เพื่อใคร?” ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ชั้น 3 ถนนสามเสน

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: