RSS

กสทช.แจ้ง พรุ่งนี้ ลงพท.สุ่มตรวจตลาดล่าง ห้ามค่ายมือถือ คิดโปรฯ เกิน 99สต./นาที

17 ม.ค.

เมื่อเวลาประมาณ  19.25 น.วันนี้ สำนักงานกสทช.แจ้งว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้แจ้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของ กสทช. เรื่องผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการประเภทเสียงภายในประเทศ อัตราค่าบริการต้องไม่เกิน ๙๙ สตางค์/นาที

รวมทั้งค่าบริการในลักษณะเหมาจ่าย(โปรโมชั่น) เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน ๙๙ สตางค์/นาที  วันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๕๖ นี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วม สังเกตการณ์การตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศที่มีอยู่ในตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยรถจะออกจาก สำนักงาน กสทช. เวลา ๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: