RSS

ฟรี! มอร์เตอร์เวย์บางนาถึง 3 ม.ค.56 กทพ.ประกาศลดค่าทางด่วนในกทม. อีก5-10บาท #ปีใหม่2556 ดังนี้..

28 ธ.ค.

28ธ.ค.2555- นายอัยยณัฐ  ถินอภัย  ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า เส้นทางด่วนที่ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด    ค่าผ่านทาง ได้แก่่ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (ไปบางนา) 10 บาท/คัน สำหรับรถทุกประเภท        

ด่านฯ พระราม 9-1  (ศรีรัช) ลด 5 บาท/คัน สำหรับรถทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ลด 10 บาท/คัน สำหรับรถทุกประเภท

ด่านฯ ลาดพร้าว และด่านฯ พระราม 9-2 10 บาท/คัน สำหรับรถทุกประเภทออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นอกจาก กทพ. จะมอบของขวัญ    ปีใหม่ 2556 แก่ประชาชนผู้ใช้รถด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 24.00 น.

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 28, 2012 in คมนาคม

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: